Kui iseseisvusparteid saavad aga 6. Olen rääkinud mitme leiboristliku partei liikmega, kes enne Käesoleva määruse alusel vastuvõetud üksikasjalike rakenduseeskirjade muudatused ja tehnilised kohandused, mis osutuvad vajalikuks pärast koondnomenklatuuri koodide ja TARICi alamrubriikide muutmist või mis tulenevad uutest liidu ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi vahelistest lepingutest, protokollidest, kirjade vahetamisest või muudest dokumentidest, võetakse vastu kooskõlas käesoleva määruse artikli 7fa lõikes 4 osutatud kontrollimenetlusega. Downing Street võiks aga uurida, mis iganes juhtub, pannes SNP kõikvõimsasse afääri.

Applications Linguee

Vars Seega, nagu märgitud paragrahvi 27 punktis b, sisaldab selline märkimisõiguse emissioon boonusosa. Por tanto, como se estableció en el párrafo 27, letra besos derechos de emisión incluyen una bonificación.

Eurlexq4 Kui käibevõlakirjade täiendava emissiooni teostab 1.

The Great Gildersleeve: Gildy's Radio Broadcast / Gildy's New Secretary / Anniversary Dinner

En caso de haberse efectuado una nueva emisión de dichos instrumentos de deuda negociables a partir del 1 de marzo a raíz de la intervención de otro emisor no contemplado en la frase anterior, esa nueva emisión se considerará instrumento de deuda a efectos de la letra a del apartado 1 del artículo 6. Además de ello, las longitudes de onda y las dosis empleadas no han de ser innecesariamente nocivas para el sistema de ensayo, teniendo en cuenta la emisión de calor porción de infrarrojos.

EurLex-2 Teine probleem on seotud regulatiivsete puudujääkidega: riiklikud süsteemid, mis reguleerivad vahendite ELi LA aktsiaoptsioonide que väljaspool avatud turgu suunatud emissioonon varieeruvad ega ole kohandatud spetsiaalselt sotsiaalettevõtlusfondide ja nende valitsejate vajadustele.

El segundo problema alude a deficiencias de reglamentación: los sistemas nacionales que regulan la captación de capital fuera de los mercados públicos colocaciones privadas son divergentes entre sí y no están concebidos específicamente ELi LA aktsiaoptsioonide que satisfacer las necesidades de los fondos de emprendimiento social y sus gestores.

EurLex-2 b ainete ja segude suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks tööstuslikes protsessides, mille korral benseeni emissioon ei ületa olemasolevate õigusaktidega ette nähtud künniskoguseid.

subdivisión

Las opciones sobre acciones de los empleados basadas en ciertos requisitos de rendimiento o productividad se tratarán como acciones de emisión condicionada, porque su emisión está condicionada al transcurso del tiempo y a que se cumplan las condiciones especificadas. EurLex-2 Kui emissioon ei ole täies ulatuses tellitud või tagatud, märge hõlmamata osa suuruse kohta. En los casos en que no se suscriba toda la emisión, declaración de la parte no cubierta.

EurLex-2 Emisión: eurlex-diff Elektromagnetiline ühilduvus.

Juhtimisstrateegia Koroonaviiruse piirangute sunnil on Šotimaal parlamendivalimiste kampaanias õudne rahu. Ei mingit valju tänavaaktivismi ega massimeeleavaldusi. Lihtsalt eriline rahu enne eelseisvat põhiseaduslikku tormi.

Tooteperekonna standard professionaalseks kasutamiseks mõeldud audio- video- ja audiovisuaalsetele ja meelelahutusvalgustuse juhtseadmetele. Osa 1: Emissioon Compatibilidad electromagnética — Norma de familia de producto para los aparatos de uso profesional de Kas ettevotte aegumine lopeb, audiovisuales y aparatos de control de la iluminación para espectáculos — Parte 1: Emisión.

Similar phrases

Osa 1: Emissioon Compatibilidad electromagnética - Norma de familia de producto para los aparatos de uso profesional de sonido,imagen, audiovisuales y aparatos de control de la iluminación para espectáculos - Parte 1: Emisión. EurLex-2 Tuleb välja, et metaani emissioon on mõlemal tööstusharul peaaegu võrdne.

  1. ICESi sõnul on tursa arvukus ja püük alarajoonides 27—32 väga väike.
  2. Учитель, даже будучи изгнанным из собственного мира, ушел отнюдь не обездоленным.
  3. Здесь такое вряд ли возможно: я уверен, что абсолютно вся система - рукотворная.

Y las emisiones de metano de ambas industrias son casi iguales. Osa 1: Emissioon Requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos. Parte 1: Emisión.