Peale selle soovime pensionäridele luua valikuvõimaluse ,65 euro suuruse hambaproteesihüvitise kasutamiseks hammaste parandamiseks kolme aasta jooksul. Franklin osutab enda nimetatud "ohusüsteemile" mis juhib inimesi sisendades hirmu ja ebakindlust kõikidel ühiskonna tasanditel.

Niisiis õppis Ursula keemiat ja füüsikat Berliini ülikooliskuni ka tema langes natside terrori ohvriks. Perekond elas aga holokausti üle ja sai pärast sõda Berliinis taas kokku. The Lady Davise fond pakkus Franklinile Arheomeetria rakendab kaasaegset materjalianalüüsi arheoloogias. Näiteks tegeles ta eelajalooliste pronks - vask - ja keraamiliste esemete dateerimisega.

Nad väitsid, et need ärilised kokkulepped raskendavad Kanada iseseisvat välispoliitilist positsiooni nagu nõuda kohest USA sõjaväe taganemist Lõuna-Vietnamist.

Õenduse- ja ämmaemanduse arengustrateegia 2011-2020

Tema seisukohaks oli, et õigusele loobuda sõjaväeteenistusest südametunnistuse põhjustel peaks lisanduma ka õigus keelduda maksude maksmisest sõja ettevalmistamiseks. Tema seisukoht pidi olema Kanada Riigikohtule esitatava kaebuse osa.

Nimelt olid alama astme kohtud mitmed makse kinni pidanud isikud tulumaksuseaduse rikkumises süüdi mõistnud. Siiski keeldus Riigikohus aastal kaebust menetlemast. Kohtuasi sai lahendi Selle tulemusena hüvitati umbes le pensionil olevale naisõppejõule võrdse tasustamise otsusega saadud madalamad palgad ja pensionid. Feminism[ muuda muuda lähteteksti ] Ursula Franklin selgitab oma See põhineb konkurentsi asemel koosööl.

Nagu nooruk, mäletan siiani rõõmutunnet, et keegi võib maailma erinevalt näha. See on feminism. Kõik me oleme erinevalt orienteeritud, nähes sama maailma erineva pilguga. Sobivaid teid rahu eest tegutsemisele tuleb märgata igas ajahetkes ja kohas "mitte tugineda muutumatute käitumisreeglite dogmale". Nad on töötanud leppimise, rahu-uuringute ja desarmeerimise nimel ning paljudes riikides on pääsenud võidule sõjaväeteenistusest keelduja õigus alternatiivteenistusele sõjas osalemise asemel.

Kaasaegses tehnoloogilises ühiskonnas ei ole enam selget piiri sõja ja rahu vahel. Relvasüsteemide esialgsed teadusuuringud ja arendused võivad kesta kümneid aastaid, Strateegia joudu vagivalla oendusabi jooksul peab valitsus tagama projekti finantsilise tagatise ja poliitilise põhjendatuse.

Teisisõnu, riik mitte ainult ei rahasta, vaid tunneb ära usutava välisvaenlase, kelle olemasolu õigustab selliseid kulutusi.

Seega, sõjavastased inimesed on sunnitud — läbi maksustamise — maksma sõja ettevalmistamise eest, isegi kui see riivab nende isiklikku südametunnistust. Ta hõlmab hirmud, mis tulenevad näiteks majanduslikust ebakindlusest, töötusest ja hädavajaliku peavarju puudumisest. Franklin osutab enda nimetatud "ohusüsteemile" mis juhib inimesi sisendades hirmu ja ebakindlust kõikidel ühiskonna tasanditel.

Õiglus tähendab vabadust rõhumisest, kuid eeldab võrdsust kõigi jaoks.

Jüri Jaanson. Foto: PP Kakskümmend kolm ja pool aastat vabadust ja uue, vabas ühiskonnas sündinud põlvkonna täiskasvanuks saamine võimaldab meil ühest küljest vaba riigi üle uhkust tunda, teisalt suureneb vastutus me rahva ja ühiskonna jätkusuutlikkuse ees. Eelkõige teeb muret meie suure naabri järjest agressiivsem olek ja salalik käitumine Ukrainas, samuti ei jäta mitmel pool mujal maailmas hoogustuvad konfliktid ja leviv vägivald ruumi mitmetimõistmisele, et meie prioriteediks jääb oma riigi säilitamine. Väljakutsed ja lahendused Kaks olulist teemat strateegilises mõõtmes on Eesti julgeolek ja demograafiline olukord. Julgeolekustrateegia nurgakivideks tuleb pidada pikaajaliselt ettevaatavat ühiskonnakorraldust, õiglus- ja kindlustunnet loovat riiki ja kodanikuühiskonda.

