Prantsusmaa president Emmanuel Macron andis kõvasti hoogu Lääne šarmipealetungile, mis algas maikuus Euroopa Nõukogu kahetsusväärse otsusega lubada Venemaa tingimusteta liikmesuse täismahulist jätkamist selles demokraatiat ja inimõigusi kaitsvas organisatsioonis. Lõpuks, praegune Lääne algatatud Venemaa võlumise kampaania ei ole esimene ja nähtavasti ka mitte viimane šarmipealetung. Väljapääs oli sanktsioonide tõttu välispankades külmutatud naftatulude kasutuselevõtt, selleks aga tuli minna Obama administratsiooniga läbirääkimistele. Washington ja Brüssel on töötanud kuid ametlike kaubanduskõneluste käivitamiseks pärast juunis sõlmitud kokkulepet Trumpi ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri vahel.

Eestis tegutsevate Aserbaidžaani kultuuriseltside katusorganisatsiooniks on juba Kultuurikeskus viib läbi kultuurilisi ja hariduslikke tegevusi, mille eesmärgiks on rahvuskultuuri säilitamine, emakeele, kultuuriloo ja kombestiku õpetamine.

Aserbaidžaan « Terveilm

Alates Allikad: Välisministeerium ja Etnoweb5. Välisministeerium toetab euroga. Allikas: Välisministeerium Koolitus toimus Türgis ning seda toetati 2 euroga. Seminarist võtsid osa 17 Aserbaidžaani tervishoiuspetsialisti. Koolitusseminar viidi läbi koostöös Eesti Sotsiaalministeeriumiga ning projekti rahastati 6 euroga.

Eesti haldussüsteemi tutvustustava koolituse viisid läbi 4 rahandusministeeriumi ametnikku. Koolitust toetati 49 euroga.

Iraani riiklik kaubandussusteem

Projekti elluviijateks olid Rahandusministeerium, Maksu- ja Tolliamet ning Satistikaamet. Rahandusministeerium toetas projekti euroga.

Iraani riiklik kaubandussusteem

Visiidil külastati ka Eesti standardikeskust, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Tehnokontrollikeskust. EL-i "solvasid tõsiselt" USA tollimaksud terase ja alumiiniumi impordile, mida põhjendati riigi julgeoleku huvidega, tõdes ta. Ning nüüd jälgime me hoolikalt presidendi otsust autode ja autoosade suhtes," märkis Malmström.

Iraani riiklik kaubandussusteem

USA kaubandusministeerium esitas Valgele Majale raporti Trumpi poliitikast hoolimata USA kaubanduspuudujääk mullu hoopis suurenes. Trump: kaubanduskõnelused Hiinaga lähevad päris hästi Trump ütles neljapäeval, et läbirääkimistel kaheksa kuud kestnud kaubandussõja lõpetamiseks Hiinaga on tehtud edusamme. Ta väljendas Valges Majas ajakirjanikele lootust, et vastasseis õnnestub lahendada.

Rahvuslasest peaminister Mohammad Mosaddegh otsustas Hiljem on USA luureringkonnad tunnistanud oma osa Iraani Küllap oli ka neil Ehkki šahh Reza Pahlavi režiim muutus lõpupoole üha autoritaarsemaks, iseloomustasid Kaasa mängis ka geograafiline kontekst: teisest võimsast muslimiriigist Iraani naabruses — Osmani impeeriumist — oli saanud ilmalik Türgi Vabariik, kus visionäär Mustafa Kemal Atatürk rajas radikaalsete reformidega läänelikku ühiskonda.

Iraani filmikunsti ja muude visuaalsete kunstide praegune kõrge tase on selle ajastu otsene tagajärg, mis ei tekkinud tühjale kohale. Mida tugevamaks muutus surve kodumaal, seda rohkem Iraani kultuuriinimesi emigreerus.

