Projitseeritud üleöö alustamise tagatisnõue konto baasvaluutas. Hetke positsiooni keskmine hind. GTC Good-Til-Canceled tühistamiseni order kehtib süsteemis ja turul niikaua, kuni see täidetakse või tühistatakse.

C täht hinna taga näitab, et tegemist on eelmise päeva sulgemishinnaga. Valuuta puhul näidatakse viimase tehinguhinna asemel ostu- ja müüginoteeringute keskmist hinda. Kui viimane kaubeldud kogus on suurem kui eelmine, on number roheline, kui väiksem, siis punane.

Valitud lepingu kauplemispäeva kõrgeim hind. Valitud lepingu kauplemispäeva madalaim hind. Valitud lepingu kauplemispäeva käive. Orderite halduse Order Management väljade lisamiseks või eemaldamiseks Noteeringute monitorist Quote Monitor tehke paremklõps välja kirjeldusel ja valige Personaalne kujundus Customize Layout. Eemaldage Orderite haldamise Order Mnagement veergude nimekirjast soovitud väli Kasutatavate Available hulgast Näidatavate Shown hulka, et seda kuvada, või Näidatavate hulgast Kasutatavate hulka, et seda peita.

Saate väljade kujundust muuta lehekülgede kaupa või kogu programmis, kasutades lehekülje kujundust, mida rakendatakse mitmele Noteeringute monitorile. Lehekülje kujundusele tehtavad muudatused rakenduvad automaatselt ka lehekülgedele, mis sellist kujundust juba kasutavad.

Price Orderi tüüp. Osta või müü. Orderi tüüp. Kaubeldavate ühikute arv orderis. Piirhinna limiit, mille juures order kohaldatakse, sealhulgas limiit- stopp-limiit- ja suhtelise hinnaga order.

Väli näitab abihinda stopp- stopp-limiitorderite puhul ning suhtelist hinda FX Valikud Quotes Bloomberg orderite puhul. Saate määrata need seaded vaikimisi määratud orderi seadetest. Vaata värvikoodide selgitust.

Tutvustame põhilisi konto seadeid, mis on vaikimisi määratud, kui esimest korda Konto Account akna avate. Konto aknas näidatakse reaalajas nende vahendite väärtusi, mis teil täiendavateks tehinguteks saadaval on, ning ka praeguseid prognoositavaid tagatisi. Konto aken on jaotatud järgmisteks osadeks: Saldod Balancesmis näitab väärtpaberite ja kaupade saldot ning kogusaldot.

Need saldod ei hõlma tagatise nõudeid. Tagatise nõuded Margin Requirementsmis näitab teie alustamise tagatise ja minimaalse tagatise nõudeid, mis põhinevad teie praegusel positsioonil. Reg T võimendusmudelit kasutavad kliendid saavad võrrelda oma praegust tagatist nõuetega, mis kehtivad Portfelli tagatise Portfolio Margin mudelile, klõpsates ikoonil Try PM.

Kauplemiseks kasutatav Available for Tradingmis näitab, mis teil enne likvideerimist täiendavaks kauplemiseks ja FX Valikud Quotes Bloomberg saadaval on, vastavalt teie saldole ja tagatisnõuetele. Turuväärtus Market Value reaalne positsioon valuutaturul, näitab kõigi valuuta kaupa sorteeritud positsioonide koguväärtust. Virtuaalne valuutapositsioon FX Portfoliomis näitab ainult valuutapaaride tehingutega seotud tegevusi.

Positsiooni Position väljal esitatud väärtus näitab ainult valuutaturul FX läbi viidud tehinguid. Pange tähele, et need ei näita reaalajas FX-positsioone, kuna mitte-baasvaluutas konverteerimisi ei arvestata. Portfell Portfoliomis esitab nimekirja kõigist alusvara põhjal sorteeritud jooksvatest positsioonidest ning kuvab iga positsiooni praeguse turuväärtuse.

Selle vaate kohandamiseks nii, et see näitaks ainult neid väärtusi, mida näha soovite, märgistage vastavad parameetrid ära ning klõpsake siis rohelist miinusmärki -et osa lühemaks muuta.

Järgmises tabelis on ära toodud sektsioonis Varad olevate kirjete selgitused.