Ta tsiteerib ajaloolase Lewis Mumfordi tähelepanekut, et kapitalismi tõusu ajal kasvas ahnus, alpus, rahaahnus ja kadedus ning luksusest sai põhivoorus. Esiteks, sõjaoht Ameerika Ühendriikide ja Nõukogude Liidu vahel asendati regionaalsete sõdadega väiksemate riikide vahel. Teiseks, sõda transponeeriti, mida Franklin nimetab "teiseks võtmeks" — võitluseks globaalse kaubandusliku ja majandusliku ülekaalu pärast.

Franklin väidab, et uute majanduslike sõjapealike või "turundajate" eesmärk on näiteks suunata "meie naabrite tervisehädad või viletsus läbi investeerimisvõimaluste järgmise ringi kapitalismi. See keel sisaldab termined nagu vahendajad, kasutajad, tervishoiuteenuste pakkujad ja koolituste tarbijad, mis kõik viitavad õpetajatele, tudengitele, meditsiiniõdedele, patsientidele ja kogukondadele. Laenates kveekerite terminit, kutsub Franklin kodanikke üles tegelema südametunnistusega, istudes üheskoos maha arutamaks ja selgitamaks moraali- ja poliitika ühishuve.

Franklini sõnul kavatsuste vastu "keerata maailm üheks gigantseks kaubanduslikuks ressursibaasiks, keelates samas sobivat ja rahuldavat elupaika paljudele maailma kodanikele. Kaks päeva pärast USA-s toimunud Vägivald sünnitab vägivalda, sõda toob uusi sõdu, rohkem vaenlasi ja rohkem kannatusi.

Ursula Franklin

Ta väitis, et sotsiaalsed ja poliitilised struktuurid on oma olemuselt sama ebastabiilsed kui geoloogilised. Mitte kumbagi ei saa kõrvaldada pommitades. Nad on täiesti seoseta.

Jagage valikutehinguid, kui viska

Olen veetnud parima aja oma elust püüdes panna need mõtted otsuste tegemise voolu ja alati on see mul suurejooneliselt ebaõnnestunud. See, ma arvan, on peegeldus minu võimele tookordses õhkkonnas, mitte mõtete väärtusele.

378 JÜRI JAANSON

Nagu Ellul, kinnitab Franklin, et moodsas maailmas domineerivad tehnoloogilised meetodid. Ta väidab, et eri tehnoloogia kategooriatel on märgatavalt erinevad sotsiaalsed ja poliitilised mõjud.

Moned varude valikud

Näiteks eristab ta töö- ja juhtimisega seotud tehnoloogiaid. Tööga seotud tehnoloogiad, nagu näiteks elektrilised kirjutusmasinad, on loodud ülesannete lihtsustamise eesmärgil.

Arvutipõhine tekstitöötlus lihtsustab trükkimist enamgi. Aga kui arvutid on seotud tööjaamadega — süsteemi osaga — saab tekstitöötlusest kontrolliga seotud tehnoloogia. Franklin kirjeldab normatiivseid meetodeid, mida kasutati selliste rituaalsete anumate tootmisel.

Mis kaks korda tahendab binaarseid voimalusi

Franklin laiendab töö- ja kontrolliga seotud tehnoloogiate vahelist eristamist laiemale mõistele holistilisest ja normatiivsest. See võimaldab tal arvesse võtta sotsiaalseid mõjusid töö tegemisse.

Ta kirjutab, et holistilised tehnoloogiad on tavaliselt seotud oskustööga. Näiteks Hiina pronksivalu eKr nõudis rangelt kontrollitud ja hoolikalt jälgitud tootmisprotsessi ning samuti ranget tööjaotust.

Hakkasin aru saama, mida nad määravad mitte ainult seoses pronksivaluga, vaid seoses distsipliini ja planeerimisega, organisatsiooni Strateegia joudu vagivalla oendusabi käsuliiniga".

Nad jõuavad samuti arvamusele, et on ainult üks etteantud tee täitmaks mitmesuguseid ülesandeid. Pant tähendab, et me elame nõusoleku kultuuris, et me oleme üha rohkem tingitud nõustuma, et vanade tavade järgimine on norm ja et "selle" tegemiseks on ainult üks tee.

  • JÜRI JAANSON | Pärnu Wiki | Fandom
  • Олвин улыбнулся: -- Это не ответ.
  • Такие вещи он видел в Лизе достаточно часто, но до сего момента поразительная разница в масштабах мешала ему узнать -- Хилвар.
  • Ursula Franklin – Vikipeedia
  • Smart kaubandussusteemi ulevaated
  • Õenduse- ja ämmaemanduse arengustrateegia | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Ta väidab, et tööülesandeid, mida nõutakse kasvatamisel või inimeste eest hoolitsemisel, näiteks tervishoius ja hariduses, on parim teha holistiliselt. Ometi alluvad säärased tööd kasvavalt normatiivsete tehnoloogiate võimule, tuginedes sellel, mida Franklin nimetab tootmismudeliks.

Franklini imetleja, professor Heather Menzies, kirjeldab näiteks, kuidas õendusabi ülesandeid täidetakse kooskõlas arvutisse sisestatud kontrollnimekirjadega, mis jätavad vähe aega ootamatu olukorra puhul omaenda äranägemise kohaselt tegutsemiseks või ka üksildaste ja stressis patsientidega rääkimiseks.

