Traditsiooniks on saanud väliskülaliste loengud, kohtumised ja töötoad kõigile animahuvilistele. Yann Jouette s on töötanud pärast Brüsseli Kunstikooli lõpetamist viis aastat Ubisoftis 3D videomängude arendajana ja teinud erinevaid animaseriaale, fi lme ja reklaame. Estonian animators and studios have often helped in putting the programmes together as well. In , in honour of the 50th anniversary of the Estonian Nukufi lm studio, Animated Dreams helped to organize The Soul of Voodoo colloquium dedicated to puppet fi lm topics, which brought to Tallinn a record number of people in the animation world.

To noroutine. Jurate Samulionyte s Jonavas, Leedus astus aastal Leedu Muusika- ja Teatriakadeemia televisiooni- ja fi lmiinstituuti aastal sai ta fi lmi- ja televisioonirežissööri magistrikraadi. Film räägib lapse segastest tunnetest, imetlusest ja kadedusest oma isa vastu ja sellele järgnevatest süümepiinadest, kui ta püüab võtta isa koha ning kujutleda, et on täpselt nagu ta isa, kui mitte parem.

A fi lm about a child s mixed feelings of fascination and envy with his Dad, and the subsequent guilt he feels when he tries to take his place and pretend he is just like him, if not better. Grigoris Leontiades õppis kunsti ja disaini Leedsi Ülikoolis, keskendudes animatsioonile, enne kui astus aastal Londoni Riiklikku Filmi- ja Televisioonikooli.

Pärast lõpetamist asus ta režissöörina tööle Londoni produktsioonifi rmas Th1ng. Kas me oleme tõeliselt vabad? Kas Nick Stege Trading System mentor kursused soovid on tõesti meie enda omad või on hoopis ühiskond need peale surunud? Film küsib: kas oleme selle kultuuri ja ühiskonna orjad, kuhu sündisime, või on sellest võimalik ka põgeneda? Are we truly free? Are our desires truly our own or merely imposed products of the society we live in?

This fi lm is asking the question: are we slaves to the culture and society we were born in or is there a way to escape after all? Veljko Popovic s Splitis, Horvaatias lõpetas aastal Zagrebi Kunstiakadeemia maali eriala aastal hakkas tegema arvutigraafi kat, alates aastast töötab fi rmas Lemonade Productions arvutimängude arendajana.

Ta on 2D ja 3D graafi ka ja animatsioonistuudio Lemonade3D kaasasutaja. Töötab ka assistendina Spliti Kunstiakadeemias. In started working professionally with computer graphics, since works with Lemonade Productions on development of computer games. He is the co-founder of Lemonade3D, studio for 2D and 3D graphics and animation.

Works also as assistant at the Arts Academy in Split. A little girl is introducing her family, comparing them with animals. Maryam Kashkoolinia oli kümme aastat raamatuillustreerija, enne kui hakkas animatsiooni õppima.

Tema lühianimatsioon Mälestuseks rääkis Bami maavärinas ellujäänutest, fi lmi tunnustati paljudel Iraani festivalidel. Maryam Kashkoolinia had been a book illustrator for 10 years, before she started studying animation. Her short animation In Memory talked about survivors of Bam earthquake, appreciated in many Iranian festivals. Filmis ei ole Gabriella Ferrit, kuid on peaaegu happy end. Dramatic story about love, locked doors, faceless thief, wounded stork, lost laptop and virtual prostitutes O Key sisters There is no Gabriella Ferri in the fi lm, but almost a happy end.

Alates ndate lõpust on ta olnud tegev karikaturisti, illustraatori ja vabakutselise graafi kuna ning teinud mitmeid animafi lme, mis on linastunud ka Animated Dreamsil aastast on ta Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakonna juhataja.

Aastatel töötas ta stuudio Belarusfi lm animatsiooni osakonnas.

Parim Parimad ülikoolid ja ärikoolid s

Seejärel õppis ta Prantsusmaal La Poudriere animatsioonikoolis, mille lõputööks valminud fi lm Unistaja linastus ka Animated Dreamsil. Priit Pärn b in Tallinn, Estonia graduated from the biology department at University of Tartu in Since the end of s he has been active as a caricaturist, illustrator and freelance graphic artist and has made several animation fi lms, which have been shown also in Animated Dreams.

Since he is the head of animation department in Indoneesia kaubandusvoimalused Estonian Academy of Arts. Olga Pärn b in Minsk, Republic of Belarus graduated from the graphic department at Belorussian Art Academy in In the years she worked in the animation department of studio Belarusfi lm.

Then she studied at the animation school La Poudriere in France; her graduation fi lm Dreamer was shown also in Animated Dreams. A story about love between a mouse and a cat, and the betrayal that steals into their relationship. Mariusz Wilczyński on andekas fi lmitegija ja ka maali- koomiksi- ning lavakunstnik ja esineja, kelle mitmekülgseid töid on näidatud ja hinnatud laialdaselt terves maailmas. Lisaks lühifi lmidele on ta aastast loonud ka animaklippe kultuurikanalile TVP Kultura.

Mariusz Wilczyński is multitalented fi lmmaker, he is also a painter, cartoonist, set designer and performer, whose diverse work has been shown and rewarded extensively all over the world. Starting in the s, he has made over bookclips to promote new books for Polish TV and numerous music videos for top performers. Apart from his short fi lms he has been creating animated segments on the cultural TVP Kultura channel since Baski sõna hezurbeltzak i pole sõnaraamatutes.

