Sustainability is an important key word in the companies surveyed, but it was expected that profitability and maintaining food quality until the end of the process would remain just as important. ISO on sertifikaat, mille kasutussfäär on utte- ja generaatorgaasil põhineva elektri- ja soojusenergia, sealhulgas tööstusliku auru koostootmine. Selle jaoks palume Kasutajal ühendust võtta punktis 14 väljatoodud kontaktidel ning esitada digiallkirjastatud taotlus, kus on täpselt ära selgitatud põhjus ning andmete kasutamisega seonduvad muudatused. Täpsema info meie küpsistepoliitika kohta leiab punktist 5. Seetõttu võivad isiklikud andmed sattuda väljapoole Euroopa Liidu majanduspiirkonda. Võtke arvesse, et seda tehes võib see mõjutada meie võimet pakkuda teile teatavaid tooteid ja teenuseid.

Päringule vastatakse viie tööpäeva jooksul. Palun pidage meeles, et seda postkasti haldab USAs asuv General Motors, seepärast palume võimaluse korral kirjutada inglise keeles. See privaatsusavaldus kehtib OnStari pakutavatele toodetele ja teenustele, aga ei kehti toodetele ega teenustele, millel on eraldi privaatsusavaldus, mis ei hõlma seda privaatsusavaldust. Meie teabetavade olulised aspektid. Kogumine Me võime koguda teavet teie ja teie sõiduki kohta, nagu teie nimi, aadress, sõiduki diagnostika ja sõiduki asukoht, kui te kasutate meie tooteid ja teenuseid, ning diilerite ja teiste isikute kaudu, kes meile teavet annavad.

Kuidas me andmeid töötleme ja hoiustame Meie jaoks on oluline hoida Privaatsuspoliitikat ajakohasena ning seetõttu palume seda regulaarselt üle lugeda. Milliseid isiklikke andmeid me kogume? Me salvestame andmeid iga kord, kui külastad meie Veebilehte, sh kui esitad meie Veebilehel tellimuse, liigud Veebilehel ringi, lood Veebilehel konto või kasutad meie teenuseid mingil muul moel.

Red Mutside jagamise valik Tehingud

Kui me kasutame oma Veebilehel andmete kogumiseks vorme, siis eristame kohustuslikud väljad mittekohustuslikest. Kui tellimuse täitmiseks olulisi isikuandmeid ei esitata, siis ei ole meil võimalik tellimust täita.

Me salvestame, töötleme ja kasutame oma Veebilehel järgmiseid andmeid andmete kasutamine on välja toodud 8. Tellimuse saaja ja kohaletoimetamise andmed, s. Saadetise ja õnnitluse kuupäev ning tähtpäeva iseloom nagu näiteks sünnipäev, õnnitlus, aastapäev. Andmed tellimusele lisatud kaardi tekstis näiteks nimed ja sünnikuupäevad.

In Estonian

Tellitud toodetega seotud andmed. Meeldetuletuletuste, teavituste ja uudiskirja eelistused. Kasutaja IP-aadress. Kasutaja nimi, telefoninumbrid, e-post ja aadress. Tellimuste ajalugu tellimuse saaja andmetega. Aadressiraamatusse lisatud nimed, aadressid ja telefoninumbrid. Meeldetuletuse sündmus, seotud nimed, kuupäevad ja lisaandmed. Meeldetuletuste, teavituste ja uudiskirja eelistused.

Veebilehe kasutamisega seonduvad andmed: Kasutaja tegevused Veebilehel, nagu milliseid lehti või tooteid ta sirvis ning ostukorvi lisas. Veebilehe sirvimisel kasutatud seadme tüüp, tarkvara, IP-aadress ja seadme asukoht.

Kolmandate osapoolte, s. Meiega kontakteerumisel salvestatavad andmed: Fleurop-Interflora ja väliste osapoolte meilivestluse sisu nt Veebilehe ja tellimustega seotud päringud e-posti või Veebilehe Live Chat tarkvara teel Meeldetuletuste, uudiskirjade ja teavitustega kaasnev interaktsioon, s. Meeldetuletuste, uudiskirjade ja nendes sisalduvate linkide avamine. Meie Üldtingimused ja Privaatsuspoliitika nõuavad, et meie Veebilehelt tellimiseks peab olema vähemalt aastane.

