Pärast töölepingu lõppemist saavad töötuks jäänud töötajad töötuskindlustushüvitist Töötukassalt. Enne kui anda allkiri tööandja poolt pakutud dokumendile, peab töötaja aru saama, millised on allkirjastamisest tulenevad tagajärjed. Nende laevade raadioside operaatorid peavad ikkagi järgima raadioeeskirja. Võttes seega arvesse meie elukalliduse ja palgataseme, siis Eesti meremees ei ole võimeline omamaise kaubalaeva pardal konkureerima ei ukrainlase ega venelasega, kes on tänaseni moodustanud Eestist opereeritavate kaubalaevade meeskonna enamuse," ütles ametiühingu esimees Jüri Lember BNS-ile. Administratsioonid määravad kindlaks, kuidas kõnealuseid nõudeid kohaldatakse kohalikeks reisideks kasutatavatel reisilaevadel teeniva personali suhtes.

Meremeeste voimalused

Laevad, mida kasutatakse kohalikus rannasõidus Vahitüürimees 3 Kohalikus Meremeeste voimalused kasutatava, väiksema kui se kogumahutavusega merelaeva vahitüürimehel peab olema asjakohane diplom. Kapten 5 Kohalikus rannasõidus kasutatava, väiksema kui se kogumahutavusega merelaeva kaptenil peab olema asjakohane tunnistus.

Meremeeste voimalused

IV PEATÜKK Raadioside ja raadioside operaatorid Selgitav märkus Raadiovahiga seotud kohustuslikud sätted on esitatud raadioeeskirjas ja inimeste meresõiduohutuse rahvusvahelises konventsioonis, ja nende hilisemates muudatustes.

Raadioseadmete hooldust käsitlevad sätted on esitatud inimeste meresõiduohutuse rahvusvahelises konventsioonis SOLAS ja selle hilisemates muudatustes ning organisatsiooni vastuvõetud suunistes2. Nende laevade raadioside operaatorid peavad ikkagi järgima raadioeeskirja.

Meremeeste voimalused

Administratsioon tagab, et kõnealustele raadioside operaatoritele antakse välja raadioeeskirjaga ettenähtud asjakohased tunnistused ja et neid tunnustatakse. Administratsioonid määravad kindlaks, kuidas kõnealuseid nõudeid kohaldatakse kohalikeks reisideks kasutatavatel reisilaevadel teeniva personali suhtes.

Meremeeste voimalused

Meresõidupraktika minimaalne kestus on võrdne käesoleva lisa II ja III peatükis sätestatud meresõidupraktika kestusega.