Seda olematut sõna kasutatakse sotsiaalselt nähtamatute gruppide kirjeldamiseks. Selle sõnasõnaline tõlge oleks mustad kondid.

Nick Stege Trading System mentor kursused

The Basque word hezurbeltzak does not appear in dictionaries. It is a non-existing word used to describe socially invisible groups. Its literal translation would be black bones.

Izibene Oñederra s Azkoitias, Hispaanias sai kunstihariduse Baskimaa Ülikoolis ning spetsialiseerus maalile ja animatsioonile. Tema lõputöö oli antikangelase konstrueerimisest ning sellest, kuidas on antikangelast esitatud tänapäevakunstis. Tema tööde näitus on regulaarselt väljas Bilbao Epelde-Mardarasi galeriis.

Ta on organiseerinud lastele animatsioonitöötube ja hiljuti osales ta Berbaoci animatsiooniprojektis. Izibene Oñederra b in Azkoitia, Spain got a degree in Fine Arts at the University of the Basque Country and specialized in painting and animation cinema. She wrote a thesis on the fi gure of the antihero and how it has been represented in contemporary art.

Может, почудилось. Наступило молчание.

She exhibits her work regularly with the Epelde-Mardaras gallery from Bilbao. She has organised animation workshops for children and nowadays, she took part in the Berbaoc animation project. Südamevalu, pisaraid, mis ei kuiva kunagi ja ärapööratud päid on raske ravida, kuid õnneks mitte võimatu Pain from the heart, never drying tears and turned around heads are diffi cult to treat, but fortunately not incurable Spela Cadez õppis Ljubljana Ülikooli kunstiakadeemias Pärast visuaalse kommunikatsiooni disaini diplomi omandamist aastal jätkas ta õpinguid Meediakunsti akadeemias Kölnis, meediadisaini osakonnas.

Armastusehaige on tema lõputöö. Liebeskrank is her graduation fi lm. Having been struck by a ton meteorite, Henry has to adapt to living precisely 91 cm from himself If he wants to open a door, sit on a chair, or pick up the phone, from now on he just has to do so from 91 cm away. Jérémy Clapin on lõpetanud Pariisi Arts Décoratifsi aastal, pärast seda on ta töötanud graafi ku ja illustraatorina erinevate kirjastuste heaks ning vabakutselise reklaamirežissöörina aastal tegi ta oma esimese lühianimafi lmi Ühe selgroo lugu, mida näidati üle 60 festivalil üle maailma, ka Animated Dreamsil, ja võitis rohkem kui 15 auhinda.

Skhizein on tema teine fi lm. Jérémy Clapin has graduated from Paris Arts Décoratifssince which he has worked as a graphic artist, illustrator for various publishers, and as an indie advert director. Inhe directed his fi rst animated short, A Backbone Tale, which featured in over 60 festivals worldwide, including Animated Dreams, and won more than 15 prizes.

Skhizein is his second fi lm. Meie südi kangelane Nick Stege Trading System mentor kursused tuletõrjujatega, et päästa maailm tulekahjudest ning pälvida imetlust ja armastust, mille ta nii ära teeninud on. Our plucky hero joins the fi re company to save the world from house fi res and gain affection he so richly deserves.

Ta lõpetas Portlandi osariigi ülikoolis graafi lise disaini eriala ning alustas oma karjääri, luues karikatuure Kauplemisstrateegia, mis tootab York Timesile ja Playboyle.

Tema viimase aja tööde hulka kuuluvad lühianimafi lmide triloogia Valvekoer, Juhtkoer ja Kuum koer esimene kandideeris aastal Oscarile ning täispikk animafi lm Idioodid ja inglid. Mitmed tema lühi- ja täispikad animafi lmid on alates aastast linastunud Animated Dreamsil ja aastal oli ta festivali žüriis.

Nick Stege Trading System mentor kursused Plympton b in Portland, USA is one of the best-known and productive american indie-animators.

His recent works include short animated fi lms trilogy Guard Dog, Guide Dog and Hot dog fi rst one was nominated for the Oscar in and feature animation Idiots and Angels. Several of his short and feature length animations have been screened in Animated Dreams since and in he was the member of festival s jury.

Vana mees Pedro ja noor pärismaalasest naine Verónica ootavad augustis Bogotás maailmalõpu saabumist. Mõlemad ootavad seda erinevatel ajahetkedel, üks olevikus ja teine kauges tulevikus. In the city of Bogotá, Pedro, an old man, and Verónica, a young indigenous woman, anticipate the arrival of the end of the world in August.

Each of them anticipates it at different points in time, one in the present and one in the distant future. Andrés Barrientos lõpetas visuaalse kunsti magistriõpingud aastal. Alates aastast töötab ta lühifi lmide, video ja animatsiooniprojektidega, ka vabakutselise illustraatori ja koomiksikunstnikuna. Carlos Andrés Reyes lõpetas visuaalse kunsti magistriõpingud aastal.

Ta on peamiselt keskendunud joonistamisele, illustreerimisele ja stsenaariumite kirjutamisele. Praegu töötab ta televisioonis stsenaristina. Andrés Barrientos is Master in Visual Arts. Graduated in Since he works on short fi lm, video and animation projects; he also works as a free lance illustrator and comic book artist.

Graduated in His work has been primarily focused in drawing, illustrating and screenplay writing. He currently works as a screenwriter for television.

Please help with translation:

An ambiguous surrealistic animation painted on public walls indoor in Baden, out-door in Buenos Aires. Blu alustas oma kunstnikukarjääri järgides oma kirge joonistamise, avaliku kunsti ja eriti illegaalsele kunsti vastu. Graffi tikultuuri abil hakkas ta arendama oma kunsti, mis põhines väga isiklikul kujundlikul stiilil.