Oktoober 2015

Kui Sa kahtlustad, et oleme salvestanud andmeid isikult, kes on noorem kui aastane, siis palume meiega koheselt ühendust võtta punktis 14 toodud kontaktandmete kaudu. Kuidas me isiklikke andmeid kasutame? Me kasutame isiklikke andmeid järgmistel eesmärkidel: Tellimuse esitamiseks.

Tellimuse jälgimiseks ja töötlemiseks. Makse kinnitamiseks. Fleurop-Interflora Veebileht kasutab maksmiseks kolmandate osapoolte pangalinke, mis suunavad makse sooritamiseks Kasutaja poolt valitud panga makselehele. Fleurop-Interflora ei salvesta ega näe Kasutaja pangakontoga seotud isiklikke andmeid, v.

Tellimuse täitmiseks ja kohaletoimetamiseks jagame Red Mutside jagamise valik Tehingud saaja andmeid meie nimel tellimust valmistava floristiga ning kohaletoimetava floristi või kulleriga.

Tellijale tellimuskinnituse edastamiseks või tellimusega seotud probleemidest teatamiseks.

The FTD® Abundant Rose™ Bouquet

Klienditoe pakkumise eesmärkidel: Tellimusega seotud muudatuste, tühistamiste ja probleemide korral ühenduse võtmiseks. Klienditoele edastatud kaebustele ja küsimustele vastamiseks. Kasutajakonto haldamiseks.

Red Mutside jagamise valik Tehingud

Tellimusega seotud tagasiside saamiseks seadusega märgitud piirides. Tellimuse esitamisel võtame tellimuse kinnitamiseks ning võimalike tellimuse või kontoga seotud probleemide ning oluliste küsimuste puhul ühendust ka siis, kui meeldetuletuste ja eripakkumiste saamise valik on kasutajakontol välja lülitatud. Turunduslikel eesmärkidel ning meeldetuletusteenuse kasutamisel: Uute või eeldatavalt huvi pakkuvate toodete ja võimalustega kursis hoidmiseks. Sooduspakkumiste edastamiseks.

Olulistest tähtpäevadest teavitamiseks või Kasutaja poolt märgitud sündmuste ja meeldetuletuste puhul.

Praegu on toidu kohalevedu üks kõige populaarsem vahendusplatvormide teenus ning Eestis on üheks selliseks platvormiks Wolt. Toidu kaasostu ja kulleriteenuse sektori tähtsuse suurenemisega on esile kerkinud mitmeid jätkusuutlikkusega seotud probleeme, sealhulgas ka ühekordselt kasutatavate konteinerite kasutamine, mille taaskasutamise võimalused on väga väikesed. Ühekordsetest pakenditest tuleneva jäätmetekke vähendamiseks võeti vastu ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv, mille kohaselt keelustatakse suur osa ühekordsete plast toodete turule laskmine Euroopa Liidu liikmesriikides aasta alguses. Sellest tulenevalt on töö autori eesmärgiks välja selgitada Wolt koostööpartnerite tänased praktikad kaasa ostetava toidu pakendamisel ning valmisolek asendada ühekordsed pakendid keskkonnasäästlikuma alternatiivi vastu. Töö teoreetilises osa kirjeldab autor Euroopa Liidu tegevusi jäätmetekke vähendamiseks ning erinevaid põhjuseid, miks vajab pakendite kasutamine Euroopa Liidu tasandil reguleerimist.

Veebilehe kasutajakogemuse mugavamaks, kiiremaks ja personaalsemaks muutmiseks, pakkudes Sulle olulisi tooteid ja informatsiooni esmajärgus. Meeldetuletusteenuse kasutajakogemuse mugavamaks, kiiremaks ja asjakohasemaks muutmiseks.

Reklaamide ja bännerite personaalsemaks ja asjakohasemaks kuvamiseks, vastavalt kasutajakäitumisele. Turunduslikel eesmärkidel läbi kolmandate osapoolte: Me võime kasutada kolmandate osapoolte teenuseid turunduslikel eesmärkidel, näiteks reklaamide kuvamiseks teistel veebilehtedel või otsingumootorites.

Need osapooled võivad kasutada andmeid küpsiseidmida oleme kogunud oma Veebilehel, et pakkuda Sulle asjakohasemaid reklaame. Selliselt kogutud info on anonüümne ning kolmas osapool ei pääse ligi Kasutaja isikuga seotud andmetele. Täpsema info meie küpsistepoliitika kohta leiab punktist 5.