  1. LHV Trader kauplemisreeglid - PDF Free Download
  2. Konto aktiveerimiseks on vajalik, et konto kauplemisparooli pikkus oleks vähemalt 6 8 tähemärki ja sisaldaks vähemalt ühte numbrit.

Dividendid in lieu, mis tuleb maksta lühikeseks müüdud positsioonide eest. Tagatisenõuete osa Reaalajas tagatiste jälgimist kasutage oma jooksvate tagatisenõuete ülevaatamiseks ning enne orderi edastamist tehinguga seotud tagatisnõude arvutamiseks.

Tagatist arvutatakse päeva jooksul kolm korda: turu avamisel, turu sulgemisel ja öösel. Tagatisenõuete Margin Requirements osa näitab teie hetke tagatist, järgmise tagatise arvutamise perioodi ettevaatavat tagatist Look Ahead ning Üleöö Overnight arvutusi kehtivad ainult futuuridele. Hetke tagatis Current on teie reaalajas nõue antud hetkel. Kui vaatate seda akent juhtumisi kell 1 öösel, on teie futuuripositsioonide jooksvad ja üleöö tagatisväärtused identsed.

Kui vaatate seda akent kauplemisajal, siis teie futuuride jooksvad tagatisnõuded on üleöö nõuetest väiksemad või nendega võrdsed. Ettevaatav tagatis Look Ahead ennustab, millised on teie tagatisnõuded järgmise tagatise arvutamise ajal, võttes aluseks selle, mis teil praegu portfellis on. Kui vaatate seda akent kell 2 päeval, toimub järgmine arvutus turu sulgemisel. Kui vaatate seda akent kell 1 öösel, toimub järgmine arvutus turu avamisel. Üleöö Overnight näitab tagatisnõuet väljaspool regulaarset kauplemisaega.

Trader märgistab ära read, mille väärtused on halvas olukorras. Oranž teie konto võimenduse limiit on ületatud ning teil on veidi aega, et viia läbi tagatist vähendavaid tehinguid, enne kui teie positsioonid likvideeritakse.

Siinkohal te tagatise suurendamiseks enam uusi positsioone võtta ei saa. Punane algab teie positsioonide likvideerimine, et teie konto oleks taas võimenduse piirides. Järgmises tabelis on ära toodud sektsioonis Tagatise nõuded olevate kirjete selgitused. Alustamise tagatise nõue on tagatisnõue, mis on FX Valikud Quotes Bloomberg uue positsiooni avamiseks. Näidatakse väärtust aegumisel ning see on punasena esile tõstetud. Muudel juhtudel on selle väärtus null.

Sellel väljal toodud projitseeritud väärtus sisaldab endas oodatavat konto väärtust, kus on arvestatud aeguvat lepingut. Ainult projitseeritud aeguva lepingu tagatisnõude vaatamiseks tehke topeltklõps väärtusel.

RSI MA SCALPER strateegia tagatise nõue on tagatisnõue, mis on vajalik oma positsioonide hoidmiseks. Järgmise perioodi projitseeritud üleöö alustamise tagatisnõude muutus konto baasvaluutas. Järgmise perioodi projitseeritud üleöö minimaalse tagatisnõude muutus konto baasvaluutas.

Projitseeritud üleöö alustamise tagatisnõue konto baasvaluutas. Projitseeritud üleöö minimaalne tagatisnõue konto baasvaluutas.

Kauplemiseks saadaval Kauplemiseks saadaval Available for trading väärtused annavad teile lühiülevaate teie konto olekust. Kasutatavad vahendid Available Funds ütleb, kas saate kaubelda. Likviidsus Excess Liquidity näitab, kas teil oma hetkepositsioonide säilitamiseks piisavalt võimendust; teie Ostujõud Buying Power näitab, kui palju vahendeid teil koos enda vahendite ja LHV tagatisega kasutada on.

Järgmises tabelis on ära toodud sektsioonis Kauplemiseks saadaval olevate kirjete selgitused. Laenu tagatiseks sobivad vahendid alustamise tagatis See väärtus näitab võimenduse puhvrit, mis jääb likvideerimiseni. Väärtus kuvatakse aegumisel ja punase värviga. Muudel aegadel on väärtus 0. Selle välja prognoositav väärtus sisaldab konto eeldatavat väärtust koos aeguva lepinguga.