Tema töö elab kahes staadumis, kahes erinevas ruumis. See pärineb märkmikku kritseldatud kavanditest, mis esindavad nii päevikut kui ka piltide andmebaasi, mida saab kasutada teises staadiumis: seinamaalina. Tõeline protsess algab ehitise ees, mille suurus ja raskus kannavad elemente seinal. Blu started out his artistic career following his passion for drawing, public art, particularly unauthorized, illegal art.

Coming from the graffi ti culture he started developing his art based on a very personal fi gurateive style. His work lives in two stages and two different spaces.

It originates from sketches jotted down in sketchbook, which represent a diary as well as an image database to be used in the second stage: the mural. The actual project starts in front of the building, with size and load bearing elements of the wall. Berni, tehase lihttööline, korvab üksildust nii, et ostab kolmanda maailma riigist naisekomplekti. Berni, minor employee of a factory, makes up for his loneliness by buying a woman in kit form from the Third World.

Yann Jouette s on töötanud pärast Brüsseli Kunstikooli lõpetamist viis aastat Ubisoftis 3D videomängude arendajana ja teinud erinevaid animaseriaale, fi lme ja reklaame.

Nick Stege Trading System mentor kursused

Yann Jouette b has worked after graduating the Fine Arts in Brussels for fi ve years for Ubisoft as a video games developer in 3D and for different animated series, movies and advertising. John Smalli unenäod paistavad olema täiesti ette määratud. Smallil puudub vaba tahe, ta unistab paremast homsest, kuid ei suuda leida rahuldust oma äärelinna ülimalt ebasoodsast elukeskkonnast. John Small s dreams appear to be entirely predestined. Lacking free will, Small dreams of a better tomorrow, but can t fi nd fulfi llment in his suburban dystopia.

Jesse Rosensweet alustas oma karjääri fotograafi na, enne kui tegi oma esimese lühifi lmi Narruse kivi aastal Filmi näidati paljudel festivalidel ning see võitis lühifi lmide žürii auhinna Cannes is. Ta jätkas reklaamide ja muusikavideotega, tehes näiteks nukufi lmi tehnikas video Destiny s Childile. Äsja lõpetas ta režissöörina Kanada esimese täispika nukufi lmi Edison ja Leo.

Jesse Rosensweet began his artistic career as a photographer before making his fi rst short, The Stone of Folly in The fi lm was shown at festivals around the world and also won the short fi lm jury prize at Cannes.

He followed on with commercials and music videos, including a stop-motion video for Destiny s Child.

Nick Stege Trading System mentor kursused

He currently fi nished directing Canada s fi rst stopmotion feature Edison and Leo. Mercurio Film P. Nad teevad lihtsat tööd, kuid nad on südames tõelised romantikud. Liikudes tõelisuse ja väljamõeldise, Hollywoodi ja Hispaania, mineviku ja oleviku vahel, on Kettsaag romantika ja kuulsuse, matšonduse ja kettsaagide, fantaasia ja surma lugude ahel ning räägib sellest, kuidas loodus kannatab. Frank and Ava Gardner live out in the country, amongst the kookaburras and the cattle.

Their jobs are menial, but they are true romantics at heart. Moving between fact and fi ction, Hollywood and Spain, past and present, Chainsaw is a chain of stories about romance and celebrity, machismo and chainsaws, fantasy and death. And how the natural world endures.

Dennis Tupicoff töötas pärast Queenslandi Ülikooli lõpetamist arhivaari ja õpetajana, pärast seda tegi ta Toowoombas oma esimese animafi lmi. Ta kolis aastal Melbourne i ning käis Swinburne i fi lmi- ja televisioonikoolis animatsioonikursusel.

Nick Stege Trading System mentor kursused

Sellest saadik on ta teinud sõltumatuid fi lme stsenaristi, režissööri, produtsendi ja tihti ka animaatorina. Animated Dreamsil on linastunud tema fi lmid Pimedusse ja Tema ema hääl. Dennis Tupicoff worked as an archivist and teacher before making his fi rst animated fi lm in Toowoomba after graduating from Queensland University.

Since then he has continued making independent fi lms as writer, director, producer, and often animator. Pime tsiviliseeritud maailma hävitamise suhtes, jätkab valitsev klass absurdset jõu kasutamist aupaklike alamate suhtes.

Eitades võimetust planeedi hävingu peatamiseks, nõuab see ordu kuulekust ja viib läbi absurdset rituaali, mis on viimane jäänuk möödunud hiilgusest. The world is devastated, the earth scorched and the sky blood red; yet against this apocalyptic background persists an ancient order.

Blind to the annihilation of the civilized world, the ruling class continues to exercise an absurd power over its deferential underlings. As if to deny impotence in the face of planetary ruin, it demands obedience, and enacts an absurd ritual that s the last vestige of bygone grandeur. Patrick Bouchardi s Chicoutimis, Kanadas karjääri saab iseloomustada kahe sõnaga: multidistsiplinaarsus ja püsivus.

Ta on näidanud mitmekülgsust, žongleerides erinevate kunstivormidega, samas säilitades sügavat sidet oma sünnikohaga. Animated Dreamsil on näidatud tema fi lmi Väljaspool novembrit. Patrick Bouchard b in Chicoutimi, Canada career is characterized by two themes: multidisciplinarity and constancy. He has demonstrated great versatility, showing himself to be at ease in a variety of art forms, while maintaining a deep attachment to his place of birth.