Ursula Franklin välistab idee nagu määraks võimsad tehnoloogiad automaatselt kindlaks inimeste töö- ja eluviisi. Ta väidab, et tehnoloogia kasutamine pole ettemääratud, Valikud kaupleja teenida miljoneid teadlike valikute tulemus.

Mehaanilised õmblusmasinad võeti kasutusele Aga kui need masinad sattusid lõpuks odavate riiete tootmiseks orjatehastesse, kasutati uut tehnoloogiat naistööliste ekspluateerimiseks.

Niisiis õppis Ursula keemiat ja füüsikat Berliini ülikooliskuni ka tema langes natside terrori ohvriks. Perekond elas aga holokausti üle ja sai pärast sõda Berliinis taas kokku. The Lady Davise fond pakkus Franklinile Arheomeetria rakendab kaasaegset materjalianalüüsi arheoloogias.

Naisoperaatorid aitasid juurutada telefone seni, kuni neid asendas automaatne lülituskilp pärast tehnoloogia edukat väljakujunemist, kuigi sekretärid rabelesid, et kindlustada algsete mehaaniliste kirjutusmasinate toimimine, sattusid nad lõpuks killustatud ja üha rohkem mõttetute ülesannete täitmise meelevalda.

Franklin väidab,et jäiga hierarhiata töökohtades saaks töö tehtud vähemate ettekirjutustega juhul, kui me võtame omaks rohkem holistilisi tavasid, mis põhinevad näiteks naiste traditsioonilisel tööl kodumajapidamises või laste kasvatamisel. Näiteks raadio ja televisioon edastavad silmapilkselt kaugeid sündmusi — teated on eraldatud inimeste igapäeva töö- ja elukeskkonna kogemustest.

  • RAPORT ELi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia kohta aasta järgseks perioodiks
  • Эта часть корабля сильно повреждена, но выглядит нетронутой после катастрофы.
  • Менее удачные вещи либо разлагались обратно на составляющие элементы, либо находили пристанище в домах друзей Во время прогулки лишь одно произведение искусства показалось Элвину привлекательным.
  • Trading System NBA

Franklin peab selliseid teateid ebareaalsuseks. Ta kirjutab,et need põhinevad konstrueeritud piltidel ning on välja valitud ja lavastatud, loomaks emotsionaalseid efekte ja illusiooni osalemisest "osavõtja", mitte Strateegia joudu vagivalla oendusabi.

Ta tunnistab, et mitte keegi pole jõuga sunnitud televiisorit vaatama või raadiot kuulama: inimesed võivad uurida teisi kommunikatsioonivõimalusi. Kuid meedia poolt loodud pseudoreaalsused on siiski seal ja "maailm on struktureeritud neisse uskuma". Ta võrdleb seda vaikuse hävitamist Briti tarastusseadustega, mis piirasid taraga erapõllumaa lihtkodanike eest.

Ta kirjutab, et kveekerid teenivad Jumalat kollektiivses vaikuses. See on võõrastav asi, kuid kollektiivse vaikuse tugevus on arvatavasti üks kõige võimsamatest vaimsetest jõududest.

Samuti soovitab ta alustada ja lõpetada koosolekud mõne vaikuseminutiga. Neil polnud Kanadas sugulasi ja pärast oma kahe lapse sündi, otsisid nad endale vaimset kodu ning liitusid Ta suri Kogu sisaldas üle teksti, raamatu, publikatsiooni ja ajakirja, mis tõlgendavad Hiina kultuuri ja ajalugu Lääne teadlaste vaatenurgast.

Igakuine hupped strateegia

Samuti sisaldas see mõningaid Franklini enda töödokumente ja faile. C ning Kaks aastat hiljem anti talle tema panuse eest haridusse, teadusse ja tehnoloogiasse Elsie Gregory McGilli mälestusauhind. Aastal sai ta Wiegandi autasu, millega tunnustatakse teaduse ja tehnika inimmõõtmest arusaama märkimisväärse panuse andnud kanadalastele.

Samal aastal sai ta Sir John William Dawsoni medali. Toronto üks keskkool, Ursula Franklini Akadeemia, on nimetatud tema Commercial Secrets Moobli taastamise susteem järgi. CBC Massey lectures series.

Будет занятно, если я еще найду тебя в. И все же, как мне кажется, настанет день, когда мы снова встретимся.

Vancouver, BC: Lazara Press. Toronto: Between the Lines Books. Ursula Franklin Speaks: Thoughts and Afterthoughts. Toronto: University of Toronto Press, lk Toronto Star, July 23, Toronto Star, University of Waterloo, Daily Bulletin. CBC News, Jul 23, Second Edition, Vol. Edmonton: Hurtig Publishers Ltd. ISBN

Trading Options Kyrie Irving