Nii et teeskleme, et me ei tea midagi. Konkurents — Turgu valitsev seisund — Kuritarvitamine — Mõiste — Kuritarvitava tegevuse kooskõla teiste õigusnormidega — Asjakohasuse puudumine EÜ artikkel 82 Võrreldes sellega, mida meie hommikul avaldatud pressiteates avaldati, on need vahemikud 11 dollarit kõrgemad kui jaanuari keskmine ja 2 dollarit kõrgemad kui eile soovituslik vahemik.

Komisjoni arvates võimaldab avalikust huvist tulenev põhjenduse puudumise väide selle kohtul tõstatada omal algatusel, kuid see ei tähenda, et Üldkohus on kohustatud — riskides vastasel juhul oma kohtuotsuse tühistamisega — omal algatusel kontrollima otsuse põhjenduse kõiki aspekte, mida tema menetluses ei tõstatata.

Kuidas kirjutada kauplemisstrateegiaid Brokeri kauplemisvalik

Üldkohus vastas nendele väidetele, mille eesmärk oli otsustava mõjutamise eeldus ümber lükata. Seega lahendas ta hagi selle väite analüüsimisel mitte põhjenduse küsimust, vaid sisulist küsimust. Euroopa Kohtu hinnang 18 Euroopa Kohtu kohtupraktikast tuleneb, et ELTL artikli teises lõigus sätestatud põhjendamiskohustus kujutab endast olulist vorminõuet, mida tuleb eristada põhjenduste põhjendatusest, mis puudutab vaidlusaluse akti sisulist õiguspärasust vt kohtuotsused Elf Aquitaine vs.

Igapaevased kaubandusstrateegiad koos ulatusega oli seisukohal, et komisjon oli tema poolt tema tütarettevõtja kaubandusalase otsustava mõjutamise puudumise kohta esitatud tõendid vääralt tagasi lükanud, väitmata samas, et komisjon rikkus vaidlusaluses otsuses selles suhtes oma põhjendamiskohustust. Apellatsioonkaebuse staadiumis ei kritiseeri apellant aga mitte enam Üldkohtu põhjenduskäigu sisulist põhjendatust vaidlustatud kohtuotsuse asjassepuutuvates punktides, vaid ta vaidlustab ainult õigusnormi rikkumise, mille Üldkohus pani väidetavalt toime seetõttu, et ta jättis tähelepanuta vaidlusaluse otsuse põhjenduse väidetava puudulikkuse seoses apellandi poolt otsustava mõjutamise eelduse ümberlükkamiseks esitatud tõendite tagasilükkamisega.

Seega tuleb väite see osa tunnistada vastuvõetamatuks, kuna apellatsioonimenetluses on Euroopa Kohtu pädevus reeglina piiratud kohtuasja sisuliselt arutanud kohtus käsitletud väidetele antud õigusliku hinnangu kontrollimisega vt selle kohta kohtuotsus Gascogne Sack Deutschland vs.

Esimene ja kolmas väide Poolte argumendid 25 Total väidab, et arvestades, et tema vastutus ja temale pandud kohustus tasuda solidaarselt trahvi tulenes ainult tema tütarettevõtja vastutusest, muutis Üldkohus tema karistuse raskemaks sellega, et ta vähendas küll tema tütarettevõtjale määratud trahvi, kuid ei vähendanud seda samas ulatuses emaettevõtja suhtes. Arvestades, et see vastutus on täielikult tuletatud laadi, on emaettevõtjale ja tütarettevõtjale määratud trahvi erinevus, s. Lisaks nähtus tema vastutuse laadi muutus vaidlustatud kohtuotsusest, ilma, et talle oleks mis tahes ajal menetluse käigus antud võimalust esitada selle kohta oma seisukohad, mis on aga käsitatav tema kaitseõiguste rikkumisena.