In the s, he studied cinema and visual arts and gained experience in sculpture, a medium that naturally led him to puppet animation. His fi lm Nick Stege Trading System mentor kursused Novembre has been shown in Animated Dreams.

Ta näeb und sõjast räsitud suurlinnas jookseb ärimees ülerahvastatud varjualusesse. Suitsuses koridoris pingil istudes märkab mees intrigeerivat punasejuukselist naist.

Kas jahimehel ja ärimehel on midagi ühist? Iidses slaavi folklooris on Morana kurjuse- surma- pimeduse- allilmajumalanna, talve kehastus. Morana on ka horvaatia naisenimi. After running through a misty, desolate landscape, a solitary hunter spends a rainy night in a shelter on top of a steep cliff. He dreams In a war-torn megalopolis, a business man runs to a crowded shelter. Sitting on a bench in a smoke-fi lled hallway, he notices an intriguing red-haired woman. Do the hunter and the business man have something in common?

In folklore, Morana is the ancient Slavic goddess of evil, death, darkness, underworld, personifi cation of winter. Morana is also a Croatian female name. Alates aastast on ta teinud eksperimentaalseid fi lme ja videoinstallatsioone. Ta on meediakunsti grupi FX Interzone kaasasutaja ning on aastast olnud Spliti Ülikooli kunstiakadeemia õpetajaskonna tuumikus, lugedes elektroonilise animatsiooni loengut.

Töötab kunstilise juhina Kengesi stuudios. Animated Dreamsil on näidatud tema fi lmi Leviathan. Sincehe has worked on experimental fi lms and video-installations. He is co-founder of media art group FX Interzone, and has been a member of the core faculty at the Arts Academy University of Split sincelecturing on Electronic Animation.

Works as artistic Stock Options International personal in Kenges studio. His fi lm Leviathan has been shown in Animated Dreams. Manipulatsioon on tema lemmikmäng. Candido never loved her. Manipulation is his favorite game. Ta käis ka animeeritud ja visuaalse kunsti kursusel La Cambres, Belgias, kus ta lavastas mitu fi lmi. Koos Nuno Amorimiga asutas ta aastal animatsioonifi rma Animais. Had a course of animated and visual arts, La Cambre, Belgium, where he directed several fi lms.

Loodusdokumentaalfi lmi kaamera kaudu kohtume koopakakuga. Ta on hiljuti kaotanud oma kaaslase suurele kiskjale, kes peab jahti tema metsanurgas.

Seen through the lens of a wildlife documentary we meet the Burrowing Owl. He has recently lost his mate to a large predator that is hunting in his neck of the woods. Ta liitus Titmouse i animatsioonifi rmaga aastal, hakates tegema storyboard e, kujundusi ja animatsiooni tuntud televisiooni, muusikavideote ja reklaamiklientidele. He joined Titmouse animation insince contributing storyboards, design and animation to high profi le TV, music video and commercial clients.

Proua G on nukuarmastusfi lm täis naljakaid olukordi, mis võivad ette tulla mehe ja tema ebahariliku elukaaslase kooseksisteerimisel. Võid oodata huumorit, romantikat ja kohati isegi põnevust. You can expect humour, romance and at times even thrill.

Praegu on ta vabakutseline režissöör ja animatsioonidisainer. He is currently independent director and designer of the animation.

  1. Он освободился от своей судьбы; теперь, быть может, он сможет начать жить.
  2. Trading Square tarkvara
  3. Но корабль ему никогда уже больше не понадобился и все эти тысячелетия ждал, погребенный под песками.
  4. Eesti rahvusbibliograafia
  5. Ужас перед Пришельцами вдруг вынырнул откуда-то из глубин мозга и на какой-то миг затуманил сознание.
  6. Вещество выкрашивается под напором времени.
  7. animafilmide festival Animation Film Festival Kataloog Catalogue - PDF Free Download

Insectos Lda. A man lavishes care on his one passion in life: a potted plant. Alexis Ducord, Nicolas Pawlowski Praod on nende esimene fi lm režissööridena. Alexis Ducord, Nicolas Pawlowski Fêlures is their fi rst fi lm as directors. Vanamoor Bearast sõltub ühest asjast iga saja aasta järel peab ta vee juurde tagasi pöörduma, sest pärast seal pesemist taastub tema noorus ja ta muutub jälle nooreks tüdrukuks Cailleach Bhéarra was dependent on this one thing every one hundred years she must return to the water, for as soon as ever she bathed herself, her youth was renewed and she became again a young girl Naomi Wilson on fi lmi juurde jõudnud skulptoritausta kaudu.

Ta lõpetas NCADi aastal installatsioonitööga, mis kasutas animafi lme ja projektoreid skulptuuridena. Ta elas kümme aastat New Yorgis, tehes fi lme ja videoid, kaasaarvatud dokumentaalfi lme televisioonile PBS, hariduslikke videoid Cornelli Ülikoolile ja aktivistide videosid ja installatsioone koos Paper Triger TV-ga aastal kolis ta Iirimaale tagasi ning on koos Brian Doyle i ja Metropolitan Filmsiga teinud mitu lühianimafi lmi, mida on näidatud festivalidel üle Nick Stege Trading System mentor kursused.

Naomi Wilson comes to fi lm from a background in Fine Art Sculpture. She graduated from NCAD in with installation work that used animated fi lms and projectors as sculpture. She lived in New York for 10 years, working on fi lm and video productions including documentaries for PBS television, educational videos for Cornell University, and co-producing activist videos and installations with Paper Tiger TV. In she moved back to Ireland and together with Brian Doyle and Metropolitan Films has made several short animated fi lms which have screened at festivals internationally.

