Maailma naftaturu järsk kukkumine tõi endaga kaasa kahe Kiviter-tüüpi vabriku sulgemise ning paljude inimeste koondamise. EBRD laenuga finantseeritakse kahe väävlipüüdmisseadme ja turbiini ehitust ning lubjatehase projekti. Selline tark ja otstarbekas lahendus sobib hästi kokku VKG kontseptsiooniga põlevkivi töötlemise kõrvalproduktide kasutamisest ja keskkonnahoiust. Tootmiskompleksi maksumus on orienteeruvalt 2 miljonit eurot, millest EASi panus moodustas ligi eurot.

Puhastavad ettevotte aktsiaoptsioonitehingud

Põlevkivi kaevandamisel tekkiva lubjakivi killustiku laiaulatuslik kontserniväline kasutamine teedeehituses.

Petroter III tehase käivitus. Vedelkütuste tootmine taastuvast toormest paralleelselt põlevkivi töötlemisega. Kulude kokkuhoid ja tootmisprotsessi efektiivistamine.

VKG missioon

Põlevkivigaasi efektiivsem kasutus. Suur raha vahem riski kauplemise voimalusi on ettenähtud Kiviter-tüüpi õlivabrikutes saadud ja sisse toodud põlevkiviõli puhastamiseks neis sisalduvatest mehaanilistest lisanditest, veest ja sooladest.

Aasta alguses selgusid järjekordsed Viru Keemia Grupi stipendiumi saajad, kelleks on üheksa Tallinna Tehnikaülikooli, sh Virumaa Kolledži bakalaureuse ja magistriõppe üliõpilast. Veebruar Roclite on loodussõbralik materjal, mis väärtustab keskkonda, energia säästmist ja pakub kvaliteeti pikkadeks aastateks. Poorbetoonplokid on ökoloogiliselt puhtad ega eralda ümbritsevasse keskkonda kahjulikke ühendeid. Märts VKG põlevkivi etteandesüsteemi teise järgu käivitamine.

Limpa limonaad säilitusainete vaba (Oktoober 2020).

Tänu sellele on ettevõttel võimalik vähendada teise sordi põlevkivi transpordikulusid Ojamaa kaevanduse rikastusvabrikust kuni tarbijani — VKG Oili õlivabrikuteni. VKG põlevkivi etteandesüsteemi pikendati viie konveieriga meetri võrra. Nurgakivi asetamisest võtsid VKG kutsel osa kontserni partnerid, investorid ning projekti eestvedajad. Petroter on Eesti inseneride poolt täiustatud tahke soojuskandja tehnoloogia, millel põhinevad juba töötavad põlevkiviõlitehased Petroter I ja Petroter II.

Kolme tehase investeering on ligi mln eurot ja Petroter III projekti osa sellest - on ligi 80 mln eurot.

Puhastavad ettevotte aktsiaoptsioonitehingud

Tehas käivitatakse Mai VKG Puhastavad ettevotte aktsiaoptsioonitehingud lõpetas mais projekti, mille tulemusena on Lõuna soojuselektrijaama turbiinisaalis uus kompressorjaam.

Uue kompressorjaama maksimaalne võimsus on 8 m3 suruõhku tunnis.

Sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne - Viru Keemia Grupp

Arvestades tootmise võimalikku arenguperspektiivi ja vastavalt suruõhu vajaduse suurenemist, on uues kompressorjaamas ettenähtud veel kahe kompressori paigaldamise võimalus. Ahti Puuri põhiliste tugevustena oli toodud tema väga oluline roll investeeringute korraldamisel ja finantseerimise leidmisel ettevõttes, mis rakendab kogu oma finantsvõimekust kasvamiseks.

Juuni See julge algatus lubab Eesti peamisest maavarast toodetud toorme viia väga mitmetesse maailma paikadesse. Seadme ehitus ja käivitamine oli võimalik tänu EASi toetusele. Tootmiskompleksi maksumus on orienteeruvalt 2 miljonit eurot, millest EASi panus moodustas ligi eurot.

Puhastavad ettevotte aktsiaoptsioonitehingud

August Kogu programm oli külastajatele tasuta. Peo külastate arv ületas 30 inimest. VKG Energia lubjatehase valmimine.

Apple (AAPL) - Investeerimine - Foorum - LHV finantsportaal

Lubjatehas on ideaalne näide tööstuslikust keskkonnainvesteeringust, millel on ka majanduslik põhjendatus ning mis on hästi integreeritud olemasoleva VKG tootmisega. Tehas kasutab toormena VKG Ojamaa kaevanduse aherainet ja Puhastavad ettevotte aktsiaoptsioonitehingud põlevkivi töötlemisel tekkivat gaasi. Toodetud lupja kasutatakse vastavalt keskkonnanõuetele SO2 püüdmiseks.

Selline tark ja otstarbekas lahendus sobib hästi kokku VKG kontseptsiooniga põlevkivi töötlemise kõrvalproduktide kasutamisest ja keskkonnahoiust. Projekti kogumaht on ligikaudu 5 miljonit eurot.

Puhastavad ettevotte aktsiaoptsioonitehingud

September Petroter II õlitehas käivitati Uue tehasega loodi Ida-Virumaale sada uut hästitasustatud otsest töökohta ja ligi kaudset töökohta. Täisvõimsusel töötav tehas annab aastas riigile maksutulu 14 miljonit eurot.

Laenu eesmärgiks on arendada VKG energiatootmiskompleksi ja parandada selle keskkonnahoiu parameetreid ja energia koostootmise efektiivsust. Petroter I, II ja III põlevkivi ümbertöötlemistehaste käivitamisega kasvab oluliselt kõrge kalorsusega põlevkivigaasi tootmismaht.

Puhastavad ettevotte aktsiaoptsioonitehingud