Lõhe ühiskonnas kärises üha suuremaks: ühelt poolt avatus ja liberaalsuspüüdlused, teisalt soov Lääne kultuurilisest ja majanduslikust mõjust vabaneda. Dabashi näeb Tema sõnul koosnes šahhi võimuga rahulolematute kontingent algselt eri ühiskonnagruppidest, keda ühendas vasakpoolne ideoloogia: sinna kuulusid Vietnami sõja vastased, Palestiina riikluse toetajad, Aafrika dekolonisatsioonist innustust saanud inimesed, Kuuba sõbrad … Šiia islamistid oli üks neist rühmitustest, kellel aga karismaatilise ajatolla Ruhollah Khomeini juhtimisel õnnestus revolutsiooni lõpptulemus enda kasuks pöörata.

Pärast islamirevolutsiooni kuivas rahvusvaheline koostöö selles valdkonnas kokku ja paljud spetsialistid emigreerusid. Kuid Selgus, et Iraagi naaberriik liigub hirmutava kiirusega sellise uraani rikastamise taseme suunas, mis võimaldab valmistada aatomirelva. Lisaks kardeti tuumaprogrammi sattumist terroriorganisatsioonide valdusse, kuna oli põhjust kahtlustada Teherani koostöös Hizbollahi ja Hamasiga. Teheran oli neil aastatel ka poliitiliselt ja sõjaliselt tugevam kui varem, kuna sajandi algul oli ta vabanenud oma regioonis kahest tugevast rivaalist: Iraagi diktaatorist Saddam Husseinist ja Afganistani sunnirühmitusest Taliban.

Pressi väitel sai just siis alguse ameeriklaste suhtlus Iraani esindajatega Omaani pealinnas Muscatis. Omaan on ainsa Araabia riigina normaalsetes kui mitte sõbralikes, siis vähemasti sallivates suhetes nii Ameerika Ühendriikide kui ka Iraaniga.

Just Omaan oli esimene araabia riik, millega Washington sõlmis Iraani šahh aga toetas Omaani sultanit Rouhani on vastuoluline natuur: ehkki Iraani sisepoliitilisel skaalal mõõdukate hulgas, peetakse teda samas ajatolla Khamenei usaldusaluseks. Rouhani võimule saades oli Iraani riigikassa suures miinuses, naftaeksport oli vähenenud ligi kaks korda 1,5 miljonile barrelile päevas ning esmatarbekaupu tuli osta bartertehingutega. Väljapääs oli sanktsioonide tõttu välispankades Iraani riiklik kaubandussusteem naftatulude kasutuselevõtt, selleks aga tuli minna Obama administratsiooniga läbirääkimistele.

USAd sundis läbirääkimistele eelkõige sõjaoht Lähis-Idas: raske öelda, kui tõsiselt kardeti Washingtonis, et Iisrael teeb tõesti otsuse Iraani tuumarajatisi rünnata, aga täielikult välistada seda ei saanud.

Iraani riiklik kaubandussusteem

Samuti võis Iraani tuumaprogramm õhutada nende sunni rivaale samas suunas liikuma, tuumarelvastatud Lähis-Ida aga olnuks — ja oleks — tõsine mure tervele rahvusvahelisele üldsusele.

Ameeriklastele oli positiivne, et Revolutsioonilise Kaardiväega seotud ministrite arv Rouhani valitsuses oli eelnevaga võrreldes vähenenud ning välisministriks sai Iraani endine suursaadik ÜROs, USA diplomaatilistele ringkondadele hästi tuntud kõikevõitva naeratusega Javad Zarif.

Septembris see ka õnnestus, nagu sissejuhatuses mainitud. Kõnelustel oli Iraan eelisseisundis, kuna suurem osa Iraani kõrgeid diplomaate ning poliitikuid on õppinud Lääne ülikoolides, enamasti USAs. Seega, iraanlased tundsid hästi Lääne elulaadi ja temperamenti ning oskasid oma vastasrääkijate samme märksa paremini prognoosida kui nood iraanlaste omi: islamivabariigi sisemine toimimine on Lääne inimesele üsnagi tundmatu maa.

Väljaspool seisjal on keeruline tajuda piiri, kus pragmaatiline lähtumine majanduslikest huvidest põrkub pärslaste rahvusliku uhkuse emotsionaalse kaitsmisega. Samuti polnud selge, kuivõrd Iraani kõrgem usujuht ajatolla Khamenei läbirääkimisi toetab: mõned tema avaldused läksid läbirääkijate öelduga vastuollu.