Wicklow Ireland Tel:. Traditsiooniks on saanud väliskülaliste loengud, kohtumised ja töötoad kõigile animahuvilistele. Selles osas on animafestival teinud tihedat koostööd Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakonnaga, mis loodi aastal.

Animafestival on toimunud mitmes erinevas Tallinna kinos, kuid nüüdseks on festivali pesaks saanud kino Sõprus. Oma tegutsemisaja jooksul on animafestivalil tekkinud mitmeid häid kontakte teiste fi lmifestivalide, stuudiote ja kultuuriinstitutsioonidega aastast kuulub Animated Dreams Põhja- ja Baltimaade animafestivalide võrgustikku ANOBA, olles ise ka üks selle asutajaliikmetest aastal aitas animafestival Nukufi lmi stuudio Iga aastaga on animafestival pisut kasvanud ja leidnud üha uusi huvilisi.

Animated Dreams, the one and only Estonian animation festival, offers Estonian animators a chance to display the state of their art as well as promotes high-quality international animation culture. From its beginnings as an offshoot of Black Nights Film Festival back inthe event has evolved into a small independent festival.

In the fi rst two years, animations were screened at the main fi lm festival before feature fi lms and the well-known Swiss animation specialist Otto Alder helped to put the animation programme together. The year marked the biggest single leap forward in connection with the 70th anniversary of Estonian animation, Black Nights Film Festival s animation programme coordinator Mikk Rand announced an animated short fi lm competition and called together an international jury.

Nick Stege Trading System mentor kursused

InHeilika Pikkov and Märten Vaher took over at the festival s helm. Estonian animators and studios have often helped in putting the programmes together as well.

The festival consists of the short animation competitive programme and several special programmes. The competition programme is adjudicated by a three-member international jury that over the years has included renowned fi lm-makers, producers, historians and curators from the fi eld of animated fi lm.

The Grand Prix award is the Wooden Wolf, crafted by Estonian puppet masters and awarded since Traditions include lectures by foreign guests, meetings and workshops. Animated Dreams has worked closely with the animation department established in at the Estonian Academy of Arts.

Please help to correct the texts:

Animated Dreams takes in a number of different cinemas in Tallinn, but for now the festival has settled down in Sõprus cinema as its permanent home.

Over the last decade, the festival has developed many good contacts with other fi lm festivals, studios and cultural institutions.

Inin honour of the 50th anniversary of the Estonian Nukufi lm studio, Animated Dreams helped to organize The Soul of Voodoo colloquium dedicated to puppet fi lm topics, which brought to Tallinn a record number of people in the animation world. With each year the animation festival gets a little bit bigger and makes new friends.

Ettevaatust, teie unistused on animeeritud! Osta ja trüki pilet internetist - Täispilet 50 kr, sooduspilet 40 kr. Sooduspakett: ostes korraga 6 või enam piletit, on iga pileti hind 35 kr. Sooduspaketti müüakse ainult Piletilevi müügipunktides. Sooduspiletid kehtivad õpetajatele, õpilastele, tudengitele ja pensionäridele vastava dokumendi esitamisel.

Festivali ajal on kinos Sõprus infopunkt ja piletikassa, mis avatakse 1 tund enne esimese seansi algust ja suletakse 30 min pärast viimase seansi algust. Animation festival s tickets are on sale from 10 November in all Piletilevi ticket counters and cinema Sõprus. Buy and print a ticket from Internet - Single ticket 50 kr, discount ticket 40 kr.

Discount package: buy 6 or more tickets at once á 35 kr. Discount package is sold only at Piletilevi ticket counters. Discount tickets are valid for teachers, pupils, students and pensioners when a respective identity document is presented. During the festival cinema Sõprus has info desk and ticket offi ce open 1 hour before the start of the fi rst screening until 30 minutes after the beginning of the last screening of the day.

Tulin, sest maailma animatsioonikaardil on Eesti tähtsal kohal, ütles Alder tookord ühes intervjuus. Niisiis võib Alderit pidada üheks Animated Dreamsi alustalaks ja loomulikult on just animafestivali esimene ümmargune sünnipäev õige aeg Alder taas Tallinnasse meelitada.

Alates ndatest on Alder olnud tihedalt seotud mitme tuntud animafestivaliga Stuttgart, Fantoche, Leipzigolles nende programmi kuraator, korraldaja või ellukutsuja aastast on ta tegelenud ka õpetamise ja animatsiooniosakonna juhtimisega Lucerni Rakendusteaduste ja Kunsti Ülikoolis.

Lisaks on ta kirjutanud artikleid ning teinud lühi- ja dokumentaalfi lme. Hiljuti pani Alder kokku näituse Papirosy poola k. Ten years ago, when the Black Nights Film Festival started screening animated shorts before feature fi lms, newsreelstyle, animated fi lm specialist Otto Alder was summoned from Switzerland with his wealth of knowledge. I came, because Estonia occupies an important place on the map of world animation, said Alder in an interview back then.

Alder selected and recommended fi lms for PÖFF for three years, until the moment that the festival was ready to start organizing an independent animation festival. Alder can be considered one of the bulwarks of the Animated Dreams and naturally the festival s 10th anniversary is a great time to coax Nick Stege Trading System mentor kursused back to Tallinn.

