Piirkonnad keeled, mis on vahendajana keeled üsna suure piirkonna jaoks. Nr Samuti jäi poliitiline vastupanu nõrgemaks, sest otsustav osa inimesi asus uut korda üles ehitama, mitte ei koondunud vana korra kaitsele. XIV põhiseadus Filipiinid Millal on parem puhata Lõuna-Aasia riikides? Selliste eelduste loomine on siiski võimalik ainult siis, kui teave mitte ainult esitatakse tolliasutuste ametlikele WWW-le, vaid ka üksikasjalikku teavet õiguslik alus Toll Venemaa Föderatsioonis tolliseadustiku elektroonilised tekstid, Venemaa Föderatsiooni valitsuse otsused, Venemaa föderaalse maksuteenistuse korraldusi ja korraldusi tollivormistuse omadustes konkreetses piirkonnas jne on loomulik, et ainult teave tuleks paigutada avalikult kättesaadavasse andmebaasi, mida ei saa klassifitseerida konfidentsiaalsena näiteks andmeid ei avaldata tollikinspektorite isikukoodide ja mitmete regulatiivse teabe baasi eriliste partitsioonide kohta.

Üks suuremaid otsuseid, mis ELil ees seisab, puudutab just muudatuste kiiruse paikapanekut Euroopa rohelises kokkuleppes. Kui see on liiga kiire, tuleb poliitiline tagasilöök äge ning liikmesriikide valitsused ja rahvas süüdistavad üksmeeles ELi. Kui muutused on aga liiga aeglased, tekitab EL pettumust uute ja tulevaste valijate nooremas põlvkonnas, kes niigi taotlevad kiiremaid ja radikaalsemaid muutusi — ja, mis peamine, sel moel ei suudaks EL seatud sihtmärke täita ega suudaks üleminekul maailmas esirinnas sammuda.

Niisiis, EList võib saada patuoinas nii siis, kui ta asub läbi suruma ebapopulaarseid meetmeid, kui ka siis, kui tulemusi ei saavutata piisavalt kiiresti. Postkommunistlike riikide otsused, kui kiiresti edasi liikuda, mõjutasid väga oluliselt ülemineku tulemust.

Üldiselt võib öelda, et mida kiiremad on muutused, seda põhjalikum on kohandumine, sest inimeste ootuste kiire täpsustumine muutis nende käitumist suunas, mis toetas uut süsteemi. Nad investeerisid uude majandusse, mitte ei üritanud vana majandust kõigest väest püsti hoida, millega vabanes rohkelt muidu asjatult seisnud kapitali. Samuti jäi poliitiline vastupanu nõrgemaks, sest otsustav osa inimesi asus uut korda üles ehitama, mitte ei koondunud vana korra kaitsele.

Šokiteraapia hind ühiskonna ja inimese tasandil oli tihtipeale ränk: inimesed kaotasid elatusallika ja langesid vaesuse küüsi, ilma et neid oleks aidanud ühiskondlik turvavõrk, mis sageli puudus sootuks. Postkommunistlik üleminek näitas ent sedagi, et väiksemate sammudega edasiliikumine võib samuti olla valulik, eriti inimestele, kes töötasid edasi majandusharudes, mida ootas viimaks ees hukatus.

Tasapisi edasiliikumine kulutab ühtlasi hulgaliselt ressursse, näiteks investeeringute jätkamisena valdkondadesse, mis ülemineku arenemisel muutusid tarbetuks. Riigi paika seatud selge kurss on oluline, et turud saaksid indu viia üleminek ellu. Majanduslikud jõud ei muuda käitumist, kuni pole selge, et süsteem muutub. Poliitilistest avaldustest siin ei piisa: peibutada tuleb reeglite kehtestamise ja maksudega. Peibutiste muutmine on samuti eluliselt tähtis inimeste käitumise muutumise käivitamisel.

Kliimategevuse korral on üksikute inimeste igapäevase tegevuse muutmise koondmõju otsustava tähtsusega süsinikuheite tuntaval vähendamisel.

Kui kõik inimesed hakkaksid säästma energiat ja tarbima vähem süsinikuheidet tingivaid tooteid, näiteks fossiilseid kütuseid ja veiseliha, oleks muutus juba üüratu.

  1. Если он останется здесь, на Земле, меня все время будет подмывать воспользоваться им и я потеряю покой.
  2. Massiivne mitme mängijaga RPG Laadige alla tasuta
  3. Parimad ostukeskjad

Omamoodi irooniana on käitumise muutus, mida praegu tarvis läheb, otse vastupidine sellele, mida soositi ja soodustati pärast Nüüd aga, kui vaevalt põlvkond keskeurooplasi on avastanud ostlemise naudingu, kõlab uus sõnum: kliimamuutuse mõju kahandamiseks tarbige vähem ja paremini. Kolmas õppetund: kõige alus on õiglus ja demokraatliku kokkuleppe alalhoidmine Ebaõigluse tunnetamine on ehk Kesk-Euroopa postkommunistliku ülemineku üks tähtsamaid ja pikaajalisema mõjuga poliitilisi tegureid.

Isegi riikides, kus majanduslik üleminek kulges sujuvalt ning rohked välisinvesteeringud ja ELi abi vähendasid kohanemise taaka, näiteks Ungaris, püsib seniajani nördimus ebavõrdsuse süvenemise pärast, mida on võimalik poliitiliselt ära kasutada. Seetõttu on eluliselt oluline, et Euroopa roheline kokkulepe looks sõnaselgelt õiglase kohanemise koormuse jagamise süsteemi.

Keegi ei tea ju täpselt ette, millisele positsioonile nad uues süsteemis satuvad, ja vajavad tagatist, et kõigi ees avaneksid võimalused ja kõigile oleks kindlustatud vähemalt minimaalne sotsiaalne kaitse. Tõeluses inimesed, kes mis tahes süsteemi loovad, teavad, milline saab nende Merrill Lynchi aktsiaoptsioonide konto selles olema, ja sageli nad üldse osalevadki süsteemi kujundamises või reformimises just seepärast, et neil on juba selles privilegeeritud staatus.

Kliimaüleminek tekitab ebakindlust enamikus inimestes, kes ei saa kuidagi teada, milline saab olema nende staatus tulevases ühiskonnas. Järgnevatel kümnenditel kujundavad tehnilised muutused, mis eelkõige on seotud digitaliseerumisega, ja süsinikuheite kahandamise meetmed majanduse täiesti ümber.