Iraani riiklik kaubandussusteem, kui keeruline oli mõista iraanlaste meelelaadi ja nende otsuste tagamaid, annab tunnistust ajakirjanik Jay Solomoni kirjeldatud katke Lääne delegatsiooni juhtliikme Jake Sullivani ja Iraani pealäbirääkija Abbas Araghchi vestlusest muide, Araghchi oli sajandi algul Iraani suursaadik Helsingis ning kattis ka Eestit, seega talle on Tallinn midagi enamat kui üksnes punktike maakaardil.

Linguee Apps

Sullivan väitis, et Kaubandusvoimaluste veebisaidid ei usuta Iraani tuumaprogrammi rahumeelsust, kuna Iraan on üks suurimate energiaressurssidega riik maailmas ja rahumeelse tuumavõimekuse väljaarendamisel puudub majanduslik mõte. Tuumaprogramm on meie lend Kuule! Lepe seadis piirangud tsentrifuugide arvule, uraani rikastamise tasemele ja mahule ning muudele Iraani tuumaprogrammi elementidele.

Lääneriigid kohustusid järk-järgult loobuma Iraani-vastastest sanktsioonidest. Lepet nähti — ja nähakse siiamaani — diplomaatia ühe olulisima saavutusena mitte ainult Lähis-Idas, vaid terves maailmas, kus kriiside lahendamine diplomaatiliste vahenditega on muutumas üha keerulisemaks. Sanktsioonide taaskehtestamine on Iraani naftaeksporti enneolematult vähendanud — eri andmeil — barrelit päevas endise 2,5 miljoni barreli asemel — ning Rahvusvahelise Valuutafondi hinnangul võib majandus Inflatsioon on tohutu: võrreldes sama ajaga Seetõttu on tuumaleppe taga seisnud poliitilised jõud Iraanis üha suurema siseriikliku surve all.

Jõujoonte tabamine pärslaste riigi ladvikus pole kerge: mitte maalikunstniku hoogsat pintslitõmmet pole selleks tarvis, vaid pigem graveerija peenikest näputunnetust.

benevolent - Estonian translation – Linguee

Huvitav olukord tekkis näiteks tänavu varakevadel, kui tuumaleppe veendunud toetaja, reformimeelne välisminister Zarif teatas ootamatult Instagramis enda tagasiastumisest.

President Rouhani tema tagasiastumissoovi ei rahuldanud, samuti teatas ajatolla Khamenei, et ei toeta ministri lahkumist. Javad Zarif jätkab välisministrina tänini, kuid tema sammu tagamaid ei olegi analüütikutel õnnestunud täielikult lahti hammustada.

Kui see oli hoolikalt kavandatud signaal, siis kellele: kas Läänele, Iraani avalikule arvamusele või riigi poliitilisele juhtkonnale? Või oli Zarifi avaldus tõsine ohumärk sellest, kui tugeva surve alla ta tegelikult siseriiklikult sattunud on?

  1. Tasuta Bitcoin Cash
  2. Majandus Euroopa Liidu kaubandusvolinik Cecilia Malmström hoiatas neljapäeval USA-d üleilmse kaubandussüsteemi lõhkumise eest ja kutsus Washingtoni selle asemel üles koostööle kaubandusreeglite reformimiseks.
  3. FX valikute vahendamine

Võiks oletada, et Zarifi positsioon Iraani hierarhias on pärast tagasiastumisalgatust tugevam, kuna nii kõrgem usujuht kui ka president andsid tema jätkamisele ministrina selge toetuse. Kuid oletuseks see jääbki. Iraani samme muudab raskesti prognoositavaks ka islamirevolutsiooniga kehtestatud kõrgema usujuhi ja presidendi omalaadne kaksikvõim. Teherani Allameh Tabatabaʼi ülikooli õppejõud Raffaele Mauriello on oma Iraani võimutasakaalu käsitlevas uurimuses jõudnud järeldusele, et kõrgema usujuhi institutsioon on viimase kolmekümne aasta jooksul muutunud üha poliitilisemaks, kaotades järk-järgult oma algset religioosset tähendust.

Ajatolla Khameneile jääb riikliku tähtsusega otsustes kahtlemata viimane sõna, samas polevat tema mõjujõud päris võrdne tema eelkäija, islamirevolutsiooni läbiviija Khomeiniga.