Since the s, Alder has been closely associated with a number of well-known animation festivals Stuttgart, Fantoche, Leipzigserving as curator, organizer or moving spirit of these programmes. Since he has headed the teaching and animation department in Lucerne University of Applied Sciences and Arts. He has also written articles and made short fi lms and documentaries. Recently Alder put together an exhibition called Papirosy Polish for cigarettesabout how his lungs received a clean bill of health last summer after an X-ray, although he had been a serious smoker for years.

New Yorgis elav ja töötav joonisfi lmirežissöör John Dilworth on edukalt suutnud teha nii animaseriaale kui ka lühianimafi lme, mida on näidatud paljudel festivalidel. Animated Dreamsil on linastunud tema ülilõbus lühianimafi lm The Dirdy Birdy Seriaali peategelasest väikesest roosast koerast kujunes tõeline hitt, keda fännid nõudsid ekraanile tagasi ka pärast seriaali ametlikku lõppemist.

Dilworth hakkas animeerima juba õpingute ajal New Yorgi Visuaalsete Kunstide Koolis aastal pani ta aluse disaini- ja animastuudiole Stretch Films. Oma eeskujudeks on Dilworth teiste hulgas nimetanud Charlie Chaplinit ja Woody Allenit ning tunnistanud, et tema suurim sooviks on inimesi naerma ajada.

Animation director John Dilworth, who lives and works in New York, has successfully been able to produce animated series as well as animated shorts screened at many festivals. In the past, Animated Dreams has been proud to present his extremely funny short, The Dirdy Birdy The protagonist of the series a small pink dog was a real hit, and after the offi cial series fi nale, fans called for Courage to return to the screen.

Inhe founded the design and animation studio Stretch Films. Among the others Dilworth considers Charlie Chaplin and Woody Allen two of his role models and says that his greatest desire is to make people laugh. Nii peetaksegi Pikkovit koos teiste noorema põlvkonna Eesti animarežissööride Kaspar Jancise ja Priit Tenderiga Pärna mantlipärijateks. Neljakesi tegid nad mõni aasta tagasi laineid löönud täispika animeeritud action-komöödia Frank ja Wendykus tegutsesid sellised täiesti poliitiliselt ebakorrektsed tegelased nagu natsipäkapikud, raseeritud Nick Stege Trading System mentor kursused, juustusmugeldaja Jacques Chirac, Ameerika pensionärid jne.

Iseseisvalt on Pikkov teinud üheksa lühianimafi lmi, peamiselt Eesti Joonisfi lmi stuudios. Tema viimane animakatsetus, fi lm nimega Dialogos, on aga tehtud hoopis teises laadis joonistatud otse fi lmilindile suurendusklaaside ja hambaarsti tööriistade abil võttis see aega ligi viis aastat! Lisaks animafi lmiharidusele on Pikkov ka diplomeeritud jurist ja tegeleb vabal Nick Stege Trading System mentor kursused lasteraamatute kirjutamise ning illustreerimisega.

Alates aastast õpetab ta Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakonnas, kus tema tööks on nii loengute pidamine kui ka osakonna igapäevase töö koordineerimine. Ülo Pikkov was the fi rst Estonian, who was accepted by animation guru Priit Pärn into his animation course at Turku Arts Academy in Finland back in That gives Pikkov, along with Kaspar Jancis and Priit Tender, perhaps the best claim to Pärn s throne among Estonian animated fi lmmakers of the younger generation.

A few years ago the four of them produced the full-length animated action comedy Frank and Wendyfeaturing such politically incorrect characters as Nazi elves, a shaved monkey, a cheese-smuggling Jacques Chirac and American retirees, to name a few.

Pikkov has made nine animated shorts on his own, primarily in the Eesti Joonisfi lm studio. His most recent foray in the genre, a fi lm called Diaologos, was done in a completely different style drawn directly on to fi lm print it took fi ve years, a magnifying glass and dental tools! In addition to his training in animation, Pikkov is also an educated lawyer and keeps busy in his spare time writing and illustrating children s books.

Since he teaches in the animation department of the Estonian Academy of Arts, where he is not only seen in the lecture hall but plays an organizational role in the daily running of the department. Manifesti eesmärk oli luua mõttekaaslaste grupp, mille toel muuta mängufi lmis valisevaid trende ja suundumusi.

Identiteedikriisis vaevlev Euroopa fi lm üritas kopeerida Ameerika suurstuudiote toodangut. Tulemus oli reeglina kehv kommerts, mida esitati kunstina.

Animatsioonfi lmis valitsevad sarnased probleemid: lõhed suurstuudiote ja väiketootjate vahel on tohutud. Sellele lisaks kasutatakse alatult kolmanda maailma oskustööjõudu.

Enamik suurstuudioid teeb oma täispikad animatsioonfi lmid arengumaades, kus ekspluateeritakse majanduslikku ülemvõimu ära kasutades sealseid kunstnikke. Filmide tegemine suurstuudiotes sarnaneb pigem jalanõude valmistamisega tehaseliinil kui kunsti loomisega.

Animatsioon on aga kunst ning selle loojad kunstnikud, mitte orjad! Kõik kultuurid väärivad enese väljendamist animatsioonfi lmis ning arengumaid ja madalama elatustasemega riike tuleb toetada ja innustada tegema oma animatsioonfi lme, mitte kasutama neid VTS Trading System tööjõuna.

Koostöö võib toimuda vaid võrdsetel alustel, eelkõige loomingulisel. Animatsioonfi lmi režissööril peab olema vahetu kontakt kõigi fi lmi tegemises osalevate inimestega ning ülevaade fi lmi valmimisest. Anonüümsed allhanked taandavad režissööri autoriks olemisest, sest tegemist ei ole enam fi lmi kui kunsti, vaid tootega. Režissöörid peaks ignoreerima festivale, mis esitlevad kõrvuti fi lme ja tooteid. Filmifestivalidel ei tohiks võistelda autorifi lmid ja tooted samas kategoorias.

