Eestisisese pangaülekande laekumise kiirus sõltub sellest, mis pangast ülekanne on teostatud. Samuti tagatakse ja hüvitatakse investorikaitse osafondi arvel sellesama investeerimisasutuse välisriigi filiaali investorite investeeringud ning välisriigis piiriüleselt kaasatud investeeringud. Vahendusteenuse kasutamisel palume kindlustada, et teenuse edastatud makse andmetes kajastub teie nimi ning investeerimiskonto viitenumber! Investeeringud hüvitatakse täies ulatuses, kuid mitte suuremas kui 20 euro suuruses summas. Ühisrahastamine võimaldab rahastada selliseid projekte, initsiatiive ja tarbijate soove, mida finantseerimise tavalahendused ei pruugi alati rahuldada. Ühisrahastamisega seotud ettevõtlus areneb kiiresti ka Eestis.

Kui soovid, et sinu pangaülekanne laekuks võimalikult kiiresti, on võimalik kasutada vahendusteenust, näiteks eestimaine Transferfast tagab kiired ülekanded kõikidest Eesti pankadest.

Investeeringute tagastamine

Euroopa Liidu riikidest teostatud maksed toimuvad samuti SEPA põhimõtete järgselt ja sarnase kiirusega. Kõigist muudest pankadest ülekandeid teostades palume pangaülekannete töötlemise ja laekumise kiiruse täpsustada üle kohaliku pangaga.

Investeeringute tagastamine

Soovi korral on võimalik kasutada ka vahendusteenust, nagu näiteks Transferwise. Vahendusteenuse kasutamisel palume kindlustada, et teenuse edastatud makse andmetes kajastub teie nimi ning investeerimiskonto viitenumber!

 • Jagage valikutehinguid Nigeerias
 • Algatus ühisrahastuse reguleerimisega Ühisrahastamine ingl crowdfunding on viimasel kümnendil jõudsalt arenenud uus finantseerimisviis: raha, mida on äriühingutel või ka füüsilistel isikutel vaja projekti elluviimiseks, kogutakse väikeste summade kaupa paljudelt inimestelt.
 • Automaatika Trading System Erfahrungen

Investeerimisotsuste tegemisel arvesta võimega võtta riske enda või pere eelarvele. Finantsinspektsiooni seisukoht Ühisrahastamine on kiiresti ja jõudsalt arenev valdkond, mistõttu on tekkinud vajadus selle reguleerimiseks.

Investeeringute tagastamine

Eestis ühisrahastamise valdkonda reguleerivat eriseadust ei ole. Ühisrahastusplatvormide tegevust reguleerivad seadused on juba vastu võetud näiteks Ühendkuningriigis, Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias ning hiljuti ka Soomes ja Leedus. Et oleks tagatud investorite ja laenuandjate piisav kaitse ja õiguskindlus, on tarvis ühisrahastusplatvormide tegevust reguleerida ka Eestis.

Lugemiseks kuluv aeg: 30 sek. Selle nädala saame kokku võtta ühe kehva ning kahe hea uudisega.

FinanceEstonia ja advokaadibüroo Deloitte Legal koostöös on loodud ühisrahastuse hea tavamille eesmärk on muuta platvormide tegevus klientidele arusaadavaks ja läbipaistvaks. Need juhised on siiski vaid soovituslikud ning ühisrahastusplatvormid ei pea neid järgima.

Turul tegutseb ühisrahastusettevõtjaid, kellele on Finantsinspektsioon väljastanud krediidivahendaja tegevusloa, kuid enamikul ühisrahastusettevõtjatel ei ole praegu tegevusluba.

Ühisrahastusettevõtja peab hindama, kas tema tegevus on selline, mis nõuab tegevusluba või väärtpaberite avaliku pakkumise registreerimist.

Investeeringute tagastamine

Neid tegevusi reguleerivad Finantsinspektsiooni pädevusvaldkonda kuuluvad seadused nt krediidiandjate ja -vahendajate seadus, väärtpaberituru seadus, krediidiasutuste seadus, investeerimisfondide seadus jm. Eestis pole õigusakte, mis käsitlevad konkreetselt ühisrahastamist.

Finantsvaralt saadud tulu maksustamine investeerimiskonto kaudu

Lisaks ei pea ühisrahastamise tegevuse jaoks alati olema kohustuslik tegevusluba. Eestis ei ole ühisrahastusettevõtete jaoks ühtseid nõudeid investorkaitse tagatiste, avaldatava teabe, hoolsuskohustuse, konfliktide juhtimise ega platvormi jätkusuutlikkuse kohta.

 1. Binaarsed valikud Traders Club
 2. VEGA valik
 3. Phantom Share ja Share Option Tehingud

Et kaitsta ühisrahastusplatvormide kaudu investeerijaid ja seada selles valdkonnas õiguskindlus, tegi Finantsinspektsioon Investeeringu ootamatult varajane lõpp on ebameeldivaks uudiseks nii meile kui ka meie investoritele, kes planeerisid oma raha kuni kaheks aastaks tulusalt paigutada. Samas on meil ka kaks head uudist!

Kuidas on Teie investeeringud kaitstud Tagatisfondi eesmärgiks on tagada investorite poolt investeerimisasutuse kaudu paigutatud vahendite kaitse investeerimisasutuse maksejõuetuse korral. Hoolimata investori vara rangetest kaitsemeetmetest, mille kohaselt investeerimisasutus peab hoidma kliendi vara lahus enda ja oma teiste klientide varadest ning kus klientide vara ei kuulu investeerimisasutuse pankrotivara hulka ja selle arvel ei saa rahuldada võlausaldajate nõudeid, ei ole siiski välistatud investeerimisasutuse maksejõuetus.

Vaata täpsemalt. Hüvitamisele ei kuulu väärtpaberite registri pidamise seaduse alusel tagatud investeeringud, kutseliste investorite investeeringud, riigi, kohaliku omavalitsuse ja finantseerimisasutuste investeeringud, maksejõetuks muutunud investeerimisasutusega seotud isikute investeeringud, investeeringud, mille omanikul on sissenõutavaks muutunud kohustusi krediidiasutuse ees, nende kohustuste ulatuses ja rahapesuga seotud investeeringud.

Tagatisfondi seadusega Eestis kehtestatud investorikaitse tagamisskeem vastab Euroopa Liidu investeeringute tagamise direktiivi nõuetele.

 • Kas te saate aktsiate tehingu aktsiatega kaubelda
 • Investorikaitse - Tagatisfond - Guarantee Fund
 • Finantsvaralt saadud tulu maksustamine investeerimiskonto kaudu | Maksu- ja Tolliamet
 • Ühisrahastus | Finantsinspektsioon
 • Tehnilised küsimused Ei saa Crowdestate'i sisse logida Peale meiepoolseid muudatusi tarkvaras võib mõnikord ette tulla olukordi, kus kasutajad ei saa Crowdestate.
 • Binaarne valik Robot BDSWISS

Investori kaitse skeemi olemasolu võimaldab väikeinvestoritel osta investeerimisteenuseid samuti välisriikide investeerimisasutuste filiaalidelt või piiriüleselt osutatavate teenustena sama turvaliselt, kui kodumaistelt investeerimisasutustelt.