Global Trade Services

Terved majandusharud kaovad, asemele tekivad uued, mida me ei oska veel isegi ette kujutada. Praegusel hetkel ei tea ükski inimene, kas tema praegune töökoht üldse püsima jääb, kas tema kutseoskused ja kogemused vastavad uute tekkivate töökohtade nõudmistele, inimene ei tea isegi seda, kas tal jagub ikka emotsionaalset vastupidavust ja vaimset paindlikkust, et kohanemisega kaasa minna.

Lisaks tööturule ei oska inimesed välja nuputada, kas nende heaolu ja elusihtide täitmise võimalused lähevad paremaks või hoopis halvemaks. Kas süsinikuheidet drastiliselt vähendav maailm tähendab, et inimene peab hakkama taimetoitlaseks ega saa enam kunagi lennata?

Kas tema elukvaliteet ning iseenda ja laste väljavaated on helged või sünged? Kas kerkiv merevee tase matab praeguse elukoha ja selle ümbruse vete alla või mitte?

Diplomaatia.ee – news

Need ei ole puhtalt teoreetilised mõtteharjutused, sest kõike seda peas läbi hauduval kodanikul palutakse kliimaülemineku ajal õige mitu korda avaldada hääletades arvamust meetmete kohta, mille tagajärgede osas viibib kodanik teadmatuse loori taga.

See ei ole tegelikult uus probleem, sest konkreetsete meetmete pikaajalisi tagajärgi on alati olnud raske ette näha ning poliitikutel tuleb lihtsalt anda endast parim, et maalida kodanikule ette pilt võimalikust mõjust.

Kuid üüratu ajasurve ja vajalike tegevuste tohutu ulatus, mida on tarvis kliimakatastroofi vältimiseks, tõstab selle probleemi uuele tasemele. Paljud inimesed uskusid, et elu läheb paremaks, ja valdav enamus soovis muutust.

Kuid olulisim erinevus seisnes selles, et eliit oli kaotanud usalduse, mis muutis paljudes riikides nende kõrvalelükkamise palju hõlpsamaks. Mõnel pool läks sellega kauem — näiteks Bulgaaria Sotsialistlik Partei suutis võimul püsida Kuid arusaam, et eliit on pjedestaalilt tõugatud, aitas reforme kiiremini läbi suruda.

Ent kliimaülemineku praegusel etapil on eliit endiselt võimul ja mõistagi püüab oma positsioonist kinni hoida. EL peab seetõttu rõhuma õiglusele, et eliit ei saaks üritada uut süsteemi samuti enda käpa alla saada, et tugevdada senist privilegeeritud seisundit ja muuta olemasolev ebavõrdsus ja ebaõiglus maksimaalselt püsivaks.

Lisaks valitseb inimeste seas tugev vastumeelsus võimalike kaotuste suhtes, mis tähendab, et nad hoiavad kinni sellest, mis neil on, mitte ei mõtle selle peale, mida nad võiksid uues olukorras võita. Selle tulemusel ei ole mitte üksnes eliit süsteemse muutuse vastu, soovides hoida kinni senistest ressurssidest ja positsioonist, vaid ka vaesed ja isegi sellised perekonnad, kes tulevad vähem või rohkem kenasti toime.

Inimesed, kellel on praeguses majandussüsteemis töökoht olemas, ei kaldu kuigi kergelt sellest loobuma ebakindla tuleviku huvides. Paljud on valmis tunnistama suurema muutuse vajadust, kui see tagab nende lastelastele elamiskõlbliku planeedi. Seepärast peavad majanduslik ja ühiskondlik õiglus olema kliimaülemineku esmase tähtsusega eesmärgid.

Õiglus lisaks aitab kiirendada käitumise muutumist, mida tõukavad tagant rohkem sügavalt loomuomased tungid, nagu näiteks lastele parema tuleviku taotlemine, mitte nii palju välispidised tungid, nagu näiteks hinnad. Neljas õppetund: rõhuasetus panusele, mitte hüvitusele EL peab hoiduma eriti lühiajalises perspektiivis langemast lõksu, mis muudaks organisatsiooni Suureks Kaotajate Hüvitusmasinaks. Kuid EL peab sedakorda paremini toime tulema sotsiaalse kaitse ja üleminekufondide pakkumisega, mis aitaks luua uusi võimalusi ja väljavaateid.

Ajal, mil EL käivitab Euroopa rohelist kokkulepet, valitseb tugev kiusatus kompenseerida kahjusid neile, kes kannatavad ülemineku algetapil, sest tegutseda on kindlasti tarvis väga kiiresti ning kõigi ELi liikmesriikide valitsused peavad olema põhiliste meetmetega nõus.

See tekitab omakorda hiiglasliku kollektiivse tegutsemise probleemi, sest üksmeele nõudmine paljude ELi otsuste ja rahaeralduste puhul annab liikmesriikide valitsusele teistpidi väärastunud ajendi blokkida kollektiivne tegevus, et sel moel nõuelda hüvituse maksmist.

Seda on hädasti tarvis sotsiaalse kaitse pakkumiseks ja üleminekumeetmete elluviimise kiirendamiseks.

Kuid fond tuleb luua nii, et selle ressursse ei saaks vääriti eraldada. Esiteks ei tohi see mingil moel innustada liikmesriikide blokkivat käitumist. See on eriti tähtis Ülemkogus, mille raames riigi- ja valitsusjuhid saavad mitu korda aastas Voimaluste maksumus on vordne. Kui EL järgib sama käitumismudelit, mis on valitsenud viimase kümmekonna aasta kriiside ajal — löntsimine ühelt Ülemkogu kokkusaamiselt teisele lühiajalisi kokkuleppeid sõlmides, et 27 riigi- ja valitsusjuhti suudaksid ikkagi sõlmida kas või ajutise lepingu, mille alusel edasi minna —, siis võrduks see ressursside raiskamise ja avalikkuse usalduse hävitamisega rohelise kokkuleppe suhtes.

Poola tudeng nõudmas Krakowis EL on kuulutanud kliimamuutustega tegelemise üheks oma prioriteediks. See looks terve lobitöötajate armee kõikvõimalike ülemineku käigus kaotusi kandvate inimeste huvides, neelates raha kompenseerimise, mitte aga uue ringmajanduse tootlike investeeringute peale, mis pakuksid neile võimalikele kaotajatele uusi väljavaateid.

Näiteks kasumit taotlevad ettevõtjad võivad üles osta tegevusaja lõpule lähenevaid kivisütt põletavaid elektrijaamu lootuses, et neile makstakse peagi avalikest vahenditest kinni nende lõplik sulgemine. Samuti eelistaks see organiseeritud ametiühingutega erialasid — näiteks traditsiooniliselt tugevate ametiühingutega söekaevureid — inimestele, kes töötavad majandussektorites, kus neil sellist jõulist esindatust ei ole, näiteks tuule- ja päikeseenergia tootmises, mis samal ajal on süsinikuheite seisukohalt äärmiselt oluline.

