Viipe- ja mobiilimaksed tekitavad tarbijates endiselt ebakindlust, kuigi nende mugavus ja turvalisustase on oluliselt kõrgem. Enim küsitavusi tekkis Vabaerakonna liikmetel Eestis krediitkaardiga tehtud tehingute põhjendatuse osas. Siiski ei ole Vabaerakonna parlamendisaadiku Andres Ammase sõnul põhjust ega õigust tehtud kulutuste kohta öelda, et need oleksid kuritarvitused. Ei ole arvestatud, et ametnike valetehingud on väga negatiivse mõjuga riigi ja asutuste mainele ning üldiselt langetab usaldust kodaniku ja riigiorganite vahel.

Ka pangaäpid on jõudnud üha enamatesse nutitelefonidesse, kuna neist algatatakse juba enam kui viiendik kõikidest maksetest. Inbanki kaartide valdkonna juht sõnas, et kuigi maailmas on viipe- ja mobiilimaksed juba laialt kasutusel ning osa igapäevast, siis Eestis kasutatakse mõlemat siiski üllatavalt tagasihoidlikult. Ostlemise makselahendused vajavad suurimat innovatsioon Küppari sõnul jaguneb eraisikute maksekäitumine kolmeks — püsimaksed ehk näiteks eluaseme, enda ja laste hobide maksed; inimeste vahelised maksed ehk näiteks makse sõbrale lõuna eest ning ostlemine.

GRAAFIK: Vaata, missuguse ministeeriumi ametnikud on kõige enam krediitkaardiga kulutusi teinud

Igapäevane ostlemine, kas poes või veebis, peab olema tarbija jaoks lihtne. Küsimus on lihtsalt selles, kuidas teenusepakkujad trendile järele jõuavad ning kuidas siinsetes tarbijates uute makselahenduste vastu usaldust tekitada. Küppar tõi näite, kuidas mobiilimaksete või ka krediitkaardi kasutamisega on tarbijatel endiselt hirmud, mis reaalsuses on igatepidi maandatud.

Ta lisas, et samuti saab krediitkaardile ja mobiilimaksetele seada limiidid, mis aitavad vajadusel eelarvest kinni pidada ehk mitte kulutada rohkem kui inimesel võimalik. Ta lisas, et samuti on turvalisem kasutada mobiilimakset kui kanda kaasas deebetkaarti, mille kaotamise või kadumise võid avastada alles siis, kui varas on jõudnud sellega pahatahtlikult ümber käia.

Teisalt on jäetud saladuseks, kui palju on kaitsepolitseiametnikud krediitkaardiga kulutusi teinud. Vabaerakonna analüüsis on välja toodud, et krediitkaartide väljastamine ja kasutamine on ministeeriumide haldusalade asutustes reguleeritud erinevate sise-eeskirjade ja käskkirjadega. Maaeluministeeriumi haldusalas reguleerib seda näiteks lausa kuus erinevat dokumenti.

Kaartide väljastamisel sõltub liiga palju allasutuse juhi arusaamast. Riigil ei ole ametikrediitkaartide ühist regulatsiooni ning kontrollmehhanism, mis viiks kuritarvituste võimalusi miinimumini juba tehingu sooritamisel," seisab analüüsis. Lisaks on välja toodud, et ametisisesed auditid, kontrollid ja inventuurid on väga haruldased. Arvestades riigikontrolli suure koormuse ja väga väheste ressurssidega ei saa oodata, et riigikontrolli korralisest üldkontrollist piisab. Seadmata kahtluse alla riigikontrolli kompetentsust peab tõdema, et suured mahud ja erinevad regulatsioonid võivad põhjustada kontrollimisel teatud pealiskaudsuse.

Eksperdid: mobiilimakseid kasutatakse Eestis üllatavalt vähe

Nimelt on mitu ministeeriumit teinud või tegemas revisjoni, et krediitkaartide arvu vähendada, teised aga kipuvad arvudega liialdama. Võib küsida ka miks Sillamäe kutsekool finantsistHaapsalu kutsehariduskeskus välissuhtluse koordinaatorJärvamaa kutsehariduskeskus direktorViljandi kutseõppekeskus direktor omavad krediitkaarti aga teised suured õppeasutused mitte. Samuti ei ole arusaadav, miks on Eesti kunstimuuseumi allmuuseumite juhtidel ja samuti Saaremaa muuseumi direktoril riigi krediitkaart.