Mis puudutab tegevuskulusid, siis kasvasid tegevuskulud kokku Nüüd liigub Hiina turule võimalus. Millised näitajad on paremad? Margaret Kaczor - William Blair - analüütik Hei, hea pärastlõunal poisid. So I'll take that one, Margaret, it's Scott.

Ettevalmistatud märkused: Operaator Tere tulemast ja tervitame Inogen neljandas kvartalis finantstulemuste konverentskõnet ja veebisaadet.

Binaarsed valikud: indikaatorid

Kõik osalejad on ainult kuulamisrežiimis. Kasutaja juhised Pange tähele, et see sündmus salvestatakse.

Voimalus kaubanduse tara

Sooviksin nüüd konverentsi üle anda investoritele suunatud suhtlemise juhile Matt Bacsole. Palun laske käia. Täna avaldas Inogen See sissetulek ja Inogeni korporatiivne esitlus on hetkel saadaval Williami kaubandusstrateegia koduleheküljel Investor Relations. Tuletame meelde, et täna esitatud teave sisaldab tulevikku suunatud avaldusi, sealhulgas avaldusi meie majanduskasvu väljavaadete ja strateegia kohta Edaspidised avaldused põhinevad praegu meile kättesaadaval teabel.

Need tulevikku LSE OPTIONS TRADE avaldused on ainult prognoosid ja hõlmavad riske ja ebakindlust, mis on üksikasjalikumalt kirjeldatud Williami kaubandusstrateegia viimastes perioodilistes aruannetes, mis esitatakse väärtpaberite ja börsikomisjonile.

Tegelikud tulemused võivad erineda ja me ei võta kohustust neid tulevikku suunatud avaldusi ajakohastada, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel.

Oleme avaldanud ajaloolisi finantsaruandeid ja meie kolmanda kvartali investori tutvustusi ettevõtte kodulehel Investor Relations. Täpsema teabe saamiseks vaadake neid faile.

Kahekordne seitse kaubandusstrateegiat

Kõne ajal esitame ka teatud finantsteabe mitte-GAAP-i alusel. Juhtkond usub, et mitte-GAAP-i finantsmeetmed, mis on võetud koos US GAAP-i finantsmeetmetega, annavad kasulikku teavet nii juhtkonnale kui ka investoritele, jättes välja teatavad mittesularahalised kirjed ja muud kulud, mis ei viita Inogeni põhitegevustulemustele. Juhtkond kasutab mitte-GAAP-i sisemisi meetmeid, et mõista, juhtida ja hinnata oma Williami kaubandusstrateegia ning teha otsuseid. Williami kaubandusstrateegia üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete ja mitte-GAAP-i tulemuste vahelised vastavused on esitatud tabelites meie tulude vabastamise kohta.

Edaspidiste perioodide puhul ei suuda me oma mitteametlike raamatupidamispõhimõtete juhiste vastavust kõige otsesemalt võrreldavatele üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetele ilma ebamõistlike jõupingutusteta, nagu meie tulude vabastamist üksikasjalikumalt arutati. Sellega pöördun Inogeni presidendile ja tegevjuhtile Scott Wilkinsonile. Scott Wilkinson - president ja tegevjuht Aitäh, Matt.

Sharpe'i suhte arvutamine minu kaubandusstrateegia jaoks

Tere pärastlõunal ja tänan teid, et liitute meie neljanda kvartali konverentskõne. Meie otsetarbijate müügimeeskond moodustas Neljanda kvartali müük kodumaiste ettevõtete vahel suurenes 25, 4 miljoni dollarini.

Kaubandusvoimaluste paev

Ettevõtete vahelise müügi kasv jätkus, seda peamiselt tänu traditsiooniliste kodumajapidamises kasutatavate meditsiiniseadmete pakkujate ja interneti edasimüüjate suurele nõudlusele, et Konkreetsemalt, kui see koduhooldusteenuse pakkuja välja arvata, kasvas kodumaiste ettevõtete vaheline müük Nagu me oleme alati öelnud, on oluline meeles pidada, et kodumaiste ettevõtete vahelised müügid võivad olla neljakümnendatest kvartalitest tingitud, sest pakkujad seisavad silmitsi nii infrastruktuuri kui ka finantsperspektiiviga.

Vaatamata nendele looduslikele tõketele usume jätkuvalt, et muundamine mittetöötavateks tehnoloogiateks on käimas ja Williami kaubandusstrateegia täielikult vähemalt viis aastat.

Neljanda kvartali rahvusvaheline äri-äri müük oli väga tugev, 18, 5 miljonit dollarit.

Kuigi oleme tunnistanud, et neljas kvartal oli Neljanda kvartali renditulu kasvas 5, 8 miljoni dollarini, kasvades võrreldes Teenuste vähenenud netopatsientide puhul on see meie otsepakkumistegevuse Williami kaubandusstrateegia kvartal alates neljandast kvartalist. Üleminek Hiina tariifide teemale.