Postkommunistliku ülemineku ajal aitasid avalikud rahaeraldised — valdavalt ELi abi kujul — üleminekuvalusid leevendada. Ent palju tähtsam oli uute võimaluste väljavaate avamine tööhõives, ettevõtluses ja elukogemuste hankimisel.

Just see muudab mõtteviisi ja käitumist. Kui EL hakkab tasuma hüvitust esimestele ja kõige valjuhäälsematele protestijatele, hävitab see ühiskonnas usaldust, kuna inimestele, keda üleminek alles hiljem puudutab, lihtsalt ei jagu enam hüvitusteks raha.

Nii astuvad nad palju tõrksamalt kõigi muudatuste vastu, mille eest otsekohe hüvitust ei saa. Samuti loob see väära poliitilise mõttelaadi, nagu peaks üleminek kulgema täieliku õigluse vaimus. Viies õppetund: igasuguse ülemineku edu pant on positiivne tulevikukaemus Kõik suuremad süsteemsed Hiina ja maailma kaubandussusteem sisenedes uue aastatuhande tekitavad ebakindlust ja see omakorda hirmu. Seetõttu on eluliselt oluline pakkuda tulevase positiivset visiooni uue süsteemi tingimustes.

Postkommunistliku ülemineku ajal oli EL jõuka, stabiilse, turvalise ja hästi toimiva ühiskonna ideaalmudel. Isegi kui liikmestaatus viimaks päris mitmes mõttes ootusi ei täitnud, andis see nägemus ometi lootust ja indu viia läbi reforme, mis aitasid jagu saada vastupanust ja kiirendada üleminekut. Jätkusuutlikku kapitalistlikku majandust, mis võiks meid innustada ja üleminekul abiks olla, lihtsalt ei ole olemas.

Suvi, nagu on teada, on kogu Lõuna-Aasia piirkonnas vihmane. Sel hooajal soovitatakse Malaisia, Indoneesia, samuti Hiina Reisid. Sügisel parim koht Puhkus on Hainani saare. Azure ookeani maastikud, puhas liiv, juga ja salapärane koopad - kõik see ootab puhkamist selles Planeedi paradiisi nurgas.

Sri Lanka - Paradise puhkajatele Sri Lanka saar asub ekvaatorist vaid km kaugusel. Heledate värvid, sort köögiviljamaailmliivarannad Ja riffid - kõik see on turistide kujutlusvõime, mis igal aastal voolab see rohkem ja rohkem. Kuni Sri Lanka täna on Lõuna-Aasia piirkonnas eraldi saareriik. See saar esmakordselt asutati umbes tuhat aastat tagasi. Juba nendes iidsetel aegadel olid siin üha enam erinevate võistluste ja rahvuste esindajaid klaasitud. See ei ole mitte ainult eluelu Ceylonis mitmekesisemaks muutmiseks, vaid viinud ka erinevatele konfliktidele, sõdadele.

Nüüd enamik elanikkonnast Sri Lanka esindab budistid. Riiklik keel on Sinhalean, kuid valdav enamus elanikkonnast räägib inglise keeles. Paljud turistid valivad mitte ühte riiki, vaid mitu korda. Päris populaarne on sõnum "Filipiinid - Singapur".

Filipiinide töötajate iga päev kasutab neid õhutransporti. Lennud lahkuvad Filipino City Manilast. Tai - Vene reisijate lemmikriik Kõigist Kagu-Aasia riikidest kasutab Tai aasta-aastalt kahtlemata populaarsust. Riik asub samaaegselt kahel saart - indokite ja Malacca. Tai peseb Andamani meri ja Siiami lahe. Ulatuslikud metsad kasvavad riigi põhjaosas.

Lõuna on rikas luksuslike randadega. Tai riigikeel on Tai, aga ka inglise, hiina, malaja keelte liikumises. Valdav enamus elanikkonnast on budistid. Piirkonna rahvaste Kagu-Aasia rahvas kuuluvad kõige mitmekesisemate etniliste rühmade hulka. Nad võivad aktiivselt erineda antropoloogilistel omadustel. See elab ka siin suur hulk Daamid Indiast ja Hiinast. Näiteks Filipiinide saared on rohkem kui tuhat hiina.

Enamik neist on immigrantide Hiina lõunapoolsetes piirkondades. Kagu-Aasia rahvaste eristatakse ebatavalisi traditsioone. Näiteks paljudes riikides on veendumus, et teise isiku pea või õlgade pead ei ole võimatu puudutada. Kohalikud elanikud usuvad, et head vaimud elavad seal ja puudutades neid, saate neid vahetada. Vietnamis on ebatavaline traditsioon - siin on tavaline riputada välispeeglid väljaspool sissepääsuuks.

Arvatakse, et kui draakon tahab maja juurde tulla, kardab ta ennast ja ära sõita.

Kraken binaarsed variandid

Vietnami on üldiselt väga ebausklikud inimesed. Halb vastuvõtmine Nad leiavad, et kohtuda naisega tänaval, kui lahkute maja alguses majast. Ja ka Vietnami kunagi paneb instrumendid lauale inimese kohta, arvestades seda halva märgiga. Kagu-Aasia geopoliitiline ruum. Koosneb Indochytai poolsaarest, Malai saarestikust ja sellega seotud territooriumidest umbes 4,5 miljonit ruutmeetrit. Piirkond asub Indochina poolsaarel ja malai saarestiku arvukad saartel. See piirkond ühendab Euraasia ja Austraalia mandriosa ning on Vaikse ookeani ja India ookeanide vaheline piir.

Kagu-Aasia riikide kaudu käivitatakse olulised õhu- ja mereteed: Malacki väin on maailma laevanduse tähenduses võrreldav Gibraltari väina, Panamani ja Suez-kanalitega. Piirkonna üheteistkümne pooled on tugevalt eristatavad omavahel ja kultuurilises ja majanduslikel tüübis ning etnolivoolilistes olukordades ning poliitilistel aususel. Territooriumi suuruses ja elanikkonnas levimine, ressursside sätted ja majandusarengu seisukohast on suur. Põlisrahvastik pluss Hiina ja India diasporaa nähtav ja süsteemselt oluline kohalolek.