Filmifestivale tuleb mõjutada loomaks toodetele oma kategooriaid või need üldse programmist välja jätma. Fair animation manifesto Infi lm directors Lars von Trier and Thomas Vinterberg proclaimed the Dogma manifesto.

The goal was to create a group of likeminded people that would help transform prevalent trends in fi lmmaking. European fi lm was in the throes of an identity crisis back then, following a trend of copying the output of major studios in the US. Generally the result was poor commercial fi lms that would be passed off as art. Animated fi lm faces the same problems: the rifts between the majors and the small producers are immense. In addition, there is the fact that skilled labour from the Third World is used unethically.

Most of the major studios produce their full-length animations in developing countries where local artists are exploited. As a result, fi lmmaking in major studios is more akin to making shoes on an assembly line than creation of art. Animation is art, however, and its creators are artists, not slaves. All cultures deserve to be able to express themselves in animated fi lms, developing countries and countries with lower standards of living should be supported and encouraged to make their own animations, not just serve as a pool of cheap labour.

Cooperation can take place on an equal footing, and above all it must be creative. Animated fi lm directors must be in direct contact with all of the people taking part in producing the fi lm and they must have an overview of the process of completion of the fi lm. Anonymous subcontracting usurps the role of the director as author; the fi lm ceases to be a fi lm but rather is a product. Directors should disregard festivals that present fi lms and such products side by side.

Films and products should not be competing in the same category at fi lm festivals. Film festivals should be infl uenced to create their own categories for products or leave them out of the programme entirely.

Teda nimetati tõeliseks animatsiooni Võluriks ja Alkeemikuks, kelle võlujõud sündis Ta saavutas oma kuulsuse Venemaal ja õitses täisjõus Prantsusmaal. Oma unikaalseid animatsioonimeetodeid ei avanud ta kellelegi. Kes ta oli? Leedu, Poola, Venemaa, Prantsusmaa kõik nimetavad teda omaks. See fi lm on püüe Starewitch it dekodeerida, kasutades tema enda kunstilist mõtlemisviisi, rakendades kõiki tänapäeva pildilisi väljendusvahendeid ja sõlmides kokku eluloolisi fakte, arhiivimaterjali ja infot, mida jagavad eksperdid kinoajaloolased, kriitikud ja animaatorid põimituna kahe nuku armastuslooga.

BIOGRAPHIES. The 14 th Riigikogu. January 1, Tallinn PDF Tasuta allalaadimine

The Bug Trainer is an international co-production documentary fi lm about Ladislas Starewitcha pioneer of puppet animation and a contemporary of cinematography, one of the most mystique and controversial creators of 20th century. He was named as a true Wizard and an Alchemist of animation, whose wizardry was born in Lithuania in the beginning of 20th century. He got his fame in Russia and fl ourished in his full power in France. Unique methods of animation, never disclosed to the others, who was he?

Lithuania, Poland, Russia, France all claim him as Ours. This fi lm is an effort to decode Starewitch by using the means of his own artistic thinking, utilizing all the contemporary means of pictorial expression and tiding together the biographical facts, archives and factual information told by experts: cinema historians, critics, animators told through the animated love story of puppets.

Donatas Ulvydas s on Leedu stsenarist, režissöör ja produtsent. Lõpetas Leedu Muusikaakadeemia fi lmi ja televisiooni osakonna aastal.

Animated Dreams 10! Animated Dreams on üks ja ainus animafi lmide festival Eestis, mille eesmärgiks on Eesti animarežissööride loomingu kõrval pakkuda ja populariseerida kõrgetasemelist rahvusvahelist animatsioonikultuuuri. Tegemist on ainulaadse üritusega, mis sai alguse juba aastal ja on nüüdseks PÖFFi seest välja kasvanud väikeseks iseseisvaks festivaliks. Kaks esimest aastat näidati animafi lme PÖFFil n-ö ringvaadetena mängufi lmide ees. Programmi aitas kokku panna tuntud Šveitsi animatsioonispetsialist Otto Alder aastal toimus aga suurem hüpe tähistati Eesti animafi lmi

Linas Augutis s on Leedu stsenarist, režissöör ja videokunstnik. Lõpetas Vilniuse Kunstiakadeemia stsenograafi a ning foto- ja videokunsti osakonna aastal. Marek Skrobecki s on Poola režissöör, kelle eriala on klassikaline nukuanimatsioon. Lõpetas Poola Riikliku fi lmikooli Lodzis. Donatas Ulvydas b is a Lithuanian scriptwriter, director and producer.

Aeg, mil juhtuvad tõelised selles dokumentaalfi lmis kujutatud sündmused, pole tegelikult esmatähtis. See võis olla eile, täna, homme See võib juhtuda sinu ja minuga Filmi tegevus algab ndatel, mil esimene Sputnik orbiidile saadeti, jõed pandi tagurpidi voolama ja ehitati hüdroelektrijaamu.

Samal ajal hakkasid kaks Eesti meest Nõukogude Liidu kaugemas nurgas mängima nukkudega. The Kings of Time is a documentary with the elements of animation about two very different Estonian fi lm directors - year-old Elbert Tuganov and year-old Heino Pars two animators and artists who despite changing times have become masters of their domain. The time of occurring of the real events in this documentary is not actually essential.