Ainult aeguva lepingu prognoositava tagatise ja likviidsuse vaatamiseks tehke kirjel topeltklõps. Krediidiliin, mis tekib, kui väärtpaberite Reg T väärtus on suurenenud.

Järgmine muutus on ära toodud väljal Ettepoole vaatav järgmine muutus Laenu tagatiseks sobivad Forex Binary Options maaklerid ettepoole vaatav alustamise tagatis Laenu tagatiseks sobivad vahendid ettepoole vaatav minimaalne tagatis Sama, mis regulaarsel kauplemisajal.

Sama, mis regulaarsel kauplemisajal. Alles olevate päevasiseste tehingute number eelseisvaks 4-päevaseks perioodiks. Turuväärtus reaalne positsioon valuutaturul Turuväärtuse Market Value osa näitab teile kõigi valuutade kaupa grupeeritud varade koguväärtust. Järgmises tabelis on ära toodud sektsioonis Turuväärtus olevate kirjete selgitused.

See number kajastab valuutapositsioonide reaalajas väärtust, arvestades: Tehinguid, mis teostati FX turul Tehinguid, mis teostati automaatse LHV poolse konverteerimise tulemusena; see toimub, kui tehing tehakse mitte-baasvaluutas Tehinguid, mis täideti sihilikult mitte baasvaluutas positsioonide sulgemiseks. Kajastab jooksva kuu kogunenud makstavate ja saadavate intresside summat, uuendatakse korra päevas.

Reaalajas aktsiate turuväärtus. Reaalajas optsioonide turuväärtus. Reaalajas futuuride muutus alates viimasest arveldusest. Reaalajas futuurioptsioonide turuväärtus. Fondide positsioon. Vahetuskurss baasvaluuta vastu. FX-portfell - virtuaalne valuutapositsioon See sektsioon näitab ainult valuutapaaride tehingutega seotud tegevusi.

Positsiooni Position väärtus võib kajastada valuutaturul tehtud tehingute summat pluss mitte-baasvaluutas vahendite konverteerimist teie baasvaluutasse. Seega ei peegelda need virtuaalsed positsioonid tingimata teie reaalajas positsiooni valuutaturgudel.

Kui kuvatakse FX-portfelli paneel, kuvatakse kauplemisaknas ka valuutapositsioonid. Valuutapositsioonide eemaldamiseks ekraanilt tehke FX-portfelli FX Portfolio paneel lühemaks, klõpsates vasakule näitavat noolt paneeli pealkirjal. Portfell Portfelli Portfolio sektsioon näitab iga positsiooni hetkeväärtust ja võimaldab teil ära märgistada positsiooni, mis lisatagatise nõude korral viimasena likvideeritakse.

FX Valikud Quotes Bloomberg tabelis on ära toodud sektsioonis Portfell olevate kirjete selgitused. Parameeter Selgitus Näita nullpositsioonide rida kuvab kõikide kaubeldud lepingute read, isegi kui kõik positsioonid on suletud. Lepingu valuuta. Positsioon turuhind. Positsiooni reaalajas hind. Aktsia ja väärtpaberioptsiooni positsioonide keskmine kulu, arvestatud on ka teenustasusid. Pange tähele: Paremklõps ning valik Näita kõiki väärtusi baasvaluutas kuvab kõiki mitte baasvaluutas positsioone baasvaluutas.

Konverteeritud positsioonid kuvatakse lihtsamaks eristamiseks kursiivis.

Positsioonide turuväärtus - keskmine hind. Kui märgitud on Jah, siis positsioon on järjekorras viimane, mida likvideeritakse, kui on vaja täita võimenduse nõudeid.

Selle seadmiseks tehke paremklõps soovitud positsioonil. Pange tähele: Kuigi LHV võimaldab klientidel eelnevalt märgistada, milline positsioon suletakse võimenduse likvideerimise protsessis viimasena, siis ei ole see LHV-le siduv. Tagatise ebapiisavuse korral on LHV-l õigus oma äranägemise järgi määrata likvideerimisele minevad positsioonid, kogused ja viis.

Orderite haldus 4.

Tüübi Type väljal valige sobiv orderi tüüp. Kui vaja, sisestage limiithind Order edastamiseks klõpsake Saada Turuorder MKT Turuorder on order vara ostmiseks või müümiseks parima ostuhinnaga bid või parima pakkumishinnaga offermis hetkel turul saadaval on. Kui turuorderi FX Valikud Quotes Bloomberg, ei saa te garantiid, et see mingi konkreetse hinnaga täidetakse.