Kagu-Aasia positsioon India ja Hiina tsivilisatsioonide mõjude määramise tsoonis, füüsikalis-geograafilise fraktsioonide ja enamuse mereäärse geograafilise positsiooni kehtestamise tsoonis, viisid piirkonna varajase osalemise tõttu rahvusvahelises vahetuses Kaugus vahemaad. Geograafiline asukoht, märkimisväärsed looduslikud ja inimressursid tõi kaasa koloniaalsete konfiskeerimiste koloniaalsete konfiskeerimiseni Kagu-Aasias Kagu-Aasias.

Inimesed elas üsna halvasti, mis põhjustas seadme nende riikide tootmise paljude maailmakuulsamate kaubamärkide kaasamine kohalike elanike odava tööjõuna. Kagu-Aasia riikide vastastikuse koostöö katsed võeti aastate jooksul tagasi.

  • Đông Nam á, Malaysk.
  • USD im Jahr auf 55 Mrd.
  • György Schöpflini arvates on EL langenud suurte hädade küüsi.
  • Kagu-Aasias ja Okeaanias. Kagu-Aasia ja Okeaania
  • e-kaubandus - Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch
  • Systems Trading Corporation STC
  • Это не модель, она не существует в действительности.

Interstate ühendused majanduslikul tasandil olid alluvad ja ei saanud kvalifitseeruda sõltumatu rolli rahvusvahelistes suhetes. Ta suutis välja töötada kõrge rahvusvahelise asutuse riikide regionaalliidu. ASEANi vastuvõetud deklaratsioon määrati järgmistes eesmärkides: - Kagu-Aasia riikide majandusarengu kiirenemine, sotsiaalne ja kultuuriline areng SHA ; - rahu ja piirkondliku stabiilsuse tugevdamine; - aktiivse koostöö ja vastastikuse abi laiendamine majanduse, kultuuri, teaduse, tehnoloogia ja koolituse valdkonnas; - tõhusama koostöö arendamine tööstuse ja põllumajanduse Turtle Traders System 1 - vastastikuse kaubandus laiendamine ja osalevate riikide kodanike elatustaseme tõstmine; - püsiva ja vastastikku kasuliku koostöö loomine teiste rahvusvaheliste ja piirkondlike organisatsioonidega.

Kui varem selles piirkonnas traditsiooniliselt mängis olulist rolli maailma ekspordi troopiliste põllukultuuride nagu looduslik kummi, palmi- ja kookospähkliõli ja muud tüüpi troopiliste põllumajandustoodetekahekümnenda sajandi teisel poolel rahul tähtsust kui eksportija toores Materjalid ja energiaressursid, nimelt kastid, vask, kroom ja nikli maagi, õli ja gaas. Paljudes riikides on riik praegu aktiivselt arendamisel erinevad liigid Tööstus, sealhulgas toiduainetööstus, ehitas välja töötatud sõidukite võrgustik ja raudteed Ja turismiinfrastruktuur areneb.

Mõõtme aktiivne kaubandus Ameerika Ühendriikide, samuti paljude arenenud riikidega Euroopas ja Aasias. Viimastel aastatel muutub ASEANis oluliseks eksportijaks tootmise toodete, sealhulgas nii kergetööstuse kaupade kui ka elektroonikatoodete eksportija. See vastasseis on välja Hiina ja maailma kaubandussusteem sisenedes uue aastatuhande poliitilisele, ideoloogilisele ja majanduslikule tasemele.

Seega suhted ASEANi riikidega kõigil nendel tasanditel on välja töötatud pikka aega kahe suurriigi võitluse üldise loogika alusel. Samal ajal tuleb meeles pidada, et ASEANi seisundi "külma sõjas" erinevates etappides esines Ameerika Ühendriikide küljel suuremal või vähemal määral. Teises lisas kaasas teised Kagu-Aasia riigid, välja arvatud Birma, mis püüdis valida oma sõltumatu ja eraldi arengutee. Nõukogude Liidul oli üsna intensiivsed majanduslikud sidemed Kagu-Aasia riikidega, mis kuulus sotsialistliku laagrisse ja piirdus ülejäänud.

Seega, näiteks Ülejäänud piirkonna riikidega on kaubandus ebaoluline, kuigi aeg-ajalt suurendasid ühekordsed ostud üksikutes riikides oma osa kogukaubanduses. Tuleb märkida, et Vietnami puhul määrasid Laose ja Kambodža kaubavahetuse oma riiklike põllumajandusettevõtete vajadusi. Nendel kolmel riigil ei olnud nendel kolmel riigil piisavalt vahendeid NSV Liiduga väliskaubanduse tasakaaluks ja nende eksport meie riiki olid väga väikesed. Kagu-Aasia mitte-sotsialistlike riikidega oli NSVL-i kaubitsemine suuremal määral kaubandusliku iseloomuga.

NSVL osteti nendes riikides, mida nad vajavad, kuid ta ise oli nende riikide turgudele veidi pakutud ja selle eksport Malaisiasse, Birmasse, Singapurisse, Tai ja Filipiinideni olid väga väikesed. Sel põhjusel oli kaubandusbilanss kõigi börsil noteeritud riikidega negatiivne. Üldiselt oli NSV Liidu väliskaubanduse käive koos Kagu-Aasia riikidega jätkusuutliku positiivse tasakaaluga, mis ületas Probleemiks oli Vietnamis, Laos ja Campucia vastaspoolte maksevõime, kuid see küsimus lahendati nõukogudepõhiste laenude andmisega nendele riikidele.

Siis koguti Kamrani Vietnam põhjal võimas mereväe grupp.

SCHWAB Lisa valikute kaubandus

Hoolimata asjaolust, et Nõukogude mereväe ja õhu jõud selles piirkonnas, kuigi ma andsin teed Ameerika, kuid siiski ei saa enam arvesse võtta ülemaailmse vastasseisu kui olulise tähtsusega NSVL Aasias. Kuid NSV Liidu, ebastabiilsuse edasine nõrgenemine, poliitiline ebastabiilsus tõi kaasa asjaolu, et suhtumine NSV Liidu kui poliitiliselt sõltumatu ja tugev võimsus langes. Majanduslik huvi koostöö arendamise valdkonnas oli ebaoluline, eriti kasvava kaose tingimustes ja Nõukogude majanduse kokkuvarisemisel.

NSV Liidu puhul on külma sõja lõpetamine ja ülemaailmne vastasseis, ideoloogilise välispoliitika lahkumine ja kommunistlike põhimõtete lahkumine viinud asjaolu, et Moskvas kaotas suuresti huvi Kagu-Aasia edendamise vastu ja suhted Piirkond olid Nõukogude välispoliitika perifeerias.