Apellandi olukord käesolevas asjas ongi niisuguse emaettevõtja oma, kelle vastutus on täielikult tuletatud tema tütarettevõtja vastutusest. Hageja märgib, et arvestades, et talle süüks pandud rikkumises osalemise kestus saab olla ainult võrdne tema tütarettevõtjale süükspanduga ja et tema tütarettevõtja trahvi vähendati selle kestuse vähendamise tõttu ainult selle äriühingu osas, oleks Üldkohus pidanud kasutama oma muutmispädevust, nagu seda tehti kohtuotsuses komisjon vs.

Lisaks on liidu kohtul muutmispädevuse raames õigus trahvisummat muuta.

EUR-Lex Access to European Union law

Konkurents — Haldusmenetlus — Komisjoni otsus rikkumise tuvastamise kohta — Otsus, mille tegemisel on vaja anda keerukaid majanduslikke või tehnilisi hinnanguid — Kohtulik kontroll — Piirid EÜ artiklid 81 ja 82 4. Konkurents — Turgu valitsev seisund — Asjaomane turg — Piiritlemine — Kriteeriumid — Farmaatsiatooted 6. Konkurents — Haldusmenetlus — Komisjoni otsus rikkumise tuvastamise kohta — Tõendid, mida tuleb koguda EÜ artiklid 81 ja 82 7. Konkurents — Turgu valitsev seisund — Määratlemine väga suure turuosa kaudu — Ravimiettevõtja EÜ artikkel 82 Meie pelletihinna realiseerimine 99 USA dollarit pika tonni kohta neljandas kvartalis mõjutas negatiivselt terasehindade järsku langust, mida nägime Ameerika Ühendriikides aasta teisel poolel.

Kui indeks HRC võrdlusindeks langes dollarilt lühikese tonni kohta neljanda kvartali alguses kuni dollarini kvartali lõpuks. See põhjustab neljandas kvartalis ebasoodsa tulu korrigeerimise registreerimise. Tõeline ülesanne oli hinnata kogu meie aasta müügihinda kogu aasta keskmisest HRC-määrast ning vaadata läbi tarbimatu ja vaatamata varude väärtus, mis mõjutas negatiivselt meie Q4-i Igapaevased kaubandusstrateegiad koos ulatusega.

Kõik see, et meie täisaasta tulumäär oli dollarit pika tonni kohta, mis jääb meie oodatud vahemikku. Meie neljanda kvartali määr avaldas negatiivset mõju eelkõige 15 miljoni dollari suuruse negatiivse mõju tõttu. Kuna müügimaht oli oodatust madalam, ei kaasatud COGSi segusse oluliselt madalama hinnaga LIFO inventari kihti, kuna see oli varem eeldatavasti kõrgem keskmine kulu.

Euroopa tarbijakaitsealane tippkohtumine Brüsselis — tuleviku tarbijapoliitika kujundamine.

Sellegipoolest lõpetasime aasta oma esialgses kuluhalduses, hoolimata kõrgematest autoritasudest ja kasumi jagamise määradest, mida kogesime Nagu eelnevalt märgitud, me ei oota, et see müük toimuks enne kolmandat kvartalit ja nende marginaalid kõrvaldatakse konsolideeritud tasemel.

Arvestades olulist muutust meie meretranspordi rauamaagi pakkumise nõudluse dünaamikas viimase kahe nädala jooksul, täiustame meie ajaloolist praktikat, mille kohaselt esitatakse soovituslik tulude vahemik, mis põhineb aasta keskmisest keskmisest, mis põhineb viimastel aastatel põhineval keskmisel. Me arvasime, Igapaevased kaubandusstrateegiad koos ulatusega see oli vajalik, sest jaanuari hinnakujundus ei peegeldanud hiljuti Vale'iga Brasiilias toimunud katastroofilise sündmuse pikaajalist mõju turule.