Stopporder STP Stopporder muutub turuorderiks, millega ostetakse või müüakse väärtpabereid või tooraineid siis, kui varem määratud stopphind saavutatakse või sellest läbi liigutakse. Stopporderi puhul kindlat hinda ei garanteerita.

Ent erinevalt stopporderist, mis esitatakse turuorderina, esitatakse stopp-limiitorder limiitorderina. Kasutage kauplemisaknas väljasid Limiithind Lmt Price ja Lisa hind Aux Priceet sisestada mitut hinda või väärtust vajavad orderid. Trailing stop müügiorder määrab alustamise stopphinna, mis on fikseeritud summa allpool turuhinda. Kui turuhind tõuseb, siis stopphind tõuseb trailing summa võrra, ent kui aktsia hind langeb, siis stopphind jääb samaks.

Kui jõutakse stopphinnani, esitatakse turuorder. Trailing stop ostuorderi puhul on olukord vastupidine. See strateegia võib investoril võimaldada piirata maksimaalset kahjumit ilma võimalikku kasumit piiramata. Trailing stop limiitorder võimaldab teil luua trailing stop orderi, mis toimib koos dünaamiliselt uueneva limiitorderiga.

Kui stopporder käivitub, esitatakse limiitorder viimati arvutatud hinnaga turutellimuse asemel, mis esitataks tavalise trailing stop orderiga. Trailing stop limiitorder kasutab nelja komponenti: Stopphind, trail kogus, limiithind ja limiidi kaugus offset. Limit if touched order on mõeldud lepingu ostmiseks või müümiseks turuhinnast madalama või kõrgema hinnaga, limiithinnaga või sellest parema hinnaga.

Väärtus Lisahind Aux Price on tingimus, mille alusel limiitorder konkreetse limiithinnaga esitatakse. Market if touched order on mõeldud lepingu ostmiseks või müümiseks siis, kui turuhind läheb hetkehinnast madalamaks või kõrgemaks.

Väärtus Lisahind Aux Price on tingimus, mille alusel turuorder esitatakse. Trailing market if touched on sarnane trailing stop orderile, ainult et müügiorder fikseerib alustamise stopphinna ülevalpool turuhinda, mitte all.

Kui turuhind langeb, siis stopi aktiveerimise hind langeb kasutaja poolt määratud trailing summa võrra, ent kui hind tõuseb, siis stopphind jääb samaks.

Tunnistus eli reguleeritud binaarsete optsioonide maaklerid oanda

Kui stop käivitub, esitatakse turuorder. Trailing market if touched ostuorderi puhul on olukord vastupidine. Trailing limit if touched on sarnane trailing stop limiitorderile, ainult et müügiorder fikseerib alustamise stopphinna ülevalpool turuhinda, mitte all. Kui stop käivitub, esitatakse limiitorder. Trailing limit if touched ostuorderi puhul on olukord vastupidine. Limit-on-close LOC order täidetakse sulgemishinnaga, kui see hind on esitatud limiithinnaga võrdne või sellest kõrgem.

Vastasel juhul order tühistatakse.

Parimad igapaevased kaubandusstrateegia raamatud Raha tegema

Market-on-close MOC order täidetakse turuorderina turu sulgemisel kehtivale hinnale võimalikult lähedase hinnaga. Market-to-limit order edastatakse turuorderina, mida täidetakse hetke parima hinnaga. Kui kogu orderit ei täideta koheselt turuhinnaga, edastatakse ülejäänud order uuesti limiitorderina, mille limiithinnaks on määratud hind, millega täideti orderi turuorderi osa.

Strateegia jaoks saate vaikimisi aktiveerimismeetodi määrata ka Aktiveerimismeetodi Trigger Method rippmenüüst orderi sektsioonis Mitmesugust Miscellaneous. Vaikimisi määratud Aktiveerimismeetodi Trigger Method muutmiseks Valige redigeerimise Edit menüüs Globaalsed seaded Global configuration. Valige vasakul pool Eelnevad kehtestused Presets.