President Trump otsustas Kuid ametlikku kaubanduslepingut ei ole saavutatud ja ajastust ei antud, kui kaua see täiendav viivitus kestab. Arvestades ebakindlust selles globaalses küsimuses, eeldavad meie Juhendis sisaldub hinnanguliselt 4 miljoni dollari suurune kasv meie Edaspidi jälgime jätkuvalt uusi tariifide ettepanekuid ja majanduspoliitika muudatusi ning astume vajalikke samme, et kaitsta meie finantshuve ja leevendada meie standardseid materiaalsete kulude riski.

Tootearendusele üleminekut tahan Valiku strateegia arutada meie järgmise põlvkonna kaasaskantavat hapniku kontsentraatorit Inogen One G5, mida me veel ootame Sarnaselt Inogen One G4 käivitamisega ootame kõigepealt G5 kaudu meie otse-tarbija kanal, millele järgneb kodumaise äri-to-kanal ja seejärel rahvusvahelise business-to-business kanal.

Kuidas kasutada Forexi kauplemisstrateegia loomiseks Stochastic Oscillatorit?

Inogen One G5 tekitab kõrgema hapniku voolukiiruse kui G3 milliliitri hapniku minutis läbi kuue voolu seadistuse ja on väiksema suurusega kui G3. Ootame ikka veel, et G5 aegub G3 vahepealsel perioodil. Me ootame, et G5 hoiab meid endiselt patsiendi ja teenuseosutaja eelistustes kaasaskantava hapniku kontsentraatori turul. Kui kasutajate hinnangud on lõpule viidud, valmistume praegu turuleviimiseks. Inogen Connect on ühilduv Apple'i ja androidplatvormidega ning sisaldab patsienti sellised funktsioonid nagu hapniku puhtus, aku tööaeg, toote tugifunktsioonid, teavitussignaalid ja kaug-tarkvara uuendused.

Milline on indikaatorite ümberkirjutamise oht?

Usume, et kodu hapniku pakkujad leiavad ka selliseid funktsioone nagu kaugjuhtimise tõrkeotsing, seadmete tervisekontrollid ja asukoha jälgija juhib hapniku paagi kohaletoimetamise mudelist väljumisel töö tõhusust. Nagu paljud teist teavad, on investeerimisühingu teatavatel liikmetel hiljuti esinenud küsimusi USA pikaajalise hapnikravi turu suuruse ja kasvu ning mõnede meie Interneti-edasimüüjate äritegevuse kohta.

Binaarsete valikute kombinatsioon

Enne kui Ali hindab meie finantstulemusi, tahtsin nende probleemidega tegeleda. Sooviksin kommenteerida Alates aruande koostamisest on USA pikaajalises hapniku teraapiaturul toimunud konkureeriva pakkumismenetluse tulemusena mitmeid muudatusi, eriti pärast seda, kui Arvestades raporti vanust, oleme pärast selle avaldamist ja hiljuti avaldatud Medicare'i andmeid oktoobrist ilmnenud turumuudatustest ajakohastanud uuematest allikatest lähtuvat turu seisukohta.

Kuigi puudub pikaajaline hapniku teraapia turuanalüüsi ajakohastatud allikas, lähtume praegu meie praegustest turuhinnangutest CMS, Kaiser Family Foundationi, USA loenduse, haiguste tõrje keskuse ja meie enda siseandmete andmetega.

KIKi 20. juubelikonverents. III plokk. Räägime rahast - rohefinantseerimine

Kuigi see teave nõuab, et me teeksime teatud eeldused, mis meie arvates on mõistlikud, usume ka, et see annab USA-le pikemaajalise hapniku teraapiaturu kohta ajakohasema ülevaate. Kuigi Medicare saaja andmed näitasid Siiski on ka teisi olulisi tegureid, mida on raske kvantifitseerida, mis meie arvates aitavad kaasa patsientide kasvupotentsiaalidele, mis ületavad üldist pikaajalist hapniku teraapiaturu Williami kaubandusstrateegia. Esiteks, konkurentsivõimelise pakkumise, täiustatud Medicare'i katvuse ja arveldamisnõuete ning muude tegurite vähendatud hüvitiste määrad ja muud tegurid on loonud juurdepääsuprobleeme ja põhjustanud raha makseturu, mis ei kajastu Medicare andmetes, nii uute kui ka olemasolevate patsientidel.

Ettevalmistatud märkused:

Lisaks läheb tööstus läbi suured ümberpaigutused tankide tarnetest POC-ideks. Me usume, et nende tegurite kombinatsioon peaks viie ja mitme järgmise aasta jooksul viima POC-de kasvutempo üle üldise hapniku teraapia turu üldise kasvumäära. Lõpuks oleme akrediteeritud koduhooldusteenuse pakkuja litsents pakkuda hingamisteede tooteid kõigis 50 riigis, mida reguleerivad tugevalt Medicare ja FDA ning kelle suhtes akrediteeringute ja litsentside säilitamiseks tehakse sageli auditeid ning me järgime seadusega tõsiselt.