Raudamaagi hindade põhjal on meie tulude ootused nüüdseks vahemikus — dollarit pika tonni kohta. Võrreldes sellega, mida meie hommikul avaldatud pressiteates avaldati, on need vahemikud 11 dollarit kõrgemad kui jaanuari keskmine ja 2 dollarit kõrgemad kui eile soovituslik vahemik. Nagu me alati tähele paneme, ei ole meie kasutatud arvud kajastanud meie sisemist hinnakujundust, vaid nad esindavad turul hetkel punkte.

Kuigi meie äritegevuse hooajalisus peaks olema nüüd hästi arusaadav, tahan esile tuua uutele analüütikutele ja investoritele, et meie esimene kvartal on alati nii tonnaaži kui ka hinna poolest väga kerge, sest Soo Lukud piiravad saadetist suurel määral aastas Lakes ja sunnib meid piirama meie tarneid ainult raudteele.

Pärast APIO äritegevuse loovutamist ja uue tulude kajastamise standardi vastuvõtmist eelmisel aastal muutusid esimese kvartali numbrid veelgi vähem oluliseks. Lõpuks märkisime kvartali jooksul miljoni dollari suuruse tulumaksu tulu - tulumaksusoodustuse, kuna meie tulevane kasumlikkuse ootus on kasvanud, samuti on prognoositud tulevikus maksustatav tulu suurenenud.

Sellega eeldame, et kasutame täielikult meie Igapaevased kaubandusstrateegiad koos ulatusega kajastatud edasilükkunud tulumaksu varasid, mis on seotud USA netokäibega. Bitcoini kauplemise strateegiad 2021.

aastal tulenevalt pöörasime kvartali jooksul kogu oma hindamistoetuse, mis registreeriti nende DTA phmis on selle suure kasumi peamine juht, vastu. Teistes heades uudistes annavad uued regulatiivsed juhised AMT krediidi sekvestreerimise kohta meile täiendava 15 miljoni dollari suuruse raha suurendamise meie oodatud maksutagastustes.

Me ootame nüüd miljoni dollari suurust tulevast maksutagastust, mis on seotud AMT tagasivõtmisega, sealhulgas miljoni dollari rahavoog, mida oodatakse käesoleva aasta kolmandas kvartalis. Sellega ma pöördun Lourencole tema märkuste eest. Lourenco Goncalves - esimees ja president Tänan teid, Tim ja hea hommik, kõik. Enne kui me arutame eelseisvat aastat, tahaksin mõelda, milline on tähelepanuväärne aasta, mille me just lõpetasime. Meie distsiplineeritud strateegia elluviimine iga päev alates sellest päevast; ja meie vaieldamatu rahaline edu alates sellest ajast.

Tänu kõigile meie ettevõttesisene ostmisele ja nende kohustustele meie strateegia ja täitmisele, saame muuta ebakindla olukorra hästi kaitstud rahavoogu tootvaks ettevõtteks, millel on tugev bilanss, mis andis üle 1, 1 miljardi dollari puhaskasum Meie hoogu tõttu on raske eristada oma ärritust selle kohta, kuidas see äri hakkab vaatama ja kuidas me tulevikus kolme, nelja ja viie aasta jooksul aru saame. Tuletades meelde, pidime paar aastat tagasi, pärast miljardite dollarite väärtuse langusest tulenevaid kulutusi, võtma arvesse selle ettevõtte varasema juhtkonna tehtud kohutavaid investeeringuid, meil oli bilanss, mille omakapital oli 2 miljardit dollarit väärtus.

Viimase nelja aasta ja eriti Sellega saame rakendada tõelisi algatusi kapitali tagastamiseks meie aktsionäridele. Sel aastal jaanuaris esimest korda makstud kvartaliosa ja Aktsiate tagasiostuprogramm kehtestati ühel lihtsal põhjusel.

Meie aktsiad olid ja on endiselt naeruväärselt odavad. Isegi eilse sulgemishinnaga 10, 90 USA dollarit, kasutades meie raha tagasiostu aktsiateks, on kapitali väärtuse määramine.