Ettevõttesisestel eesmärkidel: Sinu jaoks parima kasutajakogemuse loomiseks, kasutame ja kogume andmeid Veebilehe külastatavuse ning toimivuse kohta. Samuti jälgime Kasutajate ostukäitumist, et muuta tootevalik klientide nõudlusele vastavaks. Kuidas loobuda meie turunduskommunikatsioonist ning meeldetuletustest?

Red Mutside jagamise valik Tehingud

Kasutajal on õigus loobuda meeldetuletustest ja eripakkumisi sisaldavatest uudiskirjadest: Klikkides uudiskirja jaluses olevale lingile. Uuendades seadistusi oma konto lehel. Tehes vastava valiku kasutajakontoga sisse logituna ostu sooritamisel.

Võttes ühendust punktis 14 väljatoodud kontaktandmetel. Küpsiste poliitika Veebilehel tellimuse esitamiseks ja ostukorvi jälgimiseks on vajalik küpsiste salvestamine. Küpsis ei sisalda personaalset informatsiooni ja on identifitseerimiskood, mis võimaldab leida meie Veebilehel vajalikud andmed ostu järgmise etapi sooritamiseks.

Parima kasutajakogemuse loomiseks ja klienditeeninduse pakkumiseks kasutavad meie Veebilehel küpsiseid ka kolmandate osapoolte pakutud tarkvarad, näiteks Veebilehe Live chat ja kasutajate kohta käivat statistikat koguvad tarkvarad nt Google Analyticsmis ei seo küpsiste kaudu saadud sirvimiskäitumist konkreetse Kasutajaga. Meie lehte kasutades nõustute meie Küpsistepoliitikaga.

Kuidas me kaitseme isiklikke andmeid? Fleurop-Interflora austab oma klientide ja Kasutajate privaatsust ning peab oluliseks, et kõik isiklikud andmed oleksid kaitstud ja kõrvaliste osapoolte jaoks kättesaamatud.

Dreadbag Friends - Dreadheadi pood - Reggae & Rastafarian Roots Shop

Samuti ei salvesta me andmeid, mis ei ole tellimuse esitamiseks, turvalisuse jälgimiseks, ettevõtte turunduslike eesmärkide saavutamiseks, Veebilehe kasutajakogemuse parandamiseks või muudel eelnevates punktides olulistel eesmärkidel välja toodud põhjusteks vajalikud. Me kasutame organisatoorseid, tehnilisi ja füüsilisi vahendeid andmete kaitsmiseks.

Red Mutside jagamise valik Tehingud

Selleks, et andmed ei kasutataks ega avalikustataks autoriseerimata, kasutame vastavaid turvameetmeid. Näiteks testime regulaarselt Veebilehtede, andmebaaside, teiste süsteemide ja andmekandjate turvalisust, koolitame töötajaid, hindame riske ja oleme määranud vajalikud meetmed ning tegevusplaanid kriisiolukordade lahendamiseks.

Seda selleks, et kiiresti ja efektiivselt reageerida andmelekke, sh ka küberrünnakute ja autoriseerimata ligipääsude korral. Infoturbeinsidendist teatame järelevalveametit ning kannatanut andmesubjekti vähemalt 72h tunni jooksul peale juhtumit. Fleurop-Interflora Veebilehed ei näe ega salvesta Kasutaja pangakontoga seotud isiklikke andmeid, v.

Mida saab kasutaja oma isiklike andme kaitsmiseks ise teha? Fleurop-Interflora ei küsi oma Veebilehel ega e-posti kaudu pangakontoga seotud salasõna ega krediitkaardiandmeid. Pangalingid juhatavad makse kinnitamiseks panga poolt määratud turvalisele veebilehele väljapoole Fleurop-Interflora keskkonda. Kasutades avalikku arvutit või muud seadet või turvamata wi-fi võrku, logige peale Veebilehe külastamist oma kontolt alati välja ning sulgege sirvija aken.

Kui Sa oled loonud meie keskkonda konto, ei tohi oma salasõna ja kasutajanime teiste isikutega jagada. Ettevõtte konto puhul võib kasutajat ja salasõna jagada vaid autoriseeritud isikutega. Soovitame luua iga veebikonto jaoks erineva salasõna. Iga loodud salasõna peab olema vähemalt 8 tähemärgi pikkune, sisaldama numbrit ja vähemalt Red Mutside jagamise valik Tehingud suurt ning väikest trükitähte.