Pärast lagunemist Nõukogude Liit Kagu-Aasias on tema diplomaatiline ja kaubanduslik mõju muutunud palju tugevamaks kui külma sõja ajastul. Hiina saab Ameerika ja selle strateegilise liitlase konkurendiks Jaapanis. Siiski on võimatu ignoreerida selle riigi kolossaalset majanduslikku jõudu ja lepingute ja deklaratsioonide allkirjastamine IT-dega ASEANga leiab põhjapoolse naabri tsiviliseeritud käitumise tagatise.

Sest rohkem kui aastakümneid, kuna majanduskriis, mis murdis riigis pärast külma sõja lõppu, ei olnud Venemaal majanduslikke võimalusi ja strateegilisi ambitsioone, et kinnitada piirkonnas. Seaduslikkus tähendab Aktsiaoptsioonitehingud 1099 retseptide reguleerivate õigusaktide kohustuslikku vastavust nende eeskirjade põhjal ja arengus.

Peamised elemendid süsteemi allikate tolliseaduse Venemaa hulka: a siseriiklikud tollialased õigusaktid; b Rahvusvahelised õiguslikud lepingud ja lepingud Venemaa osalemisega seotud tolliprobleemidega. Tollisuhte reguleerivate põhitüüpide peamised liigid on järgmised: 1. Vene Föderatsiooni presidendi määrused. Resolutsioonid Venemaa Föderatsiooni valitsuse.

Mitme valitsusasutuste ühiselt tehtud kohaldatavad õigusaktid.

FCSi normatiivsed toimingud. Tollieeskirjade ühendamise peamised vahendid on spetsialiseeritud rahvusvaheliste organisatsioonide rahvusvahelised lepingud ja soovitused. Vene Föderatsiooni rahvusvaheline õiguslik koostöö tolli valdkonnas areneb kolmes peamistes suundades: 1 suhtlemine SRÜ riikidega; 2 koostöö riikide "kaugel välismaal"; 3 koostöö rahvusvaheliste organisatsioonide raames. Praegused Venemaa tollialased õigusaktid sisaldavad tolliterritooriumi välistamise mõistet.

Nad on vabade tollivööndite ja vabade ladude territooriumide, mida peetakse Venemaa Föderatsiooni tolliterritooriumile väljaspool, välja arvatud Venemaa Föderatsiooni koodeksi ja muude seadusandlike aktidega määratud juhtumid tollijuhtumi kohta. TC eristab välise ja sisemise piiri mõisteid.

Välisalapiiri jagab seotud riikide tolliterritooriumi. See reeglina langeb kokku riigipiiri välja arvatud eespool kirjeldatud olukorrad. Siseriiklikud tollipiirid toimuvad tolliterritooriumi sügavamal. Need tekivad seoses individuaalsete tollirežiimide kasutamisega tasuta tollivöönd, tasuta tollilaos. Õigusliku seisundi kohaselt on sisepiir võrdne välisega: vaba tsooni territooriumil peetakse piiriks, sissepääs toimub rangelt vastavalt spetsiaalsete kontrollpunktide läbimisele. Kommentaarse õiguse õigusliku reguleerimise objektiks on avalike suhete loomise protsessis ja kohaldamise Hiina ja maailma kaubandussusteem sisenedes uue aastatuhande.

Tollitariifist, samuti tollimaksude tollimaksude arvutamisel. Käesoleva artikli tollitariifistiku tariif on määratletud kui kaubanduspoliitika ja Venemaa Föderatsiooni kaupade siseturu riikide reguleerimise vahend oma suhetes maailmaturuga.

Vastavalt Art. Muud reguleerimismeetodid sekkumise ja erinevate piirangute kehtestamine riigiasutuste Vene Föderatsiooni või selle teemade ei ole lubatud. Samas õigusaktis on majanduslike meetmete prioriteediks sätestatud väliskaubanduse riigi reguleerimise kõige olulisem põhimõte, mille hulgas on tollitariifistiku hõivatud keskne koht. Seaduse peamine eesmärk "Tollitariifil" on kaupade impordi kauba struktuuri ratsionaliseerimine Venemaale.

Reeglina vähendatakse või tühistatakse tollitollimaksud, mis on täielikult tühistatud, mille import on vajalik Venemaa majanduse arendamiseks; Samal ajal säilitatakse kõrged hinnad nendel toodetel, mis võivad konkureerida kodumaiste Demokaubandus Ungaris. Teine eesmärk on säilitada kaupade ekspordi ja impordi ratsionaalne suhe, valuutakursitulu ja -kulud.

Tollimaksude kasutamine on ette nähtud ka Venemaa Föderatsioonis kaupade tootmise ja tarbimise struktuuris järkjärguliste muudatuste edendamiseks. Venemaa ekspordipotentsiaali arendamise üks peamisi ülesandeid on suurendada kodumaiste toodete konkurentsivõimet, peamiselt masina tehnilist.

Tollitariifi ülesanne on kaitsta Venemaa majandust välisriigi konkurentsi ebasoodsast mõjust. Ülemaailmsel turul on palju sarnaste kaupade tarnijaid, kellest paljud tehnilised parameetrid Toote tootmise kulud on oluliselt paremad kodumaiste tootjatega. See selgitab väliskaubanduse konkurentsi kõrget taset ja kääride olemasolu maailmas ja siseturul.

Teine äärmuslik on ülemäärane import - see raskendab kodumaise tootmise arendamist ja toob kaasa väliskaubanduse arvutuste tasakaalu rikkumise. See on ülesanne mitte ainult tariif, vaid ka tollipoliitika tervikuna. Tollitariifi reguleerimise eesmärki saab kasutada tollimaksude liigitamise kriteeriumina. Selle tunnuse alusel võib tollimaksud olla tingimuslikult jagatud protektsionistlikuks või patroniseerimiseks ja fiskaaliks. Fiskaalmaksud on peamine eesmärk suurendada rahalisi tulusid eelarvele.

Kaitseülesanded kaitsevad teatavaid majanduse sektoreid välismaiste kaupade konkurentsi, samuti kaubandusläbirääkimiste käigus kasutatavaid kaubandusläbirääkimiste ajal konkurentide survevahendina, sundides neid teatud kontsessioonide tegemiseks. Venemaa Föderatsiooni seaduse "tollitariifistiku" seaduse ruumilised piirid on Venemaa Föderatsiooni tollipiirid.

Tollipiiri täielikum määratlus on esitatud tolliseadustikus: "Vene Föderatsiooni tolliterritooriumi piirid ning vabade tollialade ja vabade ladude perimeetrid on Venemaa Föderatsiooni tollipiir.