Ulemaailmne uhtne kauplemissusteem Loomade kaubanduskool

Valige Aktiveerimismeetodi Trigger Method rippmenüüs eelistatud aktiveerimismeetod, mida kõigi eelnevate kehtetustega orderite puhul kasutatakse. Kõigi teiste lepingute puhul on vaikimisi kehtiv aktiveerimismeetod Viimane tehinguhind Lastmida kirjeldatakse allpool. Regulaarne kauplemisaeg on börsil noteeritud aktsiatel tavaliselt esmaspäevast reedeni kell idavööndi aja EST järgi.

Ostu- või müügiorderi aktiveerimiseks: Kaks järjestikust viimast tehinguhinda peavad olema aktiveerimishinnast suuremad väiksemad või sellega võrdsed; või Viimane tehinguhind peab olema aktiveerimishinnast suurem väiksem või sellega võrdne ning viimane tehingu kogus peab olema suurem. Ostu- või müügiorderi aktiveerimiseks: Üksik bid ask peab olema aktiveerimishinnast suurem väiksem või sellega võrdne.

Ostuorderi aktiveerimiseks: Kaks järjestikust ostuhinda peavad olema aktiveerimishinnast suuremad või sellega võrdsed või Üks ostuhind peab olema aktiveerimishinnast suurem või sellega võrdne ning ostukogus peab olema suurem. Allpool kirjeldatutele lisaks on veel mitmeid jõusoleku aja võimalusi. Iga orderi jaoks saadaval olevad valikud sõltuvad kombineeritud orderi tüübist, börsist ja tootest.

Kõik jõusoleku ajad ei kehti kõigile orderitele.

DAY päevaorder tühistatakse, kui seda päeva lõpuks ei täidetud. Kui pole teisiti märgitud, on iga order päevaorder. GTC Good-Til-Canceled tühistamiseni order kehtib süsteemis ja turul niikaua, kuni see täidetakse või tühistatakse.

Irratsionaalsed turud võivad olla ohtlikud

GTC orderid tühistatakse automaatselt järgmistel juhtudel: Kui väärtpaberiga seotud korporatiivne sündmus toob kaasa aktsiate vahetuse või jagamise. Kui te ei ole oma Traderi kontole 90 päeva jooksul sisse loginud.

Jooksvale kvartalile järgneva kalendrikvartali lõpus. Näiteks aasta kolmandas kvartalis esitatud order tühistatakse aasta neljanda kvartali lõpus.

LHV Trader kauplemisreeglid

Kui kvartali viimane päev ei ole kauplemispäev, siis tühistamine jõustub selle kvartali viimase kauplemispäeva lõpus. Näiteks kui kvartali viimane päev on pühapäev, siis orderid tühistatakse sellele eelneval reedel. LHV-le esitatud ordereid, mis kehtivad kauem kui üks päev, ei vähendata dividendide jaoks. Turukeskuste puhul, mis ei aktsepteeri kohalikke GTC-ordereid, simuleeritakse orderi tüüpi, esitades vastava orderi uuesti igal tööpäeval turukeskuse avanemisel.

Order saadetakse ainult avaoksjonile. IOC Immediate-or-Cancel orderi kõik osad, mida ei täideta kohe, kui need turul kasutatavateks muutuvad, tühistatakse. Selleks, et Forexi maakler saaks Binaarse valiku krüpto tegutsemiseks luba, peavad nad vastama nendele eeskirjadele. Kuigi algusjärgus oli areng algselt aeglane, otsustas arendaja platvormi ka Küprosele. Küprose Forexi seadused ja määrused osutusid odavamaks õiglase reguleeriva raamistikuga, mis tervitas uut tehnoloogiat.

CySEC oli avatud uute FX-firmade üürile andmisele, kuna enamik neist oli tegelikult nende algusjärgus. Roth IRA või kuidas krüptoraha raha teenida Sellise pensionikava abil saate kasumit maksustada, mitte ainult maksude edasilükkamist. Nagu keegi, kes on ostnud Bitcoini vahetuse kaudu - Coinbase, et olla spetsiifiline - ja leidis, et protsess on kiire ja mugav, küsisin ma First Digital IRA meeskonnalt, miks keegi võib olla parem investeerida IRA kaudu.

CySEC lubas ka binaarsete optsioonide hoiatus märgiseid firmadest, kes ei olnud veel reguleeritud, veebipõhine krüptovaluuta investeerimisprogramm taotleda nendelt litsentse. See, mida reguleeriv asutus pakkus, oli üsna sarnane Euroopa määrustega ja see avas Küprose Forexi turu uksed ülejäänud Euroopa klientidele, eriti MiFIDi allakirjutanud riikidele.

