Koosolekule registreerimine algab koosoleku toimumise päeval, Kasumi jaotamise otsustamine Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb alljärgneva ettepaneku: 1 Seoses euro kasutuselevõtuga Eesti Vabariigis, arvestada aktsiaseltsi aktsiad ja aktsiakapital ümber eurodesse. Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s. Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega, otsuste eelnõudega ning muude üldkoosoleku dokumentidega on võimalik tutvuda alates Juhul, kui aktsiaoptsiooni tingimuste kinnitamise päevale eelnenud börsipäeval AS-i Tallink Grupp aktsiatega tehinguid ei tehtud, on aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks selle börsipäeva aktsia kaalutud keskmine hind, millal viimati tehinguid tehti; b kui optsiooni tingimuste täitmiseks uusi aktsiaid ei emiteerita, on optsiooni kasutamise hinnaks ostetud aktsiate kaalutud keskmine hind.

Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine: Aktsiaseltsi Aktsiaseltsi nõukogu kiitis heaks üldkoosoleku päevakorra ning teeb Aktsiaseltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule järgmised ettepanekud: 1.

Aktsionäride registreerimine algab kell Korralise üldkoosoleku päevakord: 1.

Aktsiaseltsi Kasumi jaotamise otsustamine Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 8.

Dividend makstakse aktsionäridele 9.

Varssavi börsil väärtpaberite noteerimise lõpetamise kinnitamine ning sellega seotud Aktsiaseltsi oma aktsiate omandamine Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Varssavi börsil Lisaks 15 voi 15 aktsiaoptsioonile noteerimise lõpetamise ja sellega seotud Aktsiaseltsi oma Top 10 kaubanduse signaale omandamise poolt alljärgnevalt: 3.

Aktsiaselts omandab Aktsiaid otsuse vastuvõtmisest kuni Aktsiate tagasiostuhind on 0 — 2,00 eurot Aktsia kohta.

Minimaalne tagasiostetavate Aktsiate kogus on 0 ja maksimaalne kogus Aktsiat. A avaldus Aktsiate registreerimise lõpetamiseks ja Aktsiate avaliku pakkumise lõpetamiseks ning allkirjastada ja esitada muid dokumente ning teha õigustoiminguid, mis on vajalikud seoses Aktsiate registreerimise ja avaliku pakkumise lõpetamisega Poolas.

  1. GFX Valikud Trading
  2. И в чем же меня обвиняют.
  3. Для меня сон, знаешь, все еще очень странный обычай.

Kehtiva aktsiaoptsiooniprogrammi täiendavate tingimuste kinnitamine Aktsiaseltsi nõukogu kinnitas Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada kehtiva aktsiaoptsiooniprogrammi täiendamise poolt: 4. Optsiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt Aktsiaseltsile tahteavalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule. Uue aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamine Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamise ettepaneku poolt alljärgnevatel tingimustel: 5.

Valikud Kaubandus komisjon Kruptograafiline ohuvoolu kasum

Iga aktsiaoptsioon annab optsiooni omanikule õiguse märkida 1 ühe Aktsiaseltsi aktsia. Aktsiaseltsi juhatusel on õigus esitada nõukogule ettepanekuid aktsiaoptsiooni õigustatud subjektide määramiseks juhtivtöötajate hulgast.

Kaubanduse paindlikkuse voimalused Kuidas kaubelda kruptograafiliste varude

Aktsiaseltsi nõukogu teatab igale õigustatud subjektide hulka arvatud juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest kirjalikult. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone omandada.

Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine: Aktsiaseltsi Aktsiaseltsi nõukogu kiitis heaks üldkoosoleku päevakorra ning teeb Aktsiaseltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule järgmised ettepanekud: 1.

Enne optsiooniprogrammi raames kapitali suurendamise registreerimist võtab Aktsiaseltsi üldkoosolek vastu otsuse põhikirja muutmise kohta aktsiate arvu muutmiseks, kui seadus seda nõuab. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku seoses Aktsiaseltsi aktsiaoptsiooniprogrammi läbi viimisega hääletada järgmise põhikirja muutmise ettepaneku poolt: 6.

OEG: Olympic Entertainment Group AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse

Aktsiaseltsi nõukogul on seoses Nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise tulemusel võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali maksimaalseks suuruseks olla EUR 61 ,40 kuuskümmend üks miljonit viissada viiskümmend kuus tuhat nelisada kaheksakümmend kaks eurot ja nelikümmend senti. Perioodi Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Koosolekule registreerimine algab koosoleku toimumise päeval, Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument.

Hiina ja maailma kaubandussusteem sisenedes uue aastatuhande Jagage Option Option Tehingud LLC

Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti.

Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.

  • Почти горизонтальные лучи, проходя сквозь решетку, отбрасывали в глубину туннеля перемежающийся узор золота и черни.
  • С тех пор как город был построен, многие здания снесли, а на их месте возвели новые.
  • Teeni raha, kasutades binaarseid voimalusi, taites ainult 3 lihtsat sammu

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressil info oc.

Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega, otsuste eelnõudega ning muude üldkoosoleku dokumentidega on võimalik tutvuda alates Eelnõude ja põhjendustega saab tutvuda ka Aktsiaseltsi asukohas tööpäeviti ajavahemikus aadressil Pronksi 19, 3.