Seaduses nimetatakse nad pärast hindu; b Soodus - need määrad, nagu on näha nimest, on üksikutele riikidele või riikide rühmadele mõeldud sooduskiirused. Nüüd soodustusi soodustusi kasutatakse reeglina kaubanduses arengumaadega.

Vastasel juhul nimetatakse neid hindu üldist või ühist. Autonoomne tariifid tagavad selle riigi pädeva riigi asutuse kehtestatud tollimaksumäärad, olenemata olemasolevatest mitmepoolsest või kahepoolsest rahvusvahelistest lepingutest.

Autonoomseid määrasid saab muuta pädeva riigi asutuse otsusega ilma väliskaubanduspartnerite riikidega kokkuleppele. Autonoomne tavapärased tariifid koos autonoomsete määradega sisaldavad ka tavapärase lepingulise määrasid. Konventsiooni määrad kehtivad ainult kaupadele, mis on sätestatud asjaomaste kaubanduslepingute lepingud. Lepingulise tollimaksu määra ei saa ühepoolselt muuta.

Lõige 2 artikli 2 seaduses "tollitariifistiku" on pühendatud mõiste tooraine nomenklatuuri tollitariifistiku. Seadusandja konsolideerides Venemaa Föderatsiooni valitsuse asutus välisriigi majandustegevuse kauba nomenklatuuri edaspidi Vene Föderatsiooni TN VED kehtestab kauba nomenklatuuri loomise ja arendamise aluspõhimõte - vastavus Rahvusvaheline tava rahvusvahelises praktikas vastu võetud kaupade klassifikatsiooni.

Kaupade rühmitamine tollihindades ei ole nii kaubandus- kui ka poliitiline ülesanne. Eriti oluline on tava tariifitariifi reguleerimisel on kaupade liigitamine, mis omistatakse konkreetseid kaupu TN Ved nimetatud positsioonidele. Mõnikord nimetatakse seda operatsiooni tariifide võrrandit. Üksikute kaupade tolliasutuste klassifitseerimise kord vastavalt Tn Ved, mis on heaks kiidetud riigi tollikomitee poolt 7.

Seadus kehtestab impordi mõiste imporditud ja ekspordi ekspordi ülesanded. Sõltuvalt maksustamise objektist võib tollimaksud jagada impordiks imporditudekspordi ekspordi ja transiidi transiidi. Imporditollimaksud mängivad tollitariifistikus otsustavat rolli.

Transiitülesandeid ei kasutata praegu kõikjal. ELi tolliseadustik sisaldab sätteid eksporditollimaksude ja samaväärsete mahaarvamise sätteid, mille kogumine on osa ekspordimenetlusest, kuid praegu ei kohaldata eksporditollimakse ekspordi tollimaksud eksporditakse mahaarvamisi põllumajandustoodetele.

Impordihind sisaldab eraldi loetelu arenenud riikide nimed - kasutajad Venemaa Föderatsiooni eelistuste kava kaudu 47 riiki.

Seoses nendest riikidest pärinevate kaupade puhul kohaldatakse tollimaksuvaba impordi režiimi. Advaloremi määrad Advaloorem määratakse protsendina maksustatavate kaupade tolliväärtusest. Advaloni ülesanded olid kõige levinumad tollitariifistiku määruse kaasaegses praktikas. See on teatud määral tingitud asjaolust, et "ujuva" valuutakursside tingimustel, kui omavääringu amortisatsiooni korral on oma vääringu amortisatsiooni korral reklaamimaksude kasutamine, ei muutu tolli maksustamise tase.

Aasta arengu põhisuunad. Tariifile ja tollipoliitikale muutub kõige olulisemaks ja võõrandamatuks vahendiks siseriiklike ülesannete lahendamisse - Venemaa majanduse üleminek uuendamise uuenduslikule teele, selle mitmekesistamisele ja ülemaailmsele konkurentsivõime suurendamisele.

Tema roll Venemaa majanduse tehnoloogilises moderniseerimisel suureneb Venemaa ettevõtete juurdepääsu tagamisel kõrgtehnoloogiatele ja seadmetele.

Tollitariifipoliitika peaks looma stiimuleid ja tingimusi kapitali kaasamiseks tootmiseks. Spetsiifilisi tollirežiime tuleb kasutada aktiivsemalt, tariifi suurendamise põhimõtet tuleks rakendada. Aasta tariif-tollipoliitika põhines Tollipoliitika peamistel suundadel aastateksmille on heaks kiitnud Venemaa Föderatsiooni valitsus 2.

Kavandatud tegevustest järgitakse järgmisi tegevusi. Nullmäärad tollimaksude imporditollimakse paljude tehnoloogiliste seadmete suhtes kehtivad pidevalt. Edasine laiendamine tehnoloogiliste seadmete nimekirja nulllaenud imporditollimaksude on ette nähtud dekreedi valitsuse Venemaa Föderatsiooni 9.

Osana prioriteetse riikliku projekti "Tervis" rakendamise osana vähendatakse imporditollimaksumäärad meditsiinilistele moodulitele 20 kuni 5 protsendini. Kinnitatud alaliselt, diferentseeritud tollimaksude diferentseeritud tollimaksude intressimäärad eraldi osadeks ja komponendid, mis on imporditud "Industrial Assamblee" režiimis. Selle valdkonna raames laiendati Laiendatud pidevalt, vähendatud imporditollimaksude kasutamine materjalide ja komponentide kasutamiseks projekti raames, et luua keskmise suurusega reisijate õhusõiduk Otsused tehti hooajaliste tollimaksude kohandamiseks kaupade 68 põllumajandustoodete nime.

Venemaa Föderatsiooni seaduse muutmine "Tollitariifil", mis annab volitused Venemaa Föderatsiooni valitsusele, et muuta tariifikvootide jaotamise korda. Päritoluriigi määramise eeskirjade parandamiseks on vastu võetud mitmeid otsuseid.

Laiendatud tehnoloogiliste operatsioonide loetelu, mille rakendamine võimaldab teil tunnustada riigilt saadud kaupu selliste toimingute rakendamisel.

Aktiivselt ja järjekindlalt läbi viidud poliitika kaitsta kodumaise tööstuse ebaõiglast või järsult suurenenud import.

Tollipoliitika aasta peamised juhised.

Otsused tehti kohaldada dumpinguvastaseid meetmeid seoses impordi nikli sisaldavate lame valtsitud toodete Euroopa Liidus, masina hoone kinnitus Ukrainast, veerelaevad Hiinast ja erilist kaitsemeetme võrgusilma klaaskiud.