  • Ettevalmistatud märkused: Operaator Tere tulemast ja tervitame Inogen neljandas kvartalis finantstulemuste konverentskõnet ja veebisaadet.
  • Uus korge kaubandusstrateegia
  • On Poolas oigustatud binaarsed valikud

Täpsemalt on meie volitatud Interneti-edasimüüjate jaoks kehtestatud nõuetele vastavuse nõuded ja ilma mingeid konkreetseid Interneti edasimüüjaid kommenteerimata nõustume, et meie Interneti edasimüüjad järgivad kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi.

Usume, et see on meie tööstuses tavapärane praktika, sest meie interneti edasimüüjad müüvad ka praegu kõige konkurentsivõimelisemaid POC-sid, samuti muid koduhooldustooteid. Samuti Williami kaubandusstrateegia oluline märkida, et enamik Interneti edasimüüjaid ei ole akrediteeritud koduhooldusteenuste pakkujad ja nad ei ole Medicare'i tarnijatena registreeritud, mis tähendab, et nad ei saa Medicare'i välja arvutada.

  1. Kuidas kasutada Forexi kauplemisstrateegia loomiseks Stochastic Oscillatorit? - Finantsid -
  2. Kas binaarsete valikute näitajaid ei ole ilma kordusreklaamita? - E-kaubandus
  3. Voimaluste voimaluste voimalusi
  4. Inogen Inc (INGN) Q4 Kasumikonverentsi kõne ülekanne - Tulu

Samuti tahan juhtida tähelepanu sellele, et me saime regulaarselt oma patsientide iseloomustusi, kuidas meie tooted on oma elu muutnud ja võimaldanud neil suuremat vabadust ja sõltumatust. Kuigi mõned patsiendid saavad pigem tooteid, mis kasutavad kindlustushüvitisi, on hapniku teraapia hüvitamise dünaamika põhjustanud mõnedel patsientidel paremaid võimalusi, isegi kui see tähendab tasku maksmist. Oleme uhked, et meie ja meie kliendid saavad nende patsientide elus midagi muuta.

Sellega pöördun nüüd meie finantsjuhile Ali Bauerleinile. Alison Bauerlein - finantsdirektor Tänu Scottile ja heale pärastlõunal, kõigile. Oma ettevalmistatud märkuste ajal vaatan ma läbi oma Nagu Scott märkis, oli Vaadates iga meie tuluvoogu ja kõigepealt meie müügitulusid, kajastas Kokku müüdi Otse-tarbijatele suunatud müük Oleme uhked Tuletame meelde, et see ei ole tavaliselt meie äri hooajalisuse tõttu. Sisemajanduse müügitulud 25, 4 miljoni dollari tasemel Kliendivaliku vaatlemisel nägime tugevat nõudlust traditsiooniliste HME pakkujate ja interneti edasimüüjate järele, kuid ühe riigi kodu vähendatud tellimused mõjutasid seda negatiivselt.

Kui riiklikku koduhooldusteenuse pakkujat Rahvusvaheline äri-äri müük 18, 5 miljonit dollarit Kui neljandas kvartalis oli kõige lihtsam majanduskasv võrreldav Euroopa müük moodustas Renditulud moodustasid Pöördudes brutomarginaalini. Müügitulu brutomarginaal oli Soodsat segu tasakaalustas osaliselt madalamad keskmised müügihinnad nii kodumaistel kui ka rahvusvahelistel ärikanalite kanalitel vastutasuks suurenenud mahu eest ja madalama otsese tarbijahinna hinnakujunduse eest, mis jõustus 1.

Ühe ühiku kohta müüdud kauba keskmine maksumus suurenes kuuldamatu ka Renditulu Williami kaubandusstrateegia oli Renditulu brutomarginaali suurenemine tulenes peamiselt suurenenud rendituludest patsiendi kohta teenistuse ajal ja madalama kulumi vähenemisest.

Mis puudutab tegevuskulusid, siis kasvasid tegevuskulud kokku Teadus- ja arenduskulud kasvasid Müügi- ja turunduskulud kasvasid Seoses müügiregistri lisandumisega palkasime Kuid me usume, et see peaks Üld- ja halduskulud vähenesid Tegevustulud vähenesid Neljanda kvartali ärikasumi vähenemine võrreldes Meie tulumaksusoodustus Välja arvatud nii Williami kaubandusstrateegia tulumaksu Williami kaubandusstrateegia ümberhindluse kulu kui ka aktsiapõhine hüvitis, oli meie mitte-GAAP-i efektiivne maksumäär Tulu lahjendatud ühise aktsia kohta oli Raha, raha ekvivalendid ja turukõlblikud väärtpaberid olid3 miljonit dollarit, kasvades Williami kaubandusstrateegia, 5 miljoni dollariga võrreldes Nüüd pöörduge juhendamise poole.