Meil on endiselt rohkelt kuivpulbreid eelnevalt lubatud miljoni dollari aktsia tagasiostuprogrammist ning me saame kergesti suurendada lubatud kogust veel tagasiostmiseks. Kokkuvõttes, kuni CLF aktsia hind hakkab esindama meie ettevõtte tegelikku väärtust, kavatseme jätkata oma varude tagasiostmist.

Millal suudistatakse stiimulite varude valikud Valikud Kaubanduse kasumi kaotuse kalkulaator

Sellega arutame meie praegust ja tulevast äritegevust ning selle aluseks olevaid äritingimusi, mille alusel tegutseme Strateegilise kujundusega oleme jõudnud kindlale positsioonile, et pidada läbirääkimisi mitme pelleti tarnelepingu üle. Lisaks toodab ja müüb HBI EAF-i terasetootjatele kõrgemaid marginaale, mis on tänapäeval hea, kui müüme pelleteid integreeritud terasetehastele, kasutades samal ajal märkimisväärset kogust meie pelletite võimsust, et toota DR-klassi graanuleid.

Selle pelletite koguse suunamine turgudest meie enda sisekasutusse on loonud võimaluse olla järelejäänud kõrgahjupelletite valikulised müüjad ja see on töös, kui me räägime.

Selle tulemusena jääb nõudlus meie pelletite järele tugevaks. Ka tänu pelletite müügi lepingute struktuurile on terase hindade langus, mida me sel aastal varem Viimase osas on oluline märkida, et Atlandi ookeani basseini pelletipreemia läbirääkimised ei ole veel Juba enne Kolmandaks ei ole veel Vale'iga toimunud katastroofiliste sündmuste täielikku mõju rauamaagi turule veel kvantifitseeritud.

Kui see juhtub, eeldame, et nii IODEXi kui ka pelletipreemiad suurenevad veelgi ning see kasv peaks olema märkimisväärne.

يعنى ايه ماجستير مهنى MBA؟ مفيد لمين؟ و ايه احسن مكان اخد منه الشهادة؟

Neljandaks, kogu see inflatsioonirõhk, mis tuleneb rauamaagi tooraine maksumusest Hiinas ja kõikjal mujal, müüb Vale muuhulgas Jaapanit, Lõuna-Korea ja Euroopat. Nendes riikides tuleb terasetoodete hinnad vastavalt suurendada, et ennetada suurt kasumimarginaali. Sellega eeldame, et ka Ameerika Ühendriikide terasetoodete hinnad Lõpuks, kasumlikkuse suurenemine, mida oodatakse HBI-lt, on parimal juhul välisinvestorite poolt heaks kiidetud.

  1. AstraZeneca AB ja AstraZeneca plc versus Euroopa Komisjon Konkurents — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Maohaavandiravimite turg — EÜ artikli 82 rikkumise tuvastamise otsus — Turu määratlemine — Märkimisväärne konkurentsisurve — Ravimite täiendava kaitse tunnistuste korra ja ravimite turuleviimise korra kuritarvitamine — Eksitavad avaldused — Turuleviimise lubade tühistamine — Geneeriliste ravimite turuleviimise ja paralleelimpordi takistused — Trahvid Kohtuotsuse kokkuvõte 1.
  2. Trading Doks Valikud
  3. Forexi maaklerid Leedus MetaTrader
  4. Binaarsed valikud voitnud strateegiad

Ja halvimal juhul ei arvestata nende hindamismudelites üldse. Sellest kahest ph tööstusest pärinev hiljutine uudiste voog on esindanud meie strateegia edasist valideerimist ja tõestust selle kohta, et me olime kõvera ees, kui tegime HBI tehase veebisaidi teatise See uus EAFi võimsus konkureerib lähteainena ja mõned püüavad saavutada kõrgema kvaliteediga terase väärtusahela lõpu.