Osana asjakohastest uurimistest sõlmiti kokkulepped Ukrainaga Venemaa Föderatsiooni tolliterritooriumile tarnimise reguleerimise kohta raudbetoonkonstruktsioonide tugevdamiseks ja lamedate külmutatud valtsitud toodete tugevdamiseks. Uuringud viidi läbi polüamiidi tehniliste filamentide ja roostevabate torude suhtes.

Eelmiste uurimiste tulemuste põhjal kasutati kaitsemeetmeid kolmefaasiliste asünkroonsete elektrimootorite, ahelakit, teatud tüüpi terastorude, pagaritoodete kuiva, hõõglampide pärmi. Nende hulgas: individuaalsed keemiatooted, puidutöötlemis- ja tselluloosi- ja paberitööstuse tooted eraldi saematerjali liigid, tselluloos, paber ja papp. Kaupade ekspordi maht Ekspordi tollimaksude kogumise tulu maht oli 1,9 miljardit rubla. Eksporditollimaksude muutused viidi läbi 63 positsioonis, välja arvatud nafta- ja naftatooted.

Nafta- ja naftatoodete 73 ametikohtatollimaksumäärad muutunud vastavalt Smart valikuid Vene Föderatsiooni "tolli tariifi" iga 2 kuu järel. Selleks, et kaitsta siseturu ja hinnatõusude ennetamise, eksporditud tollimaksud võeti kasutusele nisu ja odra suurus 40 ja 30 protsenti võrra. See põhjustab järgmisel perioodil tariifide tollipoliitika tunnused.

Esiteks suurendab see oma rolli Venemaa majanduse tehnoloogilises moderniseerimisel, tagades Venemaa ettevõtete juurdepääsu kõrgtehnoloogiatele ja seadmetele. Teiseks, tolli- ja tariifipoliitika roll piiriülese tootmise ja tehnoloogiliste suhete moodustamisel, spetsialiseerumise ja koostöö arendamisele, eelkõige kõrgtehnoloogilistes tööstusharudes.

Tolli- ja tariifipoliitika aktsendid on suunatud - alates väliskaubanduse reguleerimisest, et hõlbustada ülemaailmsete kogukondade tootmisharude loomist, mis on ehitatud lisandväärtusahelatesse ehitatud pädevusse. Kolmandaks, tollitariifistiku poliitika tähtsus siseriiklike turgude reguleerimisel suurendab nende konkurentsivõimet ja tugevdada Venemaa ettevõtete positsiooni Venemaal ja välismaal.

Neljandaks, Eurasecis tekkivate riikide ühtse tolli tariifipoliitika muutub Euraasia ruumi integratsiooni oluliseks tingimuseks.

Eesmärk tolli- ja tariifipoliitika keskpikas perspektiivis on edendada mitmekesistamist ja suurendada ülemaailmse konkurentsivõime Venemaa majanduse tõttu tõhus rakendus Tollitariifistiku ja mittetariifse määruse vahendid.

Tollitariifipoliitika ülesanded: · Venemaa majanduse tehnoloogilise moderniseerimise edendamine, hõlbustades juurdepääsu arenenud välisvarustuse ja tehnoloogiate kasutamisele; · Venemaa ja välismaiste äriühingute tootmise ja tehnoloogilise koostöö arendamise stimuleerimine, hõlbustades ülemaailmselt orienteeritud tootmisprotsesside üleandmist Venemaa territooriumile "kaupade impordi asemel tootmise import" ; · Venemaa turgude konkurentsivõime suurendamine, impordi suhtes tundlike turgude kaitse; · Tolli- ja tariifipoliitika ühendamine tolliliidu moodustatud riikidega Eurasecis.

Tõstetud ülesannete rakendamine tagatakse tavapäraste tavade ja tariifipoliitika prioriteetsete suundadega. Tootmise ülekandmise stimuleerimine Venemaa territooriumile, eristades tollimaksumäärad sõltuvalt kauba töötlemise ja eesmärgi sügavusest. Tollimaksude diferentseerimine sõltuvalt kauba töötlemise sügavusest materjalide minimaalsed tollimaksud, toorained, komponendid, valmistoodang atraktiivsemad tingimused Venemaal kaupade tootmiseks võrreldes nende impordiga ja aitab kaasa organisatsioonile üleandmine tööstusharude territooriumil Venemaa.

Keskpikas perspektiivis stimuleerida tootmise ülekandmist Venemaale: · Töö jätkuvalt tollitariifistiku muutmist, et eristada tollimaksude, sõltuvalt kauba töötlemise sügavusest.

Sellistes tööstusharudes nagu autotööstus, viiakse põllumajandustehnika teha ettevalmistamisel eeskirjade ettevalmistamisel kaupade klassifitseerimisel imporditud vormis, vastavalt kaubavalikule, kus impordi määrad tollimaksud valmistoodete on madalam kui materjalidel ja komponentidel; Kohandatud töötlemisrežiim sisetarbimiseks.

Selle lähenemisviisi tõhusus kinnitas Venemaa Föderatsiooni valitsuse dekreedi rakendamise praktikat Venemaa Föderatsiooni tolliseadustiku muudatused tehakse kehtestada tollimaksude maksustamise kord kaupade kasutamise korral muudel eesmärkidel, mis on ette nähtud tollitariifistiku poolt vähendatud tollimaksumäära kasutamiseks, kui tollimaksumäära diferentseeritakse sõltuvalt kauba eesmärgist.

Majanduse üksikute sektorite ümberpaigutamise oht siseturu impordist nõuab teatavate impordi takistuste loomist impordi suhtes. Tööstus- ja põllumajandustootmise, investeerimistegevuse märkimisväärne kasv, teenindussektori areng stimuleerib nõudluse suurenemist kaupade nõudluse suurenemist masinaehituse valdkonnas, mida kodumaise tootmise ei saa täielikult täita. Prioriteediks antakse kõrgtehnoloogiliste seadmete impordile, mille kasutamine võib suurendada Venemaa toodete konkurentsivõimet.

Valiku strateegia

Üleminek ebamõistlikult üleehitatud tollimaksude järkjärgulisele hülgamisele, eelkõige tööstus- ja sotsiaalse eesmärgi toodetele, mida ei toodeta Venemaal. Fiskaalse sihtmärgiga tollimaksude säilitamine toob kaasa kogu kaupade kasutamise ahela hindade tõusu ja seega tarbijale koormust. Teine negatiivne mõju kõrgete intressimäärade provotseerivad tollialaste õigusaktide rikkumisi, et minimeerida tollitoetuste summa.