Форма поиска

Nii Teheran kui ka Washington on kinnitanud, et ei soovi sõja puhkemist. Kuid seni kuni Iraani ja USA vahel puudub toimiv suhtluskanal, võib olukord eskaleeruda iga hetk. Tänavu juunis-juulis hoidis rahvusvaheline üldsus juba paaril korral hinge kinni, kuid pinged õnnestus siiski maha võtta.

Iraani riiklik kaubandussusteem

Teheran eitab seda ja vastutuse on võtnud Jeemeni mässulised houthid, kuid maailm vaatleb toimunut siiski Iraani võtmes: tõendusmaterjal ja sündmuste loogika näitab just selles suunas. Tegu oli tõsiseima eskalatsiooniga alates maikuust, mil USA tuumaleppest lahkus.

Malmström hoiatas USA-d üleilmse kaubandussüsteemi lõhkumise eest | Majandus | ERR

Kui seni on Iraan kaudsete meetoditega piirkonnas pingeid üles kruttinud, siis seekord anti valus ja täpne löök otse Saudi Araabia elutähtsa arteri — naftatootmise — pihta. Vaevalt, et ilma Teherani osaluseta. Kui seni hoiatas Iraan lääneriike tankerite hõivamisega Hormuzi väinas ja droonide allatulistamisega, siis nüüd öeldi rohmakalt ja otsesõnu: me ei kavatse leppida olukorraga, kus meie naftaeksport on sanktsioonidega peatatud ja araabia riigid saavad sellest olukorrast kasu lõigata.

Oleks eksitav seostada Iraani üldistavalt usulise fanatismiga: vajadusel ollakse vägagi pragmaatilised. Võib arvata, et Teheranis on Abqaiqi ründamise tagajärgi analüüsitud ja jõutud järeldusele, et sõjalise vastulöögi tõenäosus nii USA kui ka saudide poolt on väike.

Ajakiri The Economist on võrrelnud asjassepuutuvate riikide kaitse-eelarveid ja jõudnud järeldusele, et Iraani aastased kaitsekulutused — 13 miljardit dollarit — moodustavad üksnes viiendiku Saudi Araabia ja viiekümnendiku Ameerika Ühendriikide samast näitajast.

Seega, Teheran ei soovi sõda.

  • Kuidas mangida aktsiaoptsioone
  • digiport.ee – news | Page 6 | Universitas Tartuensis
  • Parim kauplemissusteem paeva filtriga
  • Russia and the Western Far Right.
  • Riigipea: president Ilham Aliyev alates

Iraan võib üsna tõenäoliselt võtta ette veelgi Washingtoni või Pärsia lahe monarhiaid ärritavaid avantüüre, kuid need ei ületa teatud piire, millest olulisimaks on mitte rünnata USA rajatisi ega omandit ning vältida regioonis viibivate USA sõjaväelaste hukkumist. Teherani eesmärk on saavutada oma naftaekspordi taastumine ilma oluliste järeleandmisteta tuumaküsimuses ja vältides otsest sõjalist vastasseisu. Tähtis on seegi, et Äsjast eskalatsiooni analüüsides ei küsi pea keegi, mida arvab neist vastasseisudest Iraani rahvas, kellest enamikule on praegune rangete piirangutega elu vastumeelne ning keda majandussurutis kõige otsesemalt tabab.

Lähenevad valimised toovad meelde kümne aasta tagused presidendivalimised juunismil konservatiivist Mahmoud Ahmadinejad kuulutati võitjaks, kuid opositsioon süüdistas võime tulemuste moonutamises.

Iraani riiklik kaubandussusteem

Järgnesid massiprotestid, mille Iraani võimud maha surusid. Tegu oli suurimate rahutustega Iraanis pärast islamirevolutsiooni, mida vahel meenutatakse ka kui Pärsia kevadet. Teherani tänavapilt suvel on karm ja hallivõitu, kuid mitte masendav. Iraani rahvas on haritud, oma ajaloo üle uhke ja rahvuslik eneseteadvus on kõrge; nad võivad olla kõigest toimuvast räsitud ja väsinud, kuid kindlasti mitte murtud.