Liige, kellel on alust arvata, et konkreetne intellektuaalomandialane kohtu- või haldusotsus või kahepoolne kokkulepe mõjutab tema käesoleva lepingu järgseid õigusi, võib samuti kirjalikult nõuda endale juurdepääsu võimaldamist sellistele konkreetsetele kohtu- või haldusotsustele või kahepoolsetele kokkulepetele või nende kohta piisavalt üksikasjaliku teabe andmist. Kui pool on esitanud oma nõuete toetamiseks piisavad mõistlikult kättesaadavad tõendid ja on täpsustanud oma nõuete põhistuseks vajalikud vastaspoole käsutuses olevad tõendid, on kohtuorganid volitatud nõudma vastaspoolelt nende tõendite esitamist, asjakohastel juhtudel konfidentsiaalse teabe kaitset tagavaid tingimusi järgides. Antud toodet saadame vaid Omniva kullerteenusega.

Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde? Tõlgi kirjeldus tagasi inglise Ühendkuningriik keelde Tõlgi Report any maintenance issues along with photographs at the property you are currently renting, and have these issues sent directly to your Property Manager for their attention and action within Maintenance Manager.

Trading 123 susteemi

You can see the live status of any maintenance request you have submitted from a new request until completion by a Trade Supplier. Any work that has been completed at your property can be verified within the app with notes and photographs that are sent back to your property manager for further action if required.

Trading 123 susteemi

Your property manager must be using the Maintenance Manager system where your Property Manager can send you an invitation to download this app. Teatage kõikidest hoolduse küsimusi koos fotode kohapealt Trading 123 susteemi praegu üürile, ja on neid küsimusi saata otse oma Property Manager nende tähelepanu ja tegevus Maintenance Manager.

Trading 123 susteemi

Näete live staatuse hooldustööde taotluse olete saatnud alates uut taotlust kuni Täidab Trade tarnija. Kõik tööd, mis on valminud oma vara saab kontrollida jooksul app märkmeid ja fotosid, mis on saadetud tagasi oma kinnisvara haldaja edasiseks tegevuseks, kui vaja. Teie kinnisvara haldaja tuleb abil Maintenance Manager süsteem, kus teie Property Manager saadame teile kutse alla laadida selles app.

Trading 123 susteemi