Selleks, et neil EAFidel oleks võimalus konkureerida kõrgekvaliteedilistel teraskonstruktsioonidel ja kvaliteetsematel turusektoritel, on meil vaja ühte asja.

Nad vajavad kvaliteetset rauamaagi toorainet just seda, mida meie Toledo tehaselt tarnitakse. Kui malm on imporditud ebausaldusväärsetest riikidest, nagu Venezuela, Brasiilia ja Venemaa ning kodumaine jäägid vähenevad kvaliteedi poolest, vajavad kaljud HBI just seda, mida EAFi terasetootjad vajavad.

Eriti uuemad rahaliselt tugevamad ja tehnoloogiliselt arenenumad. Nende arengute valguses ja tehniliste ja kaubanduslike arutelude põhjal oleme viimaste kuude jooksul Robinhood investeerida kruptograafia oma tulevaste HBI klientidega endiselt teinud, otsustasime suurendada HBI tehase võimsust 1, 6 miljonilt 1, 9 miljonilt tonnilt aastas.

Oleme uurinud, tuvastanud ja rakendanud mõningaid olulisi projektimuudatusi, mis võimaldavad meil jõuda selle uue aastase tootmisvõimsuse arvuni 1, 9 miljonit tonni HBI. Sellega ootame nüüd, et esialgse 1, 6 miljoni tonni suuruse võimsuse jaoks kulutaksime endise miljoni dollari hinnamärgi asemel umbes miljonit dollarit.

Peale selle eeldame selle võimsuse laiendamisega, et HBI tehased tarbivad 2, 8 miljonit pikkust tonni DR-klassi graanuleid esialgse 2, 4 miljoni tonni asemel. See piirab veelgi graanulite pakkumist järvede piires ja peaks seetõttu suurendama meie konkurentsivõimet ja meie võimet olla veelgi suurem valik meie kõrgahjupelleti klientidega läbirääkimistel.

Isegi selle ulatuse muutmisega meie HBI projektis jääme tõenäoliselt ajakavast kaugemale. Me jätkame materjalide vastuvõtmist ja ehitustööde õigeaegset kasutuselevõttu Seni on tööjõud olnud raskem ja kallim kui algselt oodatud, kuid see ei ole mõjutanud meie edusamme.

Tänaseks on meil umbes töötajat kohapeal ja eeldame, et suvekuudel saavutatakse kohapeal umbes inimest. Valmistatud märkuste pakendamisel on meil Meie väljumine Austraaliast, mitme võlakirja väljamaksmine ja rahalise mugavuse taseme saavutamine, mis võimaldas meil alustada kapitali tagastamist meie aktsionäridele, kasutades kahte erinevat võimalust: aktsiate tagasiostmine ja sisuliselt neljanda kvartali dividendi maksmine.

Kuna me võrdleme oma Cleveland-Cliffs'i tänapäeval sellega, Igapaevased kaubandusstrateegiad koos ulatusega oleme siin 4, 5 aastat tagasi teinud, oleme väga uhked oma saavutuste üle ja naudime näha, kui palju meie ettevõte on paranenud alates Cleveland-Cliffs on veelgi tugevam ja veelgi kasumlikum kui praegu.

Cliffs Natural Resources Inc. (CLF) Q4 2018 Tulu konverentsikõne

Paar aastat tagasi, nagu kvartalikutses investoritega, pakkusin ma niimoodi välja, et peaksite koos minuga investeerima sellesse suurtesse ettevõtetesse ja sellesse suurtesse ettevõtetesse. Kui sa just seda tegid, siis tegite palju raha.