Venemaa ekspordi põhjendamatute piirangute andmisest keeldumine eksporditollimaksude kasutamise optimeerimise optimeerimisega. Tänapäeval kasutatakse tollimaksude eksportivate tollimaksude eksportimist loodusliku üüri tühistamise vahendina, täidab piirangute keeldude funktsiooni keeldudemis käsitlevad mitmete kaupade eksportimist, samuti fiskaalfunktsiooni.

Keskpikas perspektiivis järkjärguline üleminek: keelduda eksporditollimaksude kohaldamisest välja arvatud energiagruppide kaupade, samuti toorametratast, jäägid ja mõned muud liiki kaubad; Kasutamine mittetariifsete meetmete ekspordipiirangute puhul kehtestatud juhtudel föderaalseaduse "põhialuste riigi reguleerimise väliskaubanduse tegevust", selle asemel, et kohaldada takistavate eksporditollimaksude kohaldamise asemel.

Tariifide tollipoliitika vahendite kohandamine tolliliidu ja vabakaubanduspiirkondade tingimustele. Venemaa Föderatsiooni kahepoolsed kokkulepped vabakaubandusega SRÜ-ga liikmesriikidega nähakse ette vastastikuse kaubanduse ilma tollimaksudeta jätmata ja koguselise piirangute kasutamist. Kaupade välimus Venemaa turule ja vaba ekspordile toorainete vabaks ekspordiks ilma välismaiste kaubanduse, konkurentsi reguleerimise ja riigiabi andmise ühtsete eeskirjadega ühesutamisel, mis on vastastikuse kaubanduse ajutiste piirangute kehtestamise selge õigusmehhanismi jaoks võimalikud riskid Venemaa majanduse huvid.

Kehtestatud tolliarvestussüsteem nõuab iga komponendi identifitseerimist valmistoote komponendi identifitseerimiseks, viidates kaupade partiile osana selle osana selle komponendi impordi osas. Vastavalt Tolliliitu moodustamise tegevuskavale Euraasia majandusühenduse raames kiideti heaks 6.

Binaarne valik 100

Keskpikas perspektiivis selgitatakse vastastikust kaubandustingimusi SRÜ raames: · EURASECi raames koostati uus vabakaubandusleping, mida SRÜs osalevad teised riigid saavad tulevikus ühineda; · Kahesuunaliste vabakaubanduslepingute täiendavaid kokkuleppeid osalevate riikide siseturgude kaitsmise mehhanismide lepingutega.

Venemaa peaks tagama partneritega sõlmitud kokkulepete saavutamise tolliliidu moodustamisele tolli- ja tariifireeglite põhimõtete ja tariifide reguleerimise eeskirjade kohta, mis vastab Venemaa sotsiaalmajanduslikule poliitikale.

Kagu-Aasias ja Okeaanias. Kagu-Aasia ja Okeaania

Tariifiliste soodustuste süsteemi optimeerimine. Vene Föderatsioonis on kehtestatud tariifsete soodustuste süsteem, mille abisaajad kasutajad arenevad ja vähimarenenud riigid. Praegu on arengumaade loetelusse kuuluvad riiki. Vähim arenenud riikidest pärit kaupade importimisel kokku - 53 ei nõua tollimaksu.

Keskpikas perspektiivis on kaubanduse riiklik kava arendamise ja vähimarenenud riiklikesse kaubanduse skeem abisaajate nimekirja selgitamisel, kaupade loetelu, samuti kaupade päritolureeglite selgitamisel tariifsete soodustuste pakkumise eesmärgil järgmistel põhimõtetel: · Arengu ja vähimarenenud riikide arendamise edendamine; Venemaa majanduse ja selle individuaalsete tööstusharude kahjustamise riskide minimeerimine; · Raamatupidamine abisaajariikidele seoses Venemaaga.

Tariifiliste hüvitiste järjestikune vähendamine tollitariifide regulatiivse funktsiooni moonutavad. Tollitariifi oluliste muutuste tõttu tehnoloogiliste ja muude seadmete imporditollimaksude vähendamise vähendamise kuni nullini vähendamise seisukohast kuni nullmille analoogid ei tehta Venemaal, tariifid kaotatakse imporditud kaupade puhul välisinvestori panusena välisinvesteeringutega seotud kapitaliorganisatsioonidena.

Kaliningradi piirkonna vaba tollivöögi režiim jätkab selle optimeerimist jätkuvalt, sealhulgas piirates selle kohaldamist juhtudel, kui välisriikide kaupade sooduskoht ei kahjusta tootjaid ülejäänud tolliterritooriumile Vene Föderatsiooni tolliterritooriumile. Tolli- ja tariifide reguleerimise meetmete stabiilsuse ja läbipaistvuse tagamine. Tollimaksude sagedased muudatused kihlveod tekitavad ettevõtjatele ebakindlust ja riske.

Ajavahemikul kuni Erandid on seotud piiratud loetelu juhtumite loeteluga, kui otsustusprotsessi tõhusus kaob raskeks, kõrvaldades majandusele negatiivsed tagajärjed. Tollitariifitariifi reguleerimise vahendite tõhusaks rakendamiseks parandatakse tollikontrolli rakendamisega seotud tolliaruande kvaliteeti riskide analüüsimise ja haldamise süsteemi alusel, tutvustades esialgset teavitamist, laiaulatuslikku kontrolli ülekandmist lavale pärast seda Kaupade vabastamine minimaalse piisavuse meetodi alusel.

Venemaa ja tema kaubanduspartnerite väliskaubandusstatistika andmete võrdlemiseks on vaja välja töötada metoodika, et teha kindlaks Venemaale imporditud kaupade maht ja nomenklatuur kehtestatud eeskirjade rikkumisega seotud kaupade maht ja nomenklatuur. Tolliväärtus peab lihtsustama tollivormistuse tehnoloogiaid tootjate jaoks, kes kasutavad välisriikide tooraineid ja materjale, et vähendada kaupade logistika- ja ladustamiskulusid.

Tööstuslikuks kokkupanemiseks ja töötlemiseks kasutatav raamatupidamissüsteem ja nendega toimingud tolliotstarbeliste toimingute puhul lihtsustatakse ettevõtete raamatupidamises või tavapärases ärilises raamatupidamises sisalduva teabe kasutamisel. Kavas on lihtsustada tollivormistuse ja kontrolli süsteemi varuosade üle õhusõidukite, seadmete, muude kaupade, mille pikaajalise tollivormistuse põhjustab põhjendamatuid kulusid Äritegevus.