Me soovitame salasõna regulaarselt vahetada. Seda on võimalik teha enda kontol seadete all. Seaduslikud alused isikuandmete töötlemiseks Fleurop-Interflora tugineb isikuandmete töötlemisel erinevatele õiguspärastele alustele. Mõnel juhul võib samade isikuandmete suhtes kohaldada rohkem kui ühte seaduslikku alust. Leping: me kogume ja töötleme isikuandmeid meile esitatud tellimuse täitmiseks kooskõlas Üldtingimuste ja Privaatsuspoliitikaga.

Kuidas me andmeid töötleme ja hoiustame Meie jaoks on oluline hoida Privaatsuspoliitikat ajakohasena ning seetõttu palume seda regulaarselt üle lugeda. Milliseid isiklikke andmeid me kogume? Me salvestame andmeid iga kord, kui külastad meie Veebilehte, sh kui esitad meie Veebilehel tellimuse, liigud Veebilehel ringi, lood Veebilehel konto või kasutad meie teenuseid mingil muul moel. Kui me kasutame oma Veebilehel andmete kogumiseks vorme, siis eristame kohustuslikud väljad mittekohustuslikest.

Vastavad isiklikud andmed on täpsustatud punktis 3. Õigustatud huvi: me kogume ja töötleme isikuandmeid tellimuse täitmise eesmärkidel, klienditoe, veebilehe, ostuprotsesside ja tootevaliku parandamiseks, turunduslikel eesmärkidel, meeldetuletusteenuse ja kliendi lojaalsusprogrammide raames, seaduslikel põhjustel ning pettuste tuvastamiseks ja ennetamiseks. Kasutajal on õigus loobuda turunduslikel eesmärkidel, lojaalsusprogrammi ja meeldetuletusteenuse raames saadetavatest e-kirjadest.

Kasutajal on õigus kustutada oma konto ning sellega seonduvad andmed, v. Nõusolek: lisaks ülaltoodud õigustatud huvidele toetume me turunduskommunikatsioonis Kasutajalt saadud nõusolekule.

Red Mutside jagamise valik Tehingud

Kasutaja võib loobuda lojaalsusprogrammi ja meeldetuletusteenuse raames saadetavatest e-kirjadest järgides juhiseid, mis on välja toodud punktis 4. Kasutajatel tuleb arvestada, et peale turunduskommunikatsioonist või meeldetuletustest loobumist, võime me ostu sooritamisel küsida uuesti nõusolekut meeldetuletuste või lojaalsusporgrammi kohta käivate sõnumite saamiseks.

Juriidilised kohustused: Seadusest tulenevalt säilitame me kehtivate seadustega nõutavaid maksu- ja raamatupidamisdokumente ning nendega seotud isikuandmeid. Millistel juhtudel me jagame isiklikke andmeid kolmandate osapooltega?

Me jagame isiklikke andmeid kolmandate osapooltega, et võimaldada Veebilehe kasutamist ning sellel ostlemist, tellimuse täitmist ning kohaletoimetamist ning oma toodete turundamist.

Allpool on toodud välja nimekiri kolmandatest osapooltest, kes võivad isiklikele andmetele ligi pääseda. Kõik allolevad teenusepakkujad on kohustatud kasutama isikuandmetega töötamisel vastavaid turvalisusmeetmeid, lähtuma meie Privaatsuspoliitikast ning jälgima seadust. Interflora floristid ning kullerid: Fleurop-Interflora jagab tellimuse sisu ja kohaletoimetamise andmeid meiega lepinguliselt seotud ettevõtete floristidega.

  1. Viru Keemia Grupi asutamine riigiettevõtte Kiviter baasil.
  2. Rastalukkude mütside pood Osta kohutav müts | Rasta Cap Beanie pood
  3. Jagage valikulisi tehinguid ja tegelikku turuvaartust
  4. Sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne / - Viru Keemia Grupp

Mõningate toodete puhul nagu mõned gurmeekorvid või kingitused, on tellimuse komplekteerijaks ja kohaletoimetajaks hulgimüüjad. Samuti võidakse tellimuse kohaletoimetamiseks kasutada kulleriteenust pakkuvaid ettevõtteid. Florist või hulgimüüja paneb kokku tellitud toote ning vastutab selle kohaletoimetamise eest. Florist või kuller võtab kui tellija ja Fleurop-Interflora vahel ei ole kokku lepitud teisiti enne tellimuse kohale viimist saajaga Red Mutside jagamise valik Tehingud, et kindlustada talle kingituse üleandmine kokkulepitud ajaks ja kohas.

Florist, kuller ning saaja ei näe tellija andmeid. Vajadusel kontakteerub tellijaga Fleurop-Interflora klienditeenindus.