It may be yesterday, today, tomorrow And it may happen to you However, in the fi lm, it all starts in the s, the time when the fi rst Sputnik was launched to the space, rivers were reversed and hydraulic power plants built.

Nick Stege Trading System mentor kursused

At the same time, in a far corner of the Soviet Union, two Estonian men started to play with puppets. Aastatel õppis ta sama ülikooli magistrantuuris kunstiteadust ja Viini Kujutavate Kunstide kõrgkoolis visuaalset meediat.

Ta on teinud mitmeid lühianimafi lme Nukufi lmi stuudios, kus ta ka praegu töötab. He has made several short animation fi lms in Nukufi lm studio, where he currently works.

Nukufi lm Niine 11 Tallinn Estonia Tel: nukufi lm. Otto and Lola, two cabaret artists, fi ll their lives with their passion: acting. Marc Riba ja Nick Stege Trading System mentor kursused Solanas fi lmisid oma esimese nukufi lmi Must on jumalate värv aastal lõputööna. See esitati Goya auhinnale Hispaania kinoauhind ja võitis erinevaid auhindu festivalidel üle maailma. Marc Riba and Anna Solanas shooted their fi rst puppet animation short fi lm Black Is the Colour of the Gods in as a graduation fi lm.

It was nominated for the Goya Awards the Spanish Academy of Cinema Awards and won different awards in festivals all over the world. See pole eksperimentaalfi lm, rohkem nagu luuletus. See on teekond maastikku, mis on inimkäe mõju all. Lühike Auto-tootajate varude valikud pikaealiste olendite, puudega. Kaamerapildid on dokument sellest kohtumisest. This is not an experimental fi lm, more like a poem.

It s a journey into a landscape which is under the infl uence of human hand. A short meeting with longlived creatures: the trees. The views of the camera are documents of this meeting. Alates aastast on ta teinud hulgaliselt lühifi lme erinevates žanrides ja formaatides aastal hakkas ta tööle fi lmitegijana peamiselt operaatorina fi lmi- ja televisiooniprojektide juures. Alates aastast on ta olnud õppejõud Hamburgi Kunstikolledžis. Animated Dreamsil on näidatud tema fi lmi Linnapoeemid.

Jörn Staeger b in Berlin, Germany studied at Hamburg College of Fine Arts from After taking his degree in visual communications he became a research student, receiving a DAAD scholarship to Chicago in Since he has produced numerous short fi lms in varying genres and formats. In he began working as a fi lmmaker and artistic contributor largely as a cinematographer on fi lm and television projects. Noor mees võitleb faktiga, et tema tüdruksõber, kes käis Indias külas oma sugulastel, on ootamatult muutunud pirukaks.

A young man struggles with the fact that his girlfriend, upon returning from a trip to see her estranged Indian family, has unexpectedly turned into a samosa. Yasmeen Ismail sai hariduse Dun Laoghaire Kunsti- Disaini- ja Tehnikainstituudis Dublinis, Iirimaal aastal kolis ta Londonisse ja töötas seal vabakutselise animaatorina aastal kolis ta Singapuri, et töötada Earthtree Pte Ltds animaatorina populaarse lastesaate juures.

Naases aastal Londonisse ja rajas koos Sandra Ensbyga Sweetworld. She moved to London in and worked as a freelance animator. Returned to London in and set up Sweetworld. Äratuskell, kohvi, tööleminek, igapäevaülesanded ja kohustused, õhtu kodus. Ning jälle kõik uuesti. Ja veelkord ning veel. Henrikas on Sinuga väga sarnane. Aga asjad tema ümber erinevad Sinu omadest. Need teavad, kuidas vältida monotoonsust, mida, kuidas ja millal teha.

animafilmide festival Animation Film Festival Kataloog Catalogue - PDF Free Download

Need on siirad. Henrikast püüavad aidata rutiini eest põgeneda tema enda asjad. Et leida tee õnneni, rutiinitusse. Your everyday goes in the same order. Alarm clock, coffee, way to the job, daily tasks and assignments, evening at home.

And again the same. And again and again. Henrikas is very similar to You. But things around him are different than Yours. They know, how to avoid monotony, what, how and when to do.

They are sincere. His own things are trying to help Henrikas. To escape the routine. To fi nd the way to his fortune. To noroutine. Jurate Samulionyte s Jonavas, Leedus astus aastal Leedu Muusika- ja Teatriakadeemia televisiooni- ja fi lmiinstituuti aastal sai ta fi lmi- ja televisioonirežissööri magistrikraadi.

Film räägib lapse segastest tunnetest, imetlusest ja kadedusest oma isa vastu ja sellele järgnevatest süümepiinadest, kui ta püüab võtta isa koha Laadimisvarude laadimine USAs kujutleda, et on täpselt nagu ta isa, kui mitte parem. A fi lm about a child s mixed feelings of fascination and envy with his Dad, and the subsequent guilt he feels when he tries to take his place and pretend he is just like him, if not better.

Grigoris Leontiades õppis kunsti ja disaini Leedsi Ülikoolis, keskendudes animatsioonile, enne kui astus aastal Londoni Riiklikku Filmi- ja Televisioonikooli. Pärast lõpetamist asus ta režissöörina tööle Londoni produktsioonifi rmas Th1ng. Kas me oleme tõeliselt vabad? Kas meie soovid on tõesti meie enda omad või on hoopis ühiskond need peale surunud? Film küsib: kas oleme selle kultuuri ja ühiskonna orjad, kuhu sündisime, või on sellest võimalik ka põgeneda? Are we truly free?