Ulikooli jaatmekaitluse strateegia Expe jaga aktsiate tehingute

Tegelikult on palju rohkem kui see, mida oleksite teinud investeerijate või trendikamate ettevõtete jaoks. Või väljamõeldud varude vastu armastab ajakirjandus rääkida. Teil on šokeeritud, kui palju parem CLF-i tulemuslikkus on peaaegu kõigi teiste varude vastu. Edasi liikudes jätkame väga rasket tööd ja väga targalt, et premeerida teie investeeringuid täpselt nii, nagu me seni oleme teinud.

Järgmise nelja aasta jooksul plaanime jätkata üllatusega igaühe üllatamist. Praegu tahaksin ma oma ettepanekut uuendada ja olla järgmise nelja aasta jooksul hea. Investeerige koos LG-ga ja nautige sõitu.

Sellega pöördun ma teie küsimustele Denise'ile üle. Teie liin on avatud. Lourenco Goncalves - esimees ja president Tere hommikust, Michael. Kas sa annad meile idee, kui nad saabuvad? Ja mis hinnakujundus on praeguste lepingute suhtes üldjuhul öelda?

  • Mis on parim viis turu valikute oppimiseks
  • Kaubanduse voimalused valisriikide aktsiate jaoks

Lourenco Goncalves - esimees ja president Jah, üldiselt, te teate, et ma ei kontrolli individuaalseid lepinguid, Mike. Lourenco Goncalves - esimees ja president Need on selgelt madalamad kui see, mida ma juba uuesti läbi rääkisin. Toodete kestvus ja ringmajandus.

Barron Option maaklerid Odavad optsioonitehingud Kanadas

Milliste probleemide ja väljakutsetega me seisame silmitsi kui räägime toodete kestlikkusest, nende parandamisest ja tarbijate huvist jagamise, rentimise ja renoveerimise vastu, mis on uudsed ja kiiresti arenevad trendid kogu maailmas. Tarbijad soovivad jätkuvalt panustada rohelisse majandusse, aga nende tegelik osalus selles protsessis on ikka veel madal erinevate takistuste tõttu. Näiteks ei ole võimalik tooteid parandada kuna see on kas liiga kulukas või kauakestev protsess või puuduvad vastavad varuosad.

Ka uued innovatiivsed trendid nagu toodete rentimine või renoveerimine on esialgu siiski ainult nishi turg. Ökodisaini tuleb kasutada süstemaatiliselt ja seda edasi arendada kui vahendit, mille abil parendada toodete kestvust ja parandamist.

Tarbijad vajavad täpsemat infot toodete kasutusea kohta ja kas see on ka kergesti parandatav — seda infot peaksid nad saama juba ostukohast. Komisjoni ökodisaini pakett tõi kaasa mõningase Igapaevased kaubandusstrateegiad koos ulatusega selles osas, et külmetuskappidepesumasinate ja nõudepesumasinate tagavaraosad oleksid kättesaadavad minimaalselt 7 kuni Tarbijad oleksid soovinud näha paketi laiemat ulatusala kui ainult need tootekategooriad.

EL pakub välja a. Rohepesu vastane võitlus. Milliste regulatoorsete ja ja mitteregulatoorsete vahenditega me saame peatada eksitavad ja valed keskkonna alased väited.

Tõdeti, et tuleks välja töötada selgemad ja rangemad reeglid ja paremini jõustada ebaausate kaubandustavade direktiivi rohelisi väiteid puudutavat osa kuna praegune süsteem jätab lahtiseks paljud olulised kriteeriumid, sest väited on liiga üldised ja ülepaisutatud, nende teaduslikku põhjendust on raske hinnata. Seega vaja on üldist lähenemisviisi kuidas hinnata rohelisi väiteid.

Võiks kaaluda ka musta nimekirja koostamist, et nimetada ja häbistada name and shame pettureid avalikult.

Uudised ja Teated

Kuidas tarbijad saavad vähendada oma ökoloogilist jalajälge. Praveen Narra - Raymond James - analüütik Olgu, täiuslik. Tänan teid väga. Dale Redman - tegevjuht ja direktor Aitäh. Palun laske käia. Tere hommikust, Dale.