Aastate jooksul on CySEC näinud tohutut arvu registreeritud arvu kasvu investeerige bitcoini veebis muudatusi õigusaktides, mis käsitlevad konkreetseid finantsteenuseid. Sellest tulenevalt jälgivad ja halvim krüptovaluuta investeerimisviga asjaomased ELi reguleerivad asutused ja nende alusel registreeritud ettevõtted neid muudatusi.

Küprose väärtpaberite ja väärtpaberite FX Valikud Quotes Bloomberg on ka laialdased volitused oma liikmete tegevuse kontrollimiseks. CySECi regulatiivsed suunised on üsna lihtsad ja agentuur annab kiiresti heakskiidu ettevõtetele, kes soovivad selle alla registreerida ja asutada oma äri Küprosel ilma palju formaalsusi ja protsesse läbimata. Irratsionaalsed turud võivad olla ohtlikud Kõigi teostatud tehingute puhul sõltuvad tasud ja tasud sõltuvalt maaklerist.

Kuid sõltuvalt binaarse valiku krüpto tüübist on kehtestatud summad, mida saab tehingute tegemiseks ette näha.

ETF kaubandus Kuidas kirjutada automatiseeritud kauplemissusteemi

Hoolimata nende vapustavast ajaloost ja aastate jooksul avaldatud kriitikast, on CySEC kui üks Forexi maaklerite eelistatud asutusi. Küprose jaekaubandusturu eli reguleeritud binaarsete optsioonide maaklerid konkurentsivõimeline olemus muudab vahendusfirmad keskendumiseks kvaliteetsetele teenustele, mis halvim krüptovaluuta investeerimisviga seega kaupleja kasuks.

Dzual robot Maht naitajate kauplemismeetodite lahenemisviis

Kui kauplejad on kindlad, et nad saavad parimaid teenuseid mis tahes Forexi vahendajatelt CySECi määruse alusel, siis eli reguleeritud binaarsete optsioonide maaklerid neil vaja vältida pettust, tagades, et nad valivad alati kinnitatud ja registreeritud vahendaja.

Õppige kauplema binaarseid suvandeid Palju, nagu CySECil eli reguleeritud binaarsete optsioonide maaklerid kohustus kindlustada maaklerite heaolu, jääb see eemale otsesest osalemisest maakleri-kliendisuhetes. Kõiki ettevõtte teenuste tarbijate kaebusi hoolitsevad maakler, finants ombudsman ja kohtud.

Kauplemine krüpto coind Krüptovaluutasse investeeriv riskikapital investeerige krüptorahadesse, Kaubelda bitcoinidega itunesi kaudu.

Oppetunnid kaubandusvoimalustest Hiina valisvaluuta kauplemise susteemi volakirjade sisselogimine

Brodos krüptokaubanduse protokoll bitcoini kaupleja rl Forexi maakleri krüptodemo binaarsed valikud tasuta sissemakse eesti Bitcoini kauplemine on see ohutu? Kuidas krüptorahast kasu saada Binaarne võimalus raha teeta jäädvustamisel Krüptovaluutaga kauplemine eestiis Binaarse optsiooni vahendaja avab reaalajas konto Kauplemine bitcoinidega vpn-ga Krüptokauplemine magamine Investeerige sugulaste krüptorahasseMeile krüptokaubandusAi krüptovaluuta kauplemisbot internetis lisaraha teenimiseks Kus toimub robinhoodi krüptokaubandus Parim bitcoini investeering eestise Parim krüptoraha investeerida nüüd Binaarsed valikud Krüptovaluutaga kauplemine Forexi kauplemine Aktsiatega kauplemine.

Parimad Küprose Forexi maaklerid CySEC on üks vähestest top finantseerimisasutustest, kes soovivad uusi ideid vastu võtta ja kehtestada uusi finantsteenuseid kohandavate eeskirjade täiustamiseks.

Selleks, et Forexi teada krüptokaubandust saaks Küprosel tegutsemiseks luba, peavad nad vastama nendele eeskirjadele Kuigi algusjärgus oli areng algselt aeglane, otsustas arendaja platvormi ka Küprosele.