Eraisikust investorile on aktsiad ühed parimad investeerimisvahendid, sest nende omanikuks võib saada igaüks. Reeglina jagunevad need liht- ja eelisaktsiateks ning märgistatakse tähtedega A-, B-, C-seeria aktsiad. Soovides positsiooni sulgeda ostab turult väärtpaberid tagasi ja tagastab need maaklerile. Seejärel investor müüb laenatud väärtpaberid, ning müügist laekub raha reaalselt müüa kontole. Kui investorite arvates on aktsiate hind väärtpaberiturul ülehinnatud, siis ületab aktsia turuväärtus aktsia fundamentaalset väärtust, ehk õiglast hinda.

Muugi valikud ja aktsia hind

Allpool on toodud peamised suhtarvud, mida aktsiate võrdlemisel kasutatakse. Seda suhet on lihtne arvutada, tuleb vaid teada ettevõtte kasumit tavaliselt kasutatakse kas viimase majandusaasta kasumit või viimase nelja kvartali kasumeid ja aktsiate arvu. Sageli on kasum aktsia kohta ka ettevõtte majandusaruandes välja toodud.

Kui ettevõtte kasum jagada aktsiate arvuga, siis saadakse kasum aktsia kohta. Näiteks ettevõtte ABC kasum aktsia kohta on 4 krooni ja aktsia hind 40 krooni, ettevõtte XYZ puhul on samad näitajad 2,5 ja 50 krooni. Investorid loodavad lisaks aktsia hinna tõusule saada osa kasumist ehk dividende.

Muugi valikud ja aktsia hind

Dividenditootluse arvutamiseks on vaja teada, kui suuri dividende ettevõte maksab. Dividendide suuruse leiab taas ettevõtte finantsaruandest.

Lingid 1. Investeerimine aktsiatesse Ajalugu on tõestanud, et parim viis rikkuse pikaajaliseks kasvatamiseks on investeerimine aktsiatesse.

Jagades dividendi suuruse aktsia turuhinnaga ja korrutades saadud näitaja ga, saadaksegi dividenditootlus. Tavaliselt makstakse dividendidena välja vaid teatud osa kasumist, mitte aga kogu aasta jooksul teenitud kasumit.

Muugi valikud ja aktsia hind

Kui XYZ maksab dividende 1 kroon, on tema dividenditootlus 2. Üldjuhul on nooremate ja arenevate ettevõtete dividenditootlus väike või dividende ei maksta. Raamatupidamisväärtuse, mis näitab, kui palju oleks ettevõte puhasväärtus, kui ta läheks kohe likvideerimisele, leiab ettevõtte bilansist omakapitali kirjet tähistavalt realt.

Kui kogu ettevõtte raamatupidamisväärtus jagada aktsiate arvuga, saadakse raamatupidamisväärtus aktsia kohta.

Muugi valikud ja aktsia hind

Hinna ja raamatupidamisväärtuse suhte saab leida, kui aktsia turuhind jagada aktsia raamatupidamisväärtusega. Selle näitaja järgi on investorile meelepärasem XYZ aktsia.

Muugi valikud ja aktsia hind

Kui müük aktsia kohta on leitud, tuleb aktsia turuhind jagada saadud numbriga ja hinna-müügi suhe ongi käes. See näitaja sobib eelkõige samal alal tegutsevate ettevõtete võrdlemiseks, sest erinevatel tegevusaladel võib käibe ja kasumi suhe, mis on investorile Muugi valikud ja aktsia hind tähtsaim näitaja, olla väga erinev.

Muugi valikud ja aktsia hind

Võrreldes ettevõtete aktsiaid eelpool leitud suhtarvude järgi, kaldub kaalukauss ABC poole, sest ABC hinna ja kasumi suhe oli tunduvalt madalam kui XYZ-l, ka oli dividenditootlus kõrgem.

XYZ oleks kindlam investeering vaid juhul, kui ettevõtted likvideeritaks.

Pika aja jooksul väga palju vt. Investeerimine 4 X 4, Osa I Aktsiad on läbi aastakümnete olnud tulusaim investeerimisobjekt Milliseid aktsiaid osta? Millal osta? Millal müüa?

Jaga lugu:.