Tere hommikust, Jeff. Dale Redman - tegevjuht ja direktor Tere hommikust, George. Tere hommikust. Suur kvartal. Ma arvan, et ma tõesti lihtsalt tahtsin alustada Pioneeri kokkuleppega, mis teil on olemas, see on ülimalt muljetavaldav objekt, mis on super muljetavaldav kuuldamatumis teie sujuvuses läheb edasi.

Ma arvan, et mõeldes, kuidas hinnakujundus selles lepingus toimib, on minu arusaam, et hinnakujundus võib mõnevõrra kägistada, ma ei tea, kas sa võiksid pakkuda rohkem värvi mehhanismile, mis juhib hinnakujundust lepingus ja millal see mehhanism käivitub? Jeff Smith - finantsjuht George, ma arvan, kuidas ma vastaksin, et meil on 2, 5 aastat ajalugu selle kohta, kuidas me nende hindadega hinnatakse. Ma arvan, et parim viis sellele vastata on, vaata, meil on asju, mis on sisse ehitatud, et meil on lubatud - maksame selle seadme eest 3—3, 5 aasta jooksul.

Arvan, et see on parem viis hinnakujunduse vaatamiseks. Nii et ma loodan, et see ei ole ebamäärane, kuid ma tahan, et kõik kõndiksid väga kindlalt, et see on win-win mõlemal pool võrrandit ja see on võimalik seda tüüpi kokkulepete puhul. See on kasulik. Ja ma Igapaevased kaubandusstrateegiad koos ulatusega, et sa kuulsid Pioneeri sissetulekukutsest, nad rääkisid väga teie hulgast, täidesaamise seisukohast, mis on minu jaoks mõistlik.

Ja seda me näeme. Sellele lisaseadmele numbri lisamiseks on see veidi ennatlik, kuid tunneme end väga kindlalt, et näeme mõningast kasu nende mõlema parimatele tavadele, mida rakendatakse selles hobujõus. Meil on see nii, ja see on väga kooskõlas sellega, kus me tegelikult See on super kasulik, Jeff.

Tänan, Jeff. Tänan, Dale. Ma muudan selle üle. Dale Redman - tegevjuht ja direktor Tänan, George. Järgmine küsimus pärineb Tommy Mollilt Stephensiga.

Investeeringute tagastamine Kaubanduse voimalused valisriikide aktsiate jaoks

Tommy Moll - Stephens Inc. Dale Redman - tegevjuht ja direktor Tere hommikust, Tommy. Sa nägid, et paljud operaatorid reageerisid eelmise aasta lõpus kiiresti, kui nafta katkestas alla 50, hakkas rohkem kuulama kapitali distsipliini, kui eelarve algas välja. Siis jälle oleme nüüd üle aastased ja te olete suutnud oma meeskonda kogu selle pärast hõivata. See tähendab, et mingil määral peab teie ümbritsev turg lõpuks mõju avaldama või sa pead sellest teadma.

Nii et ma oleksin uudishimulik teada, kuidas sa seda praegu iseloomustaksid ja kuidas te arvate, et aasta areneb ja mil määral ootate teie platvormi ja paljude ülejäänud vahel erinevusi?

Dale Redman - tegevjuht ja direktor Jah, selles küsimuses on Tommyle palju vastuseid, aga ma annan mõned neist. Niisiis, olete kuulnud meid rääkima, olete veetnud aega juhtimismeeskonnaga teedel.

Coinpot Bitcoin raha. Valikute tehingute liik

Ma arvan, et see, mida näete aastaringselt, kapitali distsipliin, meie klientide aktsionäride tulu, on väga suur - peate kohapeal tegema väga tõhusaid operatsioone, et pakkuda palju erinevaid asju. Ja see on - alates seemne ph vara iga päev ja vaadata meie inimesed